Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Vårdhygien kommunal vård

Kommunala hygiendokument

Vårdhygien har påbörjat arbetet med att revidera dokumentet "Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg". I avvaktan på att arbetet färdigställs har länkarna i dokumentet uppdaterats. Reviderade kapitel kommer att publiceras successivt.

Hygienrutiner inom kommunal vård och omsorg

Basala hygienrutiner

Utbrott av magsjuka.pdf

Checklista vid utbrott av magsjuka.pdf

Influensa A och B samt RS-virus.pdf

Infektionsregistrering

I samarbete med Vårdhygien sker infektionsregistrering på särskilda boenden för äldre i Västmanlands län. I den del av infektionsregistreringen där "insättning av antibiotikabehandling, indikation" ska antecknas är det endast nyinsättning på boendet som ska registreras.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) har på senare år alltmer uppmärksammats i den allmänna sjukvårdsdebatten och blivit ett viktigt förbättringsområde för såväl offentlig som privat vård. VRI är också den klart vanligaste orsaken till skador inom slutenvården. Att förebygga VRI är en viktig del i olika vårdaktörers kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. På liknande sätt som inom slutenvården erbjuder vi för äldreboenden i Västmanland en möjlighet till infektionsregistrering med en minskad infektionsfrekvens som målsättning.

För mer information se bilagor:

Infektionsregistrering- Västmanlands län

Infektionsregistrering - blankett I 2022

Infektionsregistrering - blankett II 2022

Vid frågor kontaktas Martina Ågren på tel. 021-17 44 49.


Kontakt

Lena Sars

Hygiensjuksköterska
021 - 17 45 32

Martina Ågren

Hygiensjuksköterska
021 - 17 44 49

Daniel Heimer

Smittskyddsläkare
021-175618

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.