Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland

37,6 miljoner till 14 kulturverksamheter i länet

Region Västmanland har godkänt fördelningen av statliga medel till kulturverksamheter i länet. Totalt handlar det om 37,6 miljoner kronor som fördelas till 14 olika kulturverksamheter.

Genom den så kallade kultursamverkansmodellen ges statliga medel via Kulturrådet till regionerna som i sin tur fördelar dessa vidare till regionala kulturverksamheter i länet. Kulturrådets medel ska bidra till att de nationella kulturpolitiska målen uppnås och främja en god tillgång till sju utpekade kulturområden för länets invånare.

Pengarna är betydelsefulla för att kulturen ska komma närmare invånarna. De gör det möjligt för oss att ha ett brett kulturutbud. Invånarna i Västmanland får möjlighet att uppleva teater, dans och musik. Särskilt viktigt är det att barn och unga får stärkt möjlighet till kultur, säger Richard Fallqvist (L), regionråd med ansvar för kulturfrågor

Den nuvarande kulturplanen för Västmanland anger inriktning, prioritering och mål för hur regionen tillsammans med olika samarbetspartners ska utveckla kulturen i länet. Kulturplanen är även underlag för ansökan om statsbidraget.

Fördelning av statliga kulturmedel 2024 (tusentals kronor)

Västmanlandsmusiken/Länsmusiken

11 791

Västmanlandsmusiken/Sinfonietta

4 734

Stärkt musikalisk scenkonst

681

Danskonsulentverksamhet

241

Västmanlands teater

8 914

Ett kulturliv för alla teater

287

Teaterkonsulent

302

Arkiv Västmanland

544

Västmanlands läns hemslöjdsförbund

712

Västmanlands läns museum

5 077

Kulturutveckling bild och form

241

Resurscentrum bild och form

1 033

Kulturutveckling film

698

Kulturutveckling bibliotek, litteratur och läsfrämjande

2 322

Totalt

37 578

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English