Ekologisk hållbarhet

Regionens miljöarbete utgår från miljöpolicyn. Den innehåller åtaganden för vårt miljö- och klimatarbetet och utgör en riktning för själva arbetet.

Utgångspunkter är att hushålla med resurser, följa lagar och regler, att arbeta systematiskt med ständiga förbättringar samt att samverka för regionens utveckling.

Region Västmanlands miljöpolicy

Region Västmanland är miljöcertifierat enligt ISO 14001:2015. Det betyder att vårt miljöarbete är systematiskt och väljer de åtgärder som ger bäst effekt för miljön och klimatet. I vårt miljöprogram hittar du miljömålen.

Miljöprogram 2018-2022

Miljöprogrammet styr vad vi ska arbeta med - vad vi ska göra för att nå de uppsatta målen. Det aktuella miljöprogrammet för Region Västmanland avser åren 2018-2022. Programmet har fem målområden:

 • energi
 • transporter
 • resursförbrukning och inköp
 • läkemedel
 • finansförvaltning

Målområdena är valda utifrån störst miljö- och klimatpåverkan för Region Västmanland. Varje målområde är nedbrutet i indikatorer, målvärden och aktiviteter i en handlingsplan.

Konkret handlar regionens miljöarbete bland annat om att ställa miljökrav vid upphandling, att energieffektivisera våra byggnader, att välja fordon med förnybara bränslen, att placera pensionsmedel med god avkastning och så låg klimatpåverkan som möjligt, att utbilda och engagera personal samt att hantera kemikalier på ett säkert sätt och sist men inte minst om att källsortera.

Miljöprogrammet

Miljösmarta möten

Har du möten i jobbet och behov av att resa för att kunna utföra ditt jobb? Mest klimatsmart och tidseffektivt är digitala möten. Filmen nedan hjälper dig prioritera dina mötessituattioner.

 

Vissa arbeten kan inte alls utföras på distans och ibland är tekniken inte optimal.​ ​För kortare resor är Region Västmanlands prioriteringsordning:

 • Promenad eller cykel, kollektivtrafik (buss eller tåg)
 • Bil, främst bilpool eller verksamhetsbil
 • Vid längre resor prioriteras tåg framför flyg​

Öppna jämförelser

Rapporten Öppna jämförelser visar på mycket positiva resultat för tioårsperioden 2009 - 2018:

 • Förskrivningen av antibiotika har minskat med närmare 25 procent
 • Andelen inköpta livsmedel som är ekologiska har ökat från 13 till 43 procent
 • Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 42 till 90 procent
 • Energianvändningen per lokalyta har minskat med 12 procent
 • Klimatutsläppen från medicinska gaser har minskat med 52 procent

Öppna jämförelser - Miljöarbetet i regionerna 2019

Miljöcertifikat ISO 14001:2015

Region Västmanland Certificate SE008054 14k 2021.pdf

BV_Certification_NB_ISO14001.jpg


Kontakt

Bild på Sophie Andersson;

Sophie Andersson

Hållbarhetsdirektör
021 - 17 53 50

Linda Kamsvåg

Miljöstrateg

Rickard Liwendahl

Internrevisor

Katarina Solver

Miljösamordnare

Emma Magdalena Kednert

Miljösamordnare

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.