Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Publikationer

Läkemedelskommitténs regelbundna publikationer består av Läkemedelsbulletinen som beräknas komma tre gånger per år, samt Nyhetsbrevet som skickas ut till vårdgivare 3-4 gånger under året. Läkemedelskommittén har också tagit fram ett antal broschyrer riktade till allmänheten.

Sov Gott

Ny uppdaterad upplaga - kontakta Läkemedelskommittén om du vill ha några exemplar. Läs mer under Broschyrer nedan.

lakemedelskommitten@regionvastmanland.se

Läkemedelsbulletinen

Läkemedelsbulletinen nr 2 2020
Tema Corona

 

 

 

 

Läkemedelsbulletinen publiceras endast elektroniskt, vilket gör det enkelt att följa länkar och gå vidare till föreslagna webbadresser.

Har du synpunkter på tidningen, eller förslag på vad du vill läsa om eller vill prenumerera kan du kontakta oss via mailadressen nedan.

Senaste Nyhetsbrevet

Nr 1 2020
utskickat 12 feb

Nyheter från myndigheter och verk

Tidigare Nyhetsbrev

Här publicerar vi de Nyhetsbrev som skickats ut till vården, med kortfattad information om läkemedelsnyheter, med länkar till den fullständiga texten.

Tidigare Nyhetsbrev 

Nyhetsbrev från föregående och innevarande år

Nr 4 2019

Nr 3 2019

Nr 1 2019

 

Broschyrer

Läkemedelskommittén har tagit fram ett antal häften riktade till allmänheten. Samtliga broshcyrer kan beställas  via receptionen ingång 4 i Regionhuset, telefon 021-17 45 30 eller e-post reception.regionhuset@regionvastmanland.se.

Du kan läsa broschyrerna genom att klicka på bilderna.

Sov Gott - En liten bok för sömnlösa och andra som vill sova bättre

En ny upplaga av Sov Gott är nu tillgänglig, mycket känns igen, men nu har vi kompletterat med text om ungdomars sömn, tankarnas betydelse, och kort om melatonin.

I häftet, som tagits fram av de sju landstingen och regionerna i Uppsala-Örebro regionen, finns nyttig information om sömnen. Häftet innehåller praktiska övningar och handfasta tips och råd om hur dina patienter kan bryta en ond cirkel av sömnstörningar. Exempel på råd är:

  • Var lagom mätt när du lägger dig.
  • Motion och fysisk aktivitetet ger en bättre sömn.
  • Koffein, alkohol och nikotin stör sömnen.

Om preventivmedel - P - Så funkar det

En broschyr framtagen av Läkemedelskommitténs expertgrupp gynekologi. Uppdaterad 2016 av bland andra Åsa Jansson, och Olof Vinterskog ÖL, Emma Hultqvist, underläkare samt Boel Nylander barnmorska, samtliga på Kvinnokliniken.
Häftet innehåller en kortfattad översikt av de preventivmedel som finns på marknaden med dess fördelar och nackdelar. Broschyren tar i första hand upp de preventivmedel som klassas som läkemedel.
Språket är enkelt och avsiktligt kortfattat för att fungera som en introduktion till ämnet. Vi försöker betona likheten mellan metoderna och inte fokusera på en specifik produkt.
Målgruppen är ungdomar och unga vuxna.
Häftet bör finnas tillgängligt på ungdoms-, barnmorske- och gynekologmottagningar.

Broschyrer endast på nätet

Att må bra med läkemedel - även på äldre dagar

Förläng de goda åren
Läkemedelskommittén har i samband med seminarier riktade till allmänheten tagit fram två häften med allmän information, båda broschyrerna är slut, men finns att läsa elektroniskt.

 

Tidigare nummer av Läkemedelsbulletinen

Läkemedelsbulletinen från innevarande och föregående år.

Nr 1 2020

Kommentarer till Basläkemedel 2020

Nr 3 2019

Tema: Migrän, läs även om restnoteringar, cannabis mm.

Nr 2 2019  Miljöbilaga

Miljötema, med miljöbilaga, författad av Lars Lööf, tidigare ordförande i Läkemedelskommittén, samt medförfattare till Läkemedelsbokens miljöartikel.

Nr 1 2019

Kommentarer till Basläkemedel 2019, som vi i år kompletterat med en folder över rekommenderade inhalatorer.


Kontakt