Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dosläkemedel, SÄBO och hemsjukvård

Rekommendation patientfinansierad dosdispensering

Läkemedelskommittén avråder förskrivare från att registrera samtycke för personer som önskar egenfinansierad dosdispensering.

Detta är ett ställningstagande som hela landets Läkemedelskommittéer ställer sig bakom.

Se även under Dokument

Dosdispenserade läkemedel

Patienter som på grund av fysiska eller psykiska hinder har svårigheter att hantera sin medicinering kan ordineras dosdispenserade läkemedel.

Upphandling av dosleverantör har genomförts tillsammans med landstingen i Dalarna, Sörmland, Gävleborg, Uppsala, Örebro och Värmland och avtal är tecknat med Apotekstjänst AB, detta gäller till hösten 2020.

En ny upphandling annonserades under hösten 2019, på grund av överklaganden har upphandlingen inte avslutats.

Ny direktupphandling genomförs för att få tid till förberedande av nästa upphandlingsförsök.

Kontaktuppgifter till Apotekstjänst

Kommunikation sker i första hand via Pascal, se Apotekstjänsts kommunikationsguide 

Hemsida: www.apotekstjanst.se

Telefon 010-221 69 70

För förskrivare: 08-766 79 54

Telefontid: måndag-fredag kl. 8 –17

E-post: kundtjanst@apotekstjanst.se

Dosordination

Observera att ordinationsändringar via fax som underlag inte är giltiga. Om en ordination inte kan göras via Pascal, skicka istället ett elektroniskt recept, med tydlig kommentar om att det ska dosdispenseras. Om inte heller detta fungerar, skriv en vanlig receptblankett.

Nedanstående dokument finns i Ledningssystemet, följ länken.

  • Hantering av läkemedel i Cosmic när patienten har dosdispenserade läkemedel 
  • Dosriktlinjer
  • Avvikelsehantering
  • Beställning av ersättningsdoser

Modell för ansvar för patientens läkemedelslista 

Pascal

Pascal ordinationsverktyg är ett nationellt verktyg för ordination av dosdispenserade läkemedel, när patienten får sina mediciner fördelade i påsar.

För åtkomst till Pascal - ordinationsverktyg

Inloggning måste ske med identifieringstjänsten så kallade SITHS kort som är kopplad till en personlig kod. Behörighet för åtkomst till Pascal, registreras i HSA-katalogen av lokal HSA-redaktör.

Inloggning till Pascal sker via läkemedelsmodulen i Cosmic, knapp eDos.

Inloggning till Pascal för de som inte är kopplade till sjunet:

Information

Mer hjälp finns att få via Pascal handbok 

Kortnotationer rekommenderas vid ordination av dosdispenserade läkemedel Läs mer i Handboken, se länk ovan.

Registrera ny patient och ordinera i ett flöde

Support

Vid problem ta hjälp av Pascal handbok och/eller ring lokal support: 735 00

SÄBO och hemsjukvård

Akutläkemedel

Listan över Akutläkemedel uppdateras årligen utifrån Basläkemedelslistan.

Läkemedel beställs från den av regionen upphandlade apoteksleverantören (Kronans Apotek) via deras webbaserade beställningssystem. 

Kontaktuppgifter till Kronans apotek.
tel 0770-222 006
healthcare@kronansapotek.se

Nedanstående dokument finns i Ledningssystemet, följ länken.

  • Akutläkemedel för hemsjukvårdspatienter i ordinärt och särskilt boende
  • Instruktion för akutläkemedelsförråd inom kommunal hälso- och sjukvård 
  • Ansökan om inrättande av akutläkemedelsförråd
  • Ändring/uppsägning av akutläkemedelsförråd
  • Blankett för upplägg av ny behörig beställare till kommunala akutläkemedelsförråd 

Reservrutin

Den förtryckta rekvisitionsblanketten ska endast användas som reservrutin om systemet är ur funktion. 

Faxbeställning läkemedel

Ordinationsförslag enligt generella direktiv

Förslag till generell ordination har anpassats till Akutläkemedelslistan. Observera att underskrift av ansvarig läkare krävs för att den ska vara giltig.

Följ länken till Ledningssystemet.

Läkemedelsbehandling i livets slutskede

Läs mer under Läkemedel till äldre