Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt vårdrelaterade infektioner

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner.

Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i arbetet med nära vård och omsorg exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling. En nationell punktprevalensmätning av följsamheten till basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) för regioner och kommuner genomförs en gång om året. Regioner och kommuner kan också själva använda databasen för att genomföra lokala mätningar.

Varje år bjuder SKR in regionerna till mätning av förekomsten av vårdrelaterade infektioner (VRI) inom slutenvården genom en punktprevalensmätning (PPM-VRI). Vart femte år genomför Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) punktprevalensmätningar för vårdrelaterade infektioner (PPM-VRI) och det genomförs  våren 2023.

Datum för kommande mätningar

PPM mätningar 2023

PPM BHK, nationell mätning vecka 11-12 (Regioner och Kommuner) 
PPM BHK, regional mätning vecka 40-41 (Regioner och Kommuner)

PPM-Trycksår, regional mätning 8 mars (Regioner)
PPM-Trycksår, nationell mätning 13 september (Regioner)

Tillgång till PPM databas

Den 25 april 2022 infördes ett nytt inloggningsförfarande i PPM-databasen. Varje kommun och region har en huvudadministratör som ansvarar för inloggningsförfarandet i respektive kommun/region.

Privata aktörer hänvisas till den kommun eller regionen de har avtal med.

Regioner
I Region Västmanland är det beslutat att enhetschef och/eller verksamhetschef ska skapa ett inlogg i SKR databas och ansvara för att registreringen av mätningar (BHK, VRI och trycksår) registreras. Inloggning skapas via denna länk.
Som användarnamn välj e-post och ange ett lösenord. Denna inloggning ska användas av de ombud som registrerar PPM mätningar samt för att kunna ta del av resultatet.

Kontakta din regions huvudadministratör/kontaktperson för att få tillgång till databasen.

Kontaktperson och samordnare för vår region/kommun är Eva Karlsson, Patientsäkerhet, 021-174650 (eva.e.karlsson@regionvastmanland.se).

Vid frågor gällande protokoll, registrering och resultat kontaktas Martina Ågren, Vårdhygien, 021-17 41 98 (martina.agren@regionvastmanland.se)


Kommuner
Kontakta din kommuns huvudadministratör/kontaktperson för att få tillgång till databasen. Inom kommunerna är det alltid en medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS.

Instruktion och protokoll

Det finns en instruktion som beskriver hur man genomför mätningen och ett protokoll som ska fyllas i under mätningen.

Instruktion och protokoll hittar du här på SKR:s hemsida.

Hantering av resultat

Verksamhetschef har ansvar för att följa upp resultat av mätningar som utförs. I de fall som resultatet inte når uppsatt målvärde, enligt gällande förvaltningsplan inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ska en handlingsplan tas fram. Handlingsplanen ska ligga till grund för uppföljning och åtgärd av resultat vid mätningar av basala hygienrutiner och klädregler (BHK), vårdrelaterade infektioner (VRI) och trycksår.

Under perioden 2022-2024 gäller: BHK: 90%, VRI: <5%, Trycksår: Kat 1-4 <10%, Kat 2-4 <3%.

Ta del av mätresultatet via SKR:s databas. Inloggning sker med det inlogg som verksamhetschef alternativt enhetschef har skapat.

Åtgärd och uppföljning sker med stöd av mallen Handlingsplan för uppföljning av resultat BHK, VRI och trycksår (63123). För externa verksamheter nås den via Vårdhygiens hemsida

Europeisk punktprevalensmätning (ECDC PPM-VRI) på sjukhus

Punktprevalensmätning av antibiotika och vårdrelaterade infektioner

Som en del av det globala arbetet mot antibiotikaresistens genomför Europeiska smittskyddsmyndigheten punkteprevalensmätnigar vart femte år på sjukhus i EU/EEA länder. Denna mätning ersätter PPM VRI.

Under april/maj genomför Region Västmanland den europeiska punktprevalensmätningen av antibiotikaanvändning och vårdrelaterade infektioner på sjukhus. Genom punktprevalensmätningarna får sjukvården tillgång till lokala och nationella data som sedan kan stå till grund för att driva och följa upp utvecklings- och förbättringsarbeten.

Samtliga vårdavdelningar på sjukhusen kommer att inkluderas i mätningen. Varje avdelning behöver inför mätningen meddela:

  • Antal vårdrum för inneliggande vård på avdelningen.
  • Antal fysiska enkelrum för inneliggande vård på avdelningen. Vårdrum som är avsedda att användas som enkelrum eller isoleringsrum, men som används för vård av flera patienter, räknas som enkelrum.

Maila svar på ovanstående till jelena.nissinen@regionvastmanland.se

På mätdagen förväntas varje avdelning bidra med en beläggningslista och information om vilka patienter som har KAD, CVK respektive är intuberade.

Mer information finns på: Europeisk punktprevalensmätning (ECDC PPM) på sjukhus — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Vid frågor kontakta: elisabeth.freyhult@regionvastmanland.se

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English