Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Vårdhygien kommunal vård

Kommunala hygiendokument

Vårdhygien har påbörjat arbetet med att revidera dokumentet "Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg". I avvaktan på att arbetet färdigställs har länkarna i dokumentet uppdaterats. Reviderade kapitel kommer att publiceras successivt.

Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg

Basala hygienrutiner

Utbrott av magsjuka

Checklista vid utbrott av magsjuka

Influensa A och B samt RS-virus

Infektionsregistrering

I samarbete med Vårdhygien sker infektionsregistrering på särskilda boenden för äldre i Västmanlands län. I den del av infektionsregistreringen där "insättning av antibiotikabehandling, indikation" ska antecknas är det endast nyinsättning på boendet som ska registreras.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) har på senare år alltmer uppmärksammats i den allmänna sjukvårdsdebatten och blivit ett viktigt förbättringsområde för såväl offentlig som privat vård. VRI är också den klart vanligaste orsaken till skador inom slutenvården. Att förebygga VRI är en viktig del i olika vårdaktörers kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. På liknande sätt som inom slutenvården erbjuder vi för äldreboenden i Västmanland en möjlighet till infektionsregistrering med en minskad infektionsfrekvens som målsättning.

För mer information se bilagorna:

Länkar registrering för 2023

Infektionsregistrering - Västmanlands län 2023

Infektionsregistrering - blankett 2023 (ny blankett)

Efterregistrering för 2022

Om du vill efterrregistrera för 2022, maila Ulrika T Silfvernagel så får du en länk till registrering 2022.

Vid övriga frågor kontakta Anna Arnell Chadda, 021-17 44 49, eller Lena Sars, 021-17 45 32.

VEK - Vårdhygienisk egenkontroll

Verktyget är ett hjälpmedel för strukturerad genomgång av verksamheten som ska genomföras regelbundet, förslagsvis årligen. Verktyget omfattar:

  • två checklistor för egenkontroll
  • en vägledning till respektive checklista
  • en handlingsplan som upprättas utifrån de nej-svar, som framkommer vid genomgång av checklistan.

Den vårdhygieniska egenkontrollen är nationellt framtagen och alla dokument finns för nedladdning via Svensk förening för Vårdhygien.


Kontakt

Anna Arnell Chadda

Hygiensjuksköterska
021 - 17 44 49

Lena Sars

Hygiensjuksköterska
021 - 17 45 32

Elisabeth Freyhult

Vårdhygienläkare
021-481 87 74

Daniel Heimer

Smittskyddsläkare
021-175618

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English