Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Patientmedverkan

Patientmedverkan gör vården säkrare

Vården ska genomföras i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet. En delaktig patient kan lättare medverka till att målen med vård och behandling uppnås och att säkerhetsrisker kan förebyggas.

Patientsäkerhetslagen stärker patientens ställning och ställer krav på vårdgivaren att patient och närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med patientsäkerhet. Det finns också ett krav på vården att informera om vårdskador.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen har tagit fram stödmaterial för att öka patienternas medverkan. Materialet riktar sig både till vårdens personal och till patienter och närstående och finns under "Dokument" på höger sida.