Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

21 januari 2020

Nya definitioner för resistensbestämningar

Från och med 2019 gäller en ny definition av I-gruppen i SIR-systemet som används för klassificering av bakteriers känslighet för antibiotika.