Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regionövergripande hygieninstruktioner

Syftet med Vårdhandboken är att säkerställa god och säker vård på lika villkor. Vårdhandboken bygger på Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SOL) och bidrar till att de nationella målen för hälso- och sjukvården ska uppnås.

Vårdhandbokens texter ger rekommendationer som ibland behöver kompletteras med lokala anvisningar eller tillverkarens bruksanvisning. Vårdhygien ansvarar för aktuella regionövergripande hygieninstruktioner.

Alla styrande dokument för vårdhygien är uppdelade i kategorierna:

  • Policys och riktlinjer
  • Roller och ansvar
  • Instruktioner - här hittar du alla regionövergripande hygieninstruktioner
  • Checklistor

Dokumenten finns i ledningssystem, Dokument för vårdhygien (Region Västmanlands ledningssystem).


Kontakt

Eva Edberg

Hygiensjuksköterska
021 - 17 41 98

Christer Häggström

Hygiensjuksköterska
021 - 17 34 60

Lena Sars

Hygiensjuksköterska
021 - 17 45 32

Martina Ågren

Hygiensjuksköterska
021 - 17 44 49

Lars Blad

Bitr. smittskyddsläkare Överläkare vårdhygien
021-17 68 01