Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Donationsstiftelser

Regionen förvaltar flera så kallade avkastningsstiftelser, eller donationsstiftelser, med olika ändamål. Stiftelserna består av donerade medel och är egna juridiska personer.

Alla privatpersoner som är folkbokförda i Västmanlands län och som uppfyller bestämmelserna för respektive stiftelse kan ansöka om bidrag. 

Föreningar och andra stiftelser kan inte ansöka om medel ur dessa stiftelser.

Ansökningsperioden är 1 april - 25 september.

Det är folkbokföringsadressen som avgör vilka donationsstiftelser du har rätt att söka medel från.

Arboga

 • Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2
 • Stiftelsen Västmanland Understödsfond
 • Stiftelsen Samfond nr 4

Fagersta

 • Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2
 • Stiftelsen Västmanland Understödsfond
 • Stiftelsen Samfond nr 5

Hallstahammar

 • Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2
 • Stiftelsen Västmanland Understödsfond
 • Stiftelsen Samfond nr 2

Kungsör

 • Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2
 • Stiftelsen Västmanland Understödsfond
 • Stiftelsen Samfond nr 4

Köping

 • Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2
 • Stiftelsen Västmanland Understödsfond
 • Stiftelsen Samfond nr 4

Norberg

 • Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2
 • Stiftelsen Västmanland Understödsfond
 • Stiftelsen Samfond nr 5

Skinnskatteberg

 • Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2
 • Stiftelsen Västmanland Understödsfond
 • Stiftelsen Samfond nr 5

Surahammar

 • Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2
 • Stiftelsen Västmanland Understödsfond
 • Stiftelsen Samfond nr 2

Virsbo

 • Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2
 • Stiftelsen Västmanland Understödsfond
 • Stiftelsen Samfond nr 2
 • Stiftelsen Samfond nr 5

Västerås

 • Stiftelsen Lotten Eklunds fond nr 2
 • Stiftelsen Västmanland Understödsfond
 • Stiftelsen Samfond nr 2

 

 

 

Lotten Eklunds fond nr 2

För boende i hela länet

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

Fondens avkastning, förutom 10 % som varje år skall läggas till kapitalet, får användas

 • - till vård av sådana sjuka eller konvalescenter, för vilka vård ges på annan behandlingsinstitution i länet än på Västmanlands sjukhus, Västerås.

Stiftelsens avkastning får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel.

Västmanlands understödsfond

För boende i hela länet

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

Understödsfonden ska efter styrelsens prövning i varje särskilt fall, användas för utgivande av ersättning vid sjukdom, som medfört särskilt stora och betungande kostnader.

Samfond nr 2

För boende i Västerås, Hallstahammar och Surahammar

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

 • a) Till patient, som på grund av sjukhusvistelsens längd eller minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad
 • b) till täckande av kostnader för eftervård, som patienten av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta
 • c) till kostnader för ortopediska hjälpmedel
 • d) till kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, som personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandprotes och vanliga glasögon
 • e) till kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta

Avkastningen av samfonden får ej användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till utgift i den del den täcks av medel från allmänna försäkringskassan. Vid disposition av samfondens medel skall hänsyn tas till de föreskrifter för de i samfonden ingående donationerna, i den utsträckning som synes lämpligt. Vidare skall för fond gällande föreskrift, att densamma skall vara knuten till visst sjukhus eller användas för vissa patienter, alltjämt iakttagas.

 

Samfond nr 4

För boende i Köping, Arboga och Kungsör

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

 • a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som med anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad
 • b) till täckande av kostnader för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta
 • c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel
 • d)till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon
 • e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möjligheter att bekosta.

Avkastningen av samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmänna försäkringskassan. Vid disposition av samfonds medel skall hänsyn tas till de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som synes lämpligt. Vidare skall för fond gällande föreskrift, att densamma skall vara knuten till visst sjukhus eller användas för vissa patienter, alltjämt iakttagas.

 

Samfond nr 5

För boende i Fagersta, Virsbo, Skinnskatteberg och Norberg

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

 • a) såsom bidrag under eller efter sjukhusvård till patient, som med anledning av sjukhusvistelsens längd eller på grund av minskad arbetsförmåga, orsakad av sjukdomen, fått sin ekonomiska ställning försämrad
 • b) till täckande av kostnader för eftervård, som patient av ekonomiska skäl inte har möjlighet att bekosta.
 • c) till bestridande av kostnader för ortopediska hjälpmedel
 • d) till bestridande av kostnader för andra personliga hjälpmedel än ortopediska, vilka personer med olika fysiska handikapp medicinskt bedöms vara i behov av, dock ej tandproteser och vanliga glasögon.
 • e) till täckande av kostnader för konvalescentvård och rekreationsresor, som patient av ekonomiska skäl inte har möjligheter att bekosta.

Avkastningen av samfonden får inte användas för ändamål som skall tillgodoses med allmänna medel eller till bestridande av utgift i den del den täcks av medel från allmänna försäkringskassan. Vid disposition av samfonds medel skall hänsyn tas till de i samfonden ingående donationerna i den utsträckning som synes lämpligt. Vidare skall för fond gällande föreskrift, att densamma skall vara knuten till visst sjukhus eller användas för vissa patienter alltjämt iakttagas.

Hur ansökan går till

Ansökan sker på blanketten "Ansökan om donationsmedel".

Blanketten finns att ladda hem här på hemsidan.

Du kan bara ansöka om medel ur en stiftelse per ansökningsblankett. Vill du ansöka ur flera stiftelser måste du skicka in en ansökningsblankett per stiftelse. Det är den sökandes egen skyldighet att ansökan överensstämmer med stiftelsens ändamål.

Tänk på att fylla i alla obligatoriska fält samt att skicka med aktuella bilagor gällande intyg, exempelvis läkarintyg, intyg från kurator, arbetsgivare osv.

Motivera varför du söker. Beskriv exempelvis social- och ekonomisk situation, hälsobakgrund m.m. samt vad du ska göra med eventuell utdelning. Ange hur stort bidrag du söker.

Regelverk för utbetalning

Alla som har ansökt om medel ur donationsstiftelserna kommer att få ett skriftligt besked. Inga besked lämnas ut per telefon. Beroende på antalet sökanden så kan beskedet dröja några veckor från sista ansökningsdagen.

Bifall

De som fått bifall på sin ansökan kommer att få besked om beloppets storlek samt om det är redovisningskrav (begäran om kvitto) på utbetalningen.

Om du har redovisningskrav och inte uppfyller dessa, innebär det att du kan diskvalificeras från beviljade donationsmedel i framtiden.

Utbetalning

De som är beviljade medel ur donationsstiftelserna kommer att få en utbetalning på det bankkonto som är angett. Finns det inget bankkonto angett på ansökningsblanketten kommer utbetalningen ske med postavi på den adress som är angiven på ansökningsblanketten.

 

Kontaktuppgifter

Adress:

Region Västmanland
Regionhuset Ingång 4, Diariet
721 89  VÄSTERÅS

 

Telefon 021-17 46 00
Telefontid: Vardagar kl. 09:00 - 11:00

 

 

Hantering av personuppgifter

Din ansökan behandlas med sekretess. Personuppgifter som du lämnar i samband med att du fyller i en ansökan behandlas av Region Västmanland enbart i syfte att bedöma ansökan.

Om du vill få information om hur dina personuppgifter behandlas av regionen kan du begära detta skriftligt på adressen:

Region Västmanland,
Regionhuset ing 4
721 89 Västerås

Det är också till den adressen som du vänder dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor