Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Läkemedelskommittén, Enheten för sjukvårdsfarmaci

Här finns information om regionens expertorgan för läkemedel.

Läkemedelskommittén svarar för rekommendationer av läkemedel och genomför utbildningar och informationstillfällen

Enheten för sjukvårdsfarmaci ansvarar för sjukhusapoteksfunktionen, läkemedelsförsörjning, uppföljning, klinisk farmaci med mera.

Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är regionens expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor.

Vårt syfte är:

  • att verka för en behovsbaserad, medicinskt ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
  • att i övrigt främja användningen av rationella behandlingsmetoder i hälso- och sjukvården
  • att erbjuda förskrivare av läkemedel en obunden och kunskapsbaserad information om läkemedel
  • att förmedla en samstämmig information om läkemedel till patienter

Läkemedelskommitténs sekretariat

Ordförande:
Överläkare
Inge Eriksson
inge.eriksson@regionvastmanland.se

Sekreterare:
Apotekare 
Desirée Loikas
desiree.loikas@regionvastmanland.se

Dokument i Ledningssystemet som berör Läkemedelskommittén.

Läkemedelskommitténs övriga medlemmar

Adina Velica
Överläkare 
Barn- och ungdoms
psykiatri

Kenneth Berglén
Familjeläkare
Primärvård 
Västmanland

Rune Kaalhus
Familjeläkare 
Primärvård 
Västmanland

Karl-Johan Lindner
Verksamhetschef 
Enheten för Sjukvårds-
farmaci

Johan Nordmark
Chefsläkare
Geriatriker

Elma Tajic
Chef 
Farmaciservice


Lars Lööf
Professor
Överläkare

Athir Tarish
Överläkare
Geriatriker
Informationsläkare

Milad Rizk
Överläkare
Reumatologkliniken


Cecilia Nilsson
Överläkare
Onkologkliniken

Jan Smedjegård
Smittskyddsläkare
Smittskydd och 
vårdhygien

Ingemar Lönnberg
Överläkare
Medicinkliniken

Malin Svakko
MAS
Köping

Julia Bolorian Ljungner               MAS                  Västerås

Lena Bixo
Överläkare
Medicinkliniken

Mats Rothman
Överläkare

Maria Kättström
Medicinsk rådgivare
VårdvalProtokoll från innevarande år

2021-09-09

2021-05-31

2021-04-26

2021-03-22

2021-02-08

2021-01-18

Protokoll från 2020

På grund av rådande pandemi ställdes mötet i april in.

2020-12-07

2020-11-02

2020-10-05

2020-08-24

2020-06-01

2020-03-16

2020-02-10

2020-01-20

Protokoll från tidigare år

Expertgrupper

Lista på expertgrupper, sammankallande namn och mailadresser

Enheten för sjukvårdsfarmaci

Stöd till Läkemedelskommittén

Enheten för sjukvårdsfarmaci är ett administrativt stöd till Läkemedelskommittén i frågor rörande bland annat ekonomi, information, utbildningar, seminarier, konferenser och utvecklingsarbete. Enheten för sjukvårdsfarmaci och Läkemedelskommittén har i många frågor, i synnerhet gällande hälsoekonomi, ett mycket nära samarbete.

Uppföljning av läkemedelsförskrivning

Enheten ska ur ett Västmanländskt perspektiv bevaka utvecklingen av läkemedelsförskrivning och läkemedelskostnader, samordna och delge information i läkemedelsfrågor samt stödja regionledning och verksamheterna inom ekonomiskt uppföljningsarbete för läkemedel och läkemedelsrelaterade produkter.

Läkemedelsförsörjning

Enheten har också ett ansvar att styra och leda läkemedelsförsörjningen i Region Västmanland i vald riktning. Den praktiska hanteringen sköts av Farmaciservice, se mer under Sjukhusansluten vård

Cosmicmallar och Klinisk farmaci

Administrering av ordinationsmallar i journalsystemet Cosmic ingår också i enhetens ansvar, samt ansvar för den kliniska farmacin. Kontakt med våra kliniska apotekare fås via mail kliniskfarmaci@regionvastmanland.se eller per telefon 021-17 40 88.

I övergripande frågor kring läkemedel har Enheten för sjukvårdsfarmaci kontakter med apoteksaktörer, eHälsomyndigheten, länets kommuner, läkemedelsindustri, SKL och myndigheter.

Verksamhetschef Enheten för sjukvårdsfarmaci
Karl-Johan Lindner 
021-17 46 55 

Läkemedelssamordnare
Marie Halvarsson 
021-17 46 27

Läkemedelssamordnare
Ingela Gerdland 
021-17 56 97

Apotekare 
Elisabet Andersson 
021-17 46 61

Apotekare
Desirée Loikas 
021-17 53 87

Chef Farmaciservice
Elma Tajic 
021-17 68 97

 Klinikapotekare
 
Sanna Storgård
 021-17 36 65

Klinikapotekare 
Mia Ling
021 - 17 69 19

Klinikapotekare
Jenny Calås
021 - 17 59 83

Klinikapotekare
Faiza Latheef 
021 - 17 60 43

Klinikapotekare

Lovisa Olsson

021 - 17 45 88

Klinikapotekare
Maria Sjölander
021-17 32 48

Klinikapotekare
Kristin Menkens (föräldraledig)

Apotekare 
Sebastian Björkin Joona
021 - 11 84 96


Kontakt

Inge Eriksson

Ordförande Läkemedelskommittén
021 - 17 40 46

Karl Johan Lindner

Verksamhetschef Enheten för sjukvårdsfarmaci
021 - 17 46 55

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.