Region Västmanlands logotyp
Utveckla Västmanland
Utanför Steam hotel Västerås

Indikatorrapport: Besöksnäringens utveckling

De regionala turismorganisationerna i Östra Mellansverige och Gävleborg tar årligen fram en rapport med indikatorer som visar besöksnäringens utveckling. Men vad visar årets rapport om läget i Västmanland?

Ambitionen med indikatorrapporten är att lyfta besöksnäringens betydelse och ge insikter om hur näringen mår. Årets rapport visar på utvecklingen för det senaste året, samt för utvecklingen sedan år 2010. Nedan lyfts de huvudsakliga resultaten för Västmanland.

Besöksnäringen har vuxit kontinuerligt i Västmanland

Antalet sysselsatta inom besöksnäringen i länet har ökat stadigt under den period som mätningen omfattar. Idag är det nästan 25 procent fler verksamma inom näringen än år 2010. Samtidigt framkommer pandemins påverkan på besöksnäringens företag tydligt i uppföljningen. Antalet nystartade företag har minskat mot förgående år, och länet uppvisar bland den högsta andelen företagskonkurser i Östra Mellansverige. Det gör att antalet arbetsställen inom besöksnäringen minskar jämfört med föregående år, men sett över tid har antalet ökat med 15 procent sedan år 2010, till dagens nära 950 arbetsställen.

Stark ökning av gästnätter och logintäkter i Västmanland

Västmanland når år 2022 för första gången över 1 miljon gästnätter. Sedan år 2010 har antalet gästnätter ökat med 58 procent, vilket är den största procentuella ökningen i hela Östra Mellansverige. Ökningen har framför allt skett genom inhemska gästnätter. Andelen utländska gästnätter är idag lägre än 2010, och har heller inte återhämtat sig efter det tapp som pandemin innebar.

Antalet hotell, stugbyar och vandrarhem är på nära samma nivå som år 2015, vilket indikerar att beläggningsgraden ökat. Västmanland visar också på en stark ökning av logintäkterna över tid. Jämfört med övriga regioner i Östra Mellansverige har länet haft den största ökningen i logiintäkter och uppvisar en fördubbling sedan 2010.  

Näringens regionalekonomiska bidrag har ökat årligen

Besöksnäringens bidrag till den regionala och kommunala ekonomin har ökat varje år sedan 2010, med undantag för år 2020, och överstiger idag den nivå man hade före pandemin. Västmanland uppvisar en av de starkaste ökningar av besöksnäringsföretagens samlade nettoomsättning av de fem länen i Östra Mellansverige.

– Sammantaget visar rapporten på en, till stora delar, positiv utveckling för regionens besöksnäring med en återhämtning efter pandemin. Det är viktigt att kunna påvisa i vilken omfattning näringen bidrar till sysselsättning och mångfald samt att länet står för en rad olika ökningar. Att länets besöksnäring har den största ökningen i antal gästnätter och logiintäkter av samtliga regioner i hela Östra Mellansverige är riktigt spännande. Det betyder ökade intäkter för den regionala och kommunala ekonomin, säger Henrik Wester, turismchef, Västmanland Turism.

Blir du nyfiken och vill lära dig mer?

Indikatorrapporten med resultatet från samtliga medverkande regioner presenteras på en interaktiv webbsida. Du hittar webbsidan här

Läs mer om Regionalt forum för turismanalys

Regionalt forum för turismanalys är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna i Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län. Syftet är att genom nätverket lyfta och utveckla statistik- och analysfrågor i de medverkande länen och hos dess kommuner. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English