Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tåg stående vid perrong.

Ekologisk hållbarhet

Regionens miljöarbete utgår från miljöpolicyn. Den innehåller åtaganden för vårt miljö- och klimatarbetet och utgör en riktning för själva arbetet.

Utgångspunkter är att hushålla med resurser, följa lagar och regler, att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar samt att samverka för regionens utveckling.

Region Västmanlands miljöpolicy

Region Västmanland är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Det betyder att vårt miljöarbete är systematiskt och väljer de åtgärder som ger bäst effekt för miljön och klimatet. I vårt miljöprogram hittar du miljömålen.

Miljöprogram 2018-2022

Miljöprogrammet styr vad vi ska arbeta med - vad vi ska göra för att nå de uppsatta målen. Det aktuella miljöprogrammet för Region Västmanland avser åren 2018-2022. Programmet har fem målområden:

 • energi
 • transporter
 • resursförbrukning och inköp
 • läkemedel
 • finansförvaltning

Målområdena är valda utifrån störst miljö- och klimatpåverkan för Region Västmanland. Varje målområde är nedbrutet i indikatorer, målvärden och aktiviteter i en handlingsplan.

Konkret handlar regionens miljöarbete bland annat om att ställa miljökrav vid upphandling, att energieffektivisera våra byggnader, att välja fordon med förnybara bränslen, att placera pensionsmedel med god avkastning och så låg klimatpåverkan som möjligt, att utbilda och engagera personal samt att hantera kemikalier på ett säkert sätt och sist men inte minst om att källsortera.

Miljöprogrammet

Miljösmarta möten

Har du möten i jobbet och behov av att resa för att kunna utföra ditt jobb? Mest klimatsmart och tidseffektivt är digitala möten. Filmen nedan hjälper dig prioritera dina mötessituattioner.

Vissa arbeten kan inte alls utföras på distans och ibland är tekniken inte optimal.​ ​För kortare resor är Region Västmanlands prioriteringsordning:

 • Promenad eller cykel, kollektivtrafik (buss eller tåg)
 • Bil, främst bilpool eller verksamhetsbil
 • Vid längre resor prioriteras tåg framför flyg​

Öppna jämförelser

Rapporten Öppna jämförelser visar på mycket positiva resultat för tioårsperioden 2009 - 2018:

 • Förskrivningen av antibiotika har minskat med närmare 25 procent
 • Andelen inköpta livsmedel som är ekologiska har ökat från 13 till 43 procent
 • Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 42 till 90 procent
 • Energianvändningen per lokalyta har minskat med 12 procent
 • Klimatutsläppen från medicinska gaser har minskat med 52 procent

Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regionerna 2019

Miljöcertifikat ISO 14001:2015


Certifikat 14001 sv.pdf

Certifikat 14001 fi.pdf

 


Kontakt

Bild på Sophie Andersson;

Sophie Andersson

Hållbarhetschef
021 - 17 53 50
Bild på Elin Dalman;

Elin Dalman

Hållbarhetsstrateg
021 - 17 45 13
Bild på Karin Schütte;

Karin Schütte

Arbetsmiljöingenjör
021 - 17 61 78
Bild på Lina Salomonsson;

Lina Salomonsson

Miljösamordnare
021 - 17 45 44

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor