Tåg stående vid perrong.

Ekologisk hållbarhet

Regionens miljöarbete utgår från miljöpolicyn. Den innehåller åtaganden för vårt miljö- och klimatarbetet och utgör en riktning för själva arbetet.

Utgångspunkter är att hushålla med resurser, följa lagar och regler, att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar samt att samverka för regionens utveckling.

Region Västmanlands miljöpolicy

Region Västmanland är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Det betyder att vårt miljöarbete är systematiskt och väljer de åtgärder som ger bäst effekt för miljön och klimatet. I regionens Hållbarhetsprogram 2023-2030 finns miljömål för hållbara inköp och resurseffektivitet, klimat samt biologisk mångfald och giftfri miljö.

Målområdena är valda utifrån störst miljö- och klimatpåverkan för Region Västmanland.

Konkret handlar regionens miljöarbete bland annat om att ställa miljökrav vid upphandling, att energieffektivisera våra byggnader, att välja fordon med förnybara bränslen, att placera pensionsmedel med god avkastning och så låg klimatpåverkan som möjligt, att utbilda och engagera personal samt att hantera kemikalier på ett säkert sätt och sist men inte minst om att källsortera.

Miljösmarta möten

Har du möten i jobbet och behov av att resa för att kunna utföra ditt jobb? Mest klimatsmart och tidseffektivt är digitala möten. Filmen nedan hjälper dig prioritera dina mötessituattioner.

 

Vissa arbeten kan inte alls utföras på distans och ibland är tekniken inte optimal.​ ​För kortare resor är Region Västmanlands prioriteringsordning:

  • Promenad eller cykel, kollektivtrafik (buss eller tåg)
  • Bil, främst bilpool eller verksamhetsbil
  • Vid längre resor prioriteras tåg framför flyg​

Öppna jämförelser

Resultat i korthet 2009-2022:

  • Antibiotikaförskrivningen har minskat 36%, men ökat 9% sedan 2021
  • Ekologiska livsmedel har ökat från 13% till 43%, men minskat något sedan 2021
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 42% till 93%
  • Energianvändningen per lokalyta har minskar 17%, varav 2% sedan 2021
  • Medicinska gasers klimatpåverkan har minska 75%, varav 17% sedan 2021.

Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regionerna 2023

Miljöcertifikat ISO 14001:2015

Region Västmanland Certificate SE008054 14k 2021.pdf

BV_Certification_NB_ISO14001.jpg


Kontakt

Linda Kamsvåg

Miljöstrateg

Rickard Liwendahl

Internrevisor

Katarina Solver

Miljösamordnare

Emma Magdalena Kednert

Miljösamordnare

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English