Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland

Stor skillnad i mående hos ungdomarna i Västmanland

I regionens hälsoenkät till länets unga har andelen som svarar att de mår bra sjunkit drastiskt mellan 2012 och 2023. Det är tydliga skillnader i ungdomars mående mellan olika grupper. Bland flickorna har andelen som mår bra minskat från 78 till 55 procent och bland pojkarna från 88 till 78 procent.

7000 ungdomar i grundskolans år 7 och 9 samt gymnasieskolans år 2 har svarat på frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor i Region Västmanlands enkät Liv & hälsa ung. Utöver resultaten om ett försämrat mående visar svaren även en försämring i skolmiljön jämfört med 2020. Fler unga uppger att de blivit utsatta för kränkande behandling i skolan och att det är svårt att koncentrera sig. Färre tycker att de får den hjälp de behöver och att lärarna uppmärksammar och lyssnar på dem,.

Liv & hälsa ung är en av våra viktigaste undersökningar kring ungdomars hälsa och mående. Resultaten är viktiga för att vi ska kunna följa trender, hitta lösningar och ha som underlag inför beslutsfattande. Det är mycket nedslående hur allt fler unga och särskilt flickor mår allt sämre, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Stora skillnader i resultaten mellan flickor och pojkar

Det är tydliga skillnader i ungdomars mående mellan olika grupper. I genomsnitt mår flickor sämre än pojkar. I gruppen ungdomar med sämre socioekonomiska förhållanden uppger en lägre andel att de mår bra. Andelen unga som har upplevd stress har ökat från 30 till 42 procent under den senaste tioårsperioden. Mer än hälften av flickorna och ungefär var fjärde pojke uppger att de känner sig stressade. Det som stressar mest är skolprestationer och tankar om framtiden. Betydligt fler flickor än pojkar upplever stress för utseende, sociala krav och sociala medier.
Ungdomarna uppger att de i snitt lägger nästan 8 timmar om dagen på att använda olika skärmar. Över hälften av tiden har inte med skolarbete att göra. Nästan hälften av ungdomarna upplever att deras liv påverkas negativt av tiden de lägger på tv, mobil, datorspel eller streamingtjänster. Över hälften uppger att de använder eller tittar på sin mobiltelefon minst var 30:e minut.

Tobaks- och nikotinanvändningen ökar

Andelen ungdomar som röker dagligen minskar inte längre. Den ligger kvar på 3 procent vilket är samma nivå som år 2020. Andelen som snusar dagligen har däremot ökat med 3 procentenheter, från 6 procent år 2020 till nästan 9 procent år 2023. Dessutom ökar användningen av det vita tobaksfria nikotinsnuset. Fler använder det vita snuset, 7 procent använder det vita snuset jämfört med 3 procent tobakssnuset.

Sex av tio barn och ungdomar rör sig för lite. Därför är det viktigt att vi tillsammans ser till att satsningarna faktiskt omsätts i handling. Om man redan som ung får till bra rutiner med motion, kost och sömn skapar man goda vanor för hela livet, säger Richard Fallqvist (L), regionråd med ansvar för folkhälsa.

Fakta Liv & hälsa ung

Liv & hälsa ung är en enkätundersökning som Region Västmanland genomför i samarbete med länets högstadie- och gymnasieskolor. Undersökningen har gjorts ungefär vart tredje år sedan mitten av 90-talet och nu senast våren 2023. Resultatet från enkäten används bland annat som underlag vid beslut inom Region Västmanland, länets kommuner och andra organisationer samt som ett stöd i skolornas hälsofrämjande arbete.

Läs hela siffermaterialet.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English