Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läkemedelskommittén, Enheten för sjukvårdsfarmaci

Här finns information om regionens expertorgan för läkemedel.

Läkemedelskommittén svarar för rekommendationer av läkemedel och genomför utbildningar och informationstillfällen

Enheten för sjukvårdsfarmaci ansvarar för sjukhusapoteksfunktionen, läkemedelsförsörjning, uppföljning, klinisk farmaci med mera.

Läkemedelskommittén

regionens expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor.

Vårt syfte är:

  • att verka för en behovsbaserad, medicinskt ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
  • att i övrigt främja användningen av rationella behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården
  • att erbjuda förskrivare av läkemedel en obunden och kunskapsbaserad information om läkemedel
  • att förmedla en samstämmig information om läkemedel till patienter

Läkemedelskommitténs sekretariat

Ordförande:
Överläkare
Inge Eriksson
inge.eriksson@regionvastmanland.se

Sekreterare:

Informationsapotekare 
Carina Westberg
carina.westberg@regionvastmanland.se

Dokument i Ledningssystemet som berör Läkemedelskommittén.

Läkemedelskommitténs övriga medlemmar

Adina Velica
Överläkare 
Barn- och ungdoms
psykiatri

Kenneth Berglén
Familjeläkare
Primärvård 
Västmanland

Rune Kaalhus
Familjeläkare 
Primärvård 
Västmanland

Maria Eckerrot
Överläkare
Medicinkliniken

Karl-Johan Lindner
Chef 
Enheten för Sjukvårds-
farmaci

Johan Nordmark
Chefsläkare
Geriatriker

Lars Lööf
Professor
Överläkare

Stellan Bandh
Överläkare
Medicinkliniken

Athir Tarish
Överläkare
Geriatriker
Informationsläkare


Cecilia Nilsson
Överläkare
Onkologkliniken

 

Jan Smedjegård
Smittskyddsläkare
Smittskydd och 
vårdhygien

Elma Tajic
Chef
Farmaciservice

Håkan Falknäs
MAS
Västerås Kommun

Lena Bixo
Överläkare
Medicinkliniken

Milad Rizk
Överläkare
Reumatologkliniken

Protokoll från innevarande år

På grund av rådande pandemi ställdes mötet i april in, protokoll för februari och mars publiceras efter nästa möte.

2020-01-20

Protokoll från tidigare år

Expertgrupper

Lista på expertgrupper, sammankallande namn och mailadresser

Enheten för sjukvårdsfarmaci

Stöd till Läkemedelskommittén

Enheten för sjukvårdsfarmaci är ett administrativt stöd till Läkemedelskommittén i frågor rörande bland annat ekonomi, information, utbildningar, seminarier, konferenser och utvecklingsarbete. Enheten för sjukvårdsfarmaci och Läkemedelskommittén har i många frågor, i synnerhet gällande hälsoekonomi, ett mycket nära samarbete.

Uppföljning av läkemedelsförskrivning

Enheten ska ur ett Västmanländskt perspektiv bevaka utvecklingen av läkemedelsförskrivning och läkemedelskostnader, samordna och delge information i läkemedelsfrågor samt stödja regionledning och verksamheterna inom ekonomiskt uppföljningsarbete för läkemedel och läkemedelsrelaterade produkter.

Läkemedelsförsörjning

Enheten har också ett ansvar att styra och leda läkemedelsförsörjningen i Region Västmanland i vald riktning. Den praktiska hanteringen sköts av Farmaciservice, se mer under Sjukhusansluten vård

Cosmicmallar och Klinisk farmaci

Administrering av ordinationsmallar i journalsystemet Cosmic ingår också i enhetens ansvar, samt ansvar för den kliniska farmacin. Kontakt med våra kliniska apotekare fås via mail kliniskfarmaci@regionvastmanland.se eller per telefon 021-17 40 88.

I övergripande frågor kring läkemedel har Enheten för sjukvårdsfarmaci kontakter med apoteksaktörer, eHälsomyndigheten, länets kommuner, läkemedelsindustri, SKL och myndigheter.

Chef Enheten för sjukvårdsfarmaci
Karl-Johan Lindner 
021-17 46 55 

Läkemedelssamordnare
Marie Halvarsson 
021-17 46 27

Läkemedelssamordnare
Ingela Gerdland 
021-17 56 97

Apotekare 
Elisabet Andersson 
021-17 46 61

Informationsapotekare
Carina Westberg 
021-17 33 40

Chef Farmaciservice
Elma Tajic 
021-17 68 97

 Klinikapotekare
 
Sanna Storgård
(föräldraledig)
 021-17 36 65

Klinikapotekare 
Mia Ling
021 - 17 69 19

Klinikapotekare 
Ann Hedman 
021 - 17 47 97

Klinikapotekare
Faiza Latheef 
021 - 17 69 19

Klinikapotekare
Kristin Menkens
021 - 17 45 88

Klinikapotekare
Jenny Calås
021 - 48 18 792

Apotekare 
Sebastian Björkin Joona
021 - 17 36 65

Klinikapotekare
Maria Sjölander
021-17 32 48

 

 


Kontakt

Läkemedelskommittén

Inge Eriksson

Ordförande Läkemedelskommittén
021 - 17 40 46

Enheten för sjukvårdsfarmaci

Karl Johan Lindner

Verksamhetschef
021 - 17 46 55