Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pojke med pannlampa på strand håller sten.

Ekonomisk hållbarhet

Ett av regionens mål är att ha en stark och uthållig ekonomi. Den finansiella ställningen ska vara så stark att regionen på lång sikt kan driva en verksamhet av god kvalitet utan att skjuta kostnader på kommande generationer.

Region Västmanland placerar cirka 3,7 miljarder kronor i bland annat aktier. Det betyder att regionens sätt att förvalta finanserna påverkar såväl miljö och klimat som sociala och etiska aspekter.

Gröna finanser

Regionen strävar efter att vara en ansvarsfull investerare, vilket bland annat innebär att ta hänsyn till långsiktigt hållbar utveckling vid investeringar. Ambitionen är att investering inte tillåts i företag som uppenbart bryter mot kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. De konventioner som främst avses är:

  • konventioner om de mänskliga rättigheterna
  • Barnkonventionen
  • ILO-konventionerna
  • internationella miljökonventioner.

Satsningen på grönare finanser innebär bland annat att regionen undviker placeringar i fossila bränslen (kol, olja, naturgas) samt i företag som sysslar med produktion av tobak eller tobaksprodukter, alkoholvaror, pornografi eller vapen. De etiska kriterierna tillämpas oavsett om kapitalförvaltningen sker i egen regi eller via externa förvaltare.

Om det kommer till vår kännedom att ett företag bryter mot lagen eller inte följer internationella konventioner ska placeringens lämplighet utvärderas. Sedan ska en helhetsbedömning göras av investeringens lämplighet baserat på den information som finns tillgänglig, då det som tas i beaktande bland annat är olika åtgärder som företaget har vidtagit för att rätta till missförhållandena och företagets agerande i etiska och miljömässiga frågor i övrigt.

Uppföljning av hur etikreglerna efterföljs ingår i den årliga uppföljningen av förvaltningen.

Policy för finansförvaltning

Hållbar upphandling

Sveriges regioner ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.

Hållbar upphandling


Kontakt

Bild på Sophie Andersson;

Sophie Andersson

Hållbarhetschef
021 - 17 53 50
Bild på Fredrik Holst;

Fredrik Holst

Ekonomidirektör
021 - 17 45 79

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor