Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Man bär en masonitskiva i en verkstad.

Framtidstro hos länets besöksnäring

Besöksnäringen i Västmanland har svarat på sina behov och förväntningar på turismåret 2024. Besöksnäringsbarometern är en årlig undersökning som genomförs i Östra Mellansverige och Gävleborg. Av de totalt 500 turismverksamheter som svarade på årets barometer var 64 från Västmanland.

Besöksnäringen är en viktig del av länets näringsliv och har en direkt påverkan på hela länets utveckling. Trots att fjolåret präglades av stor osäkerhet i omvärlden, inflation och ökade kostnader för till exempel el och bränsle är det glädjande att se att framtidstron är stark, säger Elin Granqvist, Regionråd (KD) med ansvar för turism.

Årets barometer ger oss en tydlig bild över näringens behov och förväntningar. Tre av fyra uppger att deras omsättning och antal anställda kommer att öka eller vara oförändrade under 2024. Nästan lika många uppger att deras investeringar kommer att öka eller vara oförändrade, säger Henrik Wester, turismchef.

Förväntningar på 2024

14 procent bedömer att antalet anställda kommer att öka. För omsättningen är tongångarna mer positiva, 30 procent bedömer att omsättningen kommer att öka. De verksamheter som bedrivs i större tätort har mer positiva förväntningar på omsättningen än de på landsbygd eller i mindre tätorter. Vad gäller besökarna bedömer 26 procent att de nationella besökarna kommer att öka, förväntningarna på de internationella besökarna är ungefär lika höga.

Målgruppernas betydelse

De nationella privatresenärerna är i särklass den viktigaste målgruppen, 68 procent uppger att den är mycket viktig. 26 procent uppger att de internationella privatresenärerna är mycket viktiga. Jämfört med de verksamheter som finns i tätorter anser de som drivs på landsbygd att de internationella privatresenärerna är viktigare.

31 procent uppger att de nationella affärsresenärerna är mycket viktiga. De internationella affärsresenärerna är betydligt mindre viktiga. De nationella och internationella affärsresenärerna är viktigast för de verksamheter som bedrivs i större tätort.

De internationella privatresenärernas betydelse har ökat jämfört med tidigare år. Mycket talar för att den målgruppen kommer att öka kommande år, delvis beroende på den låga kronkursen och att Sverige ses som ett tryggt land att semestra i, säger Henrik Wester.

Investeringar för ökad försäljning och vinst

63 procent uppger att deras investeringar kommer att öka eller vara oförändrade, vilket är lägre än föregående års undersökning. Flera svarar att de under tidigare år har gjort investeringar för att ställa om sina verksamheter och nu fokuserar på att öka försäljningen eller att börja ta ut vinst, säger Henrik Wester.

Hinder för hållbar tillväxt

Näringen ser svårigheter i att växa hållbart eftersom tid och pengar saknas. Även brist på personal med rätt kompetens ses som ett stort hinder. De stöd som främst efterfrågas är

  • finansiella bidrag för investeringar i verksamheten
  • utbildningsinsatser inom hållbarhet, digitalisering, marknadsföring med mera.

Systematiskt arbete med hållbar utveckling

På frågan ”I vilken omfattning arbetar ni med systematiskt med hållbar utveckling?” svarar 33 procent att det genomsyrar hela verksamheten. 17 procent uppger även att de samverkar med andra aktörer i gemensamma erbjudanden.

En effektiv samverkan är en förutsättning för att kunna skapa lönsamma erbjudanden och en hållbar tillväxt inom besöksnäringen. Genom vår arbetsmodell Smarta sätt  inspirerar vi till att utveckla framgångsrika och hållbara verksamheter, säger Henrik Wester.

Stöd av det främjande systemet

38 procent svarar att de får stöd av det främjande systemet. 6 procent svarar att de inte behöver stöd. Samtidigt är det 33 procent som inte känner till att det finns stöd.

Många av de utmaningar näringen står inför kan vi på regional eller kommunal nivå hjälpa till med genom att till exempel erbjuda finansiella stöd och insatser som är anpassade efter besöksnäringens specifika behov, säger Henrik Wester.

Hur ser Västmanland ut jämfört med övriga län?

En jämförelse mellan besöksnäringen i Västmanland och övriga län visar bland annat att verksamheterna i Västmanland 

  • har lägre förväntningar på omsättningen
  • har liknande förväntningar på antalet anställda
  • har lägre förväntningar på antalet nationella och internationella besökare
  • planerar investeringar i liknande omfattning
  • använder stöd av det främjande systemet i större omfattning.

Genom att vi samarbetar med våra regionala kollegor utvecklar vi tillsammans våra kunskaper om besöksnäringens behov och möjligheter och kan därmed förbättra stödet till näringen och förutsättningarna att bygga en hållbar och framgångsrik destination, säger Henrik Wester.

Blir du nyfiken och vill lära dig mer? Resultatet från årets och föregående års Besöksnäringsbarometrar presenteras på en interaktiv webbsida.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English