Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Individ och familj

Här kan du ta del av information och dokument som rör samverkan mellan individ och familj, LSS/socialpsykiatri, förskola/skola samt regionens hälso- och sjukvård och tandvård.

Lagstadgade överenskommelser för vissa målgrupper

I Västmanlands län finns en länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa. Överenskommelsen är undertecknad av Region Västmanland och samtliga kommuner i länet.

Läs mer om och ta del av överenskommelsen här.

Där kan du även ta del av information gällande länsgemensam överenskommelse om samverkan gällande vuxna som är under revidering.

Länsgemensamma rutiner - Barn och unga

Länsgemensamma rutiner

SIP- samordnad individuell planering

När en individ får insatser från både kommunen och regionen och det finns ett behov av att samordna insatserna så ska en samordnad individuell planering (SIP) erbjudas. Syftet med en SIP är att insatserna för den enskilde ska samordnas på ett bra sätt och att den enskilde ska ges möjlighet till inflytande i planeringen och genomförandet av stödinsatser, vård och omsorg.

Här kan du ta del av mer information om SIP och ta del av rutinen.

Hälsoundersökningar för barn och unga som vårdas utanför egna hemmet

Hälsoundersökningar enligt lag 2017:209 ska erbjudas samtliga barn och unga som placeras utanför egna hemmet, ex i familjehem eller HVB. Här kan du läsa mer om hälsoundersökningar samt läkarundersökningar LVU, och ta del av längemensam rutin.

Blanketter

Biträde av polisen vid LVU

Nya blanketter är framtagna av polisen för begäran om hjälp/biträde av polisen enigt LVU.

Begäran om hjälp-biträde enligt LVU.pdf

Integration

Länsstyrelseni Västmanland driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker på nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

På Länsstyrelsen.se/vastmanland kan ni ta del av information kring bland annat mottagande och insatser till nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande.

 

Region Västmanland har samlat information om asylsökande, tillståndslösa och gömdas rättigheter inom vården. Här kan du också hitta information om tolkanvändning och regionens webbutbildning för dig som använder tolk. Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom socialtjänsten, skolan eller vården.

 

 

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation

Mäns våld mot kvinnor är ett begrepp som avser alla former av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld och hot om våld. Region Västmanland och Länsstyrelsen Västmanland samarbetar med kommuner, myndigheter och andra aktörer för att förebygga våld. Vi kan gemensamt ge kompetensutveckling, erbjuda forum för dialog och samverkan eller berätta mer om hur andra jobbar.

Region Västmanland har fått ett uppdrag från SKR (Sveriges kommuner och regioner) att implementera arbetet mot mäns våld mot kvinnor i ordinarie RSS-strukturer, dvs. i kommunernas hälso- och sjukvård, äldreomsorg, socialtjänst och arbete med barn och unga. Uppdraget genomförs av Länsstyrelsen Västmanland och utvecklingsledare för uppdraget är Jenny Freed. Mailadress: jenny.freed@lansstyrelsen.se

Läs med om SKR:s kvinnofridssatsning 2021-2023 här

Länsstyrelsen har ett flertal nätverk inom området mäns våld mot kvinnor, där bl.a. kommunerna, polis, Region Västmanland, andra myndigheter och frivilligorganisationer ingår.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete och nätverk här

Region Västmanland har tagit fram informationsmaterial och webbutbildningar som riktar sig främst till hälso- och sjukvården samt tandvården. Läs mer här.


Kontakt

Maria Boman

Utvecklingsstrateg - välfärd

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English