Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Patientsäkerhetsdialog

Patientsäkerhetsdialogen syftar till att tydliggöra vikten av ett systematiskt patientsäkerhetsarbete inom verksamheten.

Bakgrund

Dialogen ska fungera som ett årligen återkommande möte mellan Centrala patientsäkerhetsteamet och Region Västmanlands olika patientnära verksamheter, och ta upp frågor rörande patienternas säkerhet. Under dialogen går vi igenom verksamhetens interna struktur för patientsäkerhetsarbete, problemområden, målsättningar samt uppnådda resultat. Dialogen har på detta sätt både en kontrollerande och en stödjande funktion.
 

Genomförande

Chefläkare tar kontakt med verksamhetschef för överenskommelse om tidpunkt. Tidsåtgång ca 1,5 timme. Vid dialogens genomförande följer man en checklista.

Vid mötet där verksamhetschefen är ordförande ska (minst) följande personer (funktioner) delta:

  • Verksamhetschef, medicinskt ansvarig läkare (om verksamhetschef ej själv är läkare).
  • Det lokala patientsäkerhetsteamet (för psykiatriska verksamheter även chefsöverläkare).

Därutöver kan verksamhetschefen kalla vilka han/hon så önskar till ronden, till exempel enhetschef, vårdutvecklare m fl.