Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler samt vårdrelaterade infektioner

Följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler är viktigt i ett förebyggande arbete mot vårdrelaterade infektioner.

Metoden grundar sig på observationsstudier av medarbetare i arbetet med nära vård och omsorg exempelvis vid omvårdnad, undersökning och behandling.

Punktprevalensmätningarna Basala hygienrutiner och klädregler (PPM-BHK) genomförs två gånger per år, vecka 11-12 och vecka 40-41. Det går utmärkt att genomföra ytterligare mätningar där emellan. Registrera resultaten som vanligt. När du granskar datan filtrerar du fram rätt tidsperiod i menyn högt upp till vänster, där det står ”Alla”.

Datum för kommande mätningar

PPM mätningar 2024

PPM BHK, nationell mätning vecka 11-12 (Regioner och Kommuner) 
PPM BHK, regional mätning vecka 40-41 (Regioner och Kommuner)

Hantering av resultat

Resultatet återkopplas interaktivt här.

Du hittar mer information om mätningen i dokumentet Punktprevalensmätning: Basala hygienrutiner och klädregler.

Verksamhetschef har ansvar för att följa upp resultat av mätningar som utförs. I de fall som resultatet inte når uppsatt målvärde, enligt gällande förvaltningsplan inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, ska en handlingsplan tas fram. Handlingsplanen ska ligga till grund för uppföljning och åtgärd av resultat vid mätningar av basala hygienrutiner och klädregler (BHK).

Under perioden 2022 – 2024 gäller följande målvärde: minst 90% följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler i samtliga 8 steg.

Åtgärd och uppföljning sker med stöd av mallen Handlingsplan för uppföljning av resultat BHK, VRI och trycksår.  

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English