Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Hälsoundersökningar

Det finns olika hälsoundersökningar och läkarundersökningar som barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet behöver få enligt lag. Här kan du ta del av information om vad de olika undersökningarna syftar till, vilka som utför dem samt regionala rutiner.

Hälsoundersökning enligt lag 2017:209 för barn och unga som vårdas utanför egna hemmet

Hälsoundersökningar enligt lag 2017:209 ska erbjudas samtliga barn och unga som placeras utanför egna hemmet, ex i familjehem eller HVB. Hälsoundersökningen syftar till att ge en medicinsk bedömning av behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård, ge ett underlag för att bedöma hur socialnämnden ska verka för att barnet eller den unge ska få sitt behov tillgodosett samt hur den fortsatta kontakten ska se ut.

Begäran om hälsoundersökning

Ansvarig socialsekreterare skickar den skriftliga begäran/underrättelsen som finns i
i varje kommuns BBIC-stöd. Socialtjänsten måste skicka två begäran, en för
fysisk/psykisk hälsounder-sökning och en för oral hälsoundersökning.


Folktandvårdens kansli (gäller samtliga barn och unga, dvs 0-20 år)
Ann-Sofie Gidlund, leg. Tandhygienist, samordnare för barn- och ungdomstandvård

Adress:
Folktandvårdens Kansli
Norra Källgatan 26
722 11 Västerås

Telefon: 021-17 54 47

Mail: ann-sofie.gidlund@regionvastmanland.se

Vid Ann-Sofies frånvaro kontakta
Hannah Al-Wandi, klin.chef Folktandvårdens kansli
Telefon: 021- 17 50 56
Mail: hannah.al-wandi@regionvastmanland.se

Barn och ungdomskliniken (gäller barn 0-17 år)
Fax 021-174591
Telefon: 021-173168
Adress:
Västmanlands sjukhus Västerås
Barnmottagningen Ing. 31
721 89 Västerås


Vårdcentral där den unge är listad (gäller endast unga 18-20 år)
Kontakta verksamhetschef på den vårdcentral där den unge är listad
tel: 021-17 30 00 (Regionens växel) för att efterfråga telefonnummer till
verksamhetschef för aktuell vårdcentral

Läkarundersökning vid ansökan om vård enligt Lagen om vård av unga (LVU)

Barn och unga som omhärndertas enligt lagen om bård av unga (LVU) ska även erbjudas en läkarundersökning enligt LVU. Den syftar till att identifiera sjukdom, skada eller funktionsnedsättning som kan ha betydelse för bedömningen av behovet av vård och för planering av vårdens innehåll. Tiden för utredning och ansökan om vård enligt LVU är ofta kort och därmed saknas ofta förutsättningar för en mer djupgående hälsoundersökning.  

Begäran om läkarundersökning LVU

Socialtjänsten ska kontakta Barn- och ungdomskliniken eller vårdcentralen så tidigt som möjligt. Barnet/den unga ska erbjudas en tid för läkarundersökning inom fyra veckor.

Ansvarig socialsekreterare skickar en skriftlig begäran/underrättelse till Barn- och Ungdomskliniken (för barn 0–17 år) eller till aktuell vårdcentral (unga 18–20 år). När vårdcentral kontaktas, tas även kontakt med verksamhetschef för att säkerställa att begäran mottages.


Faxnummer till Barn- och Ungdomskliniken: 021-17 45 91.
Faxnummer och kontaktuppgifter till aktuell vårdcentral och verksamhetschef fås via
Region Västmanlands växel: 021-17 30 00.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English