Logotyp Region Västmanland
Till innehåll
Person som skrattar

Forskning och innovation

Nya rön, innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa, livskvalitet och välmående. Därför är det viktigt att regionen satsar på forskning och innovation inom våra verksamhetsområden.

Regionens verksamheter är kunskapsintensiva och står inför stora utmaningar som till exempel en åldrande befolkning. Vi behöver ständigt jobba med att utveckla och förbättra vår verksamhet för att kunna erbjuda vård och service av högsta kvalitet och säkerhet. Tillsammans med olika parter bedriver vi såväl forskning som arbete med innovation och nya idéer.

Biobank

Sverige har en lag om biobanker. Lagen har kommit till bland annat för att stärka din ställning som patient och öka ditt inflytande över din egen vård och behandling. Den ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning.

Att man samlar prov i biobanker är för allas bästa. Både nu och i framtiden. Med prov från många kan man kartlägga och förebygga smittsamma sjukdomar. Vården kan använda prov för att kontrollera och utveckla metoder och rutiner och för att utbilda personal.

För dig som söker djupare information om biobankslagen rekommenderas nedanstående webbplatser:

Mest omfattande är Biobank Sveriges webbplats www.biobanksverige.se
Information om biobankslagen finns även på www.1177.se

Kontakt med Region Västmanlands biobankssamordnare

biobank.samordnare@regionvastmanland.se

Telefon: 021-176559

Patientnära forskning

Region Västmanland bedriver patientnära forskning i sjukvården, så kallad klinisk forskning, tillsammans med Uppsala universitet genom enheten Centrum för klinisk forskning Västerås. Rent praktiskt kan denna forskning ske i form av läkemedelsstudier eller terapistudier, alltid genom frivilligt deltagande från patientens sida. Samma hårda regler för samtycke, sekretess och patientens integritet gäller i forskningen såväl som i den vanliga vården.  

Tillsammans kan vi på detta sätt göra vården i regionen ännu bättre, och skapa livskraft för framtiden. 

Innovationer och nya idéer

För att främja och stödja forskning och innovation inom regionens verksamhetsområden driver Region Västmanland verksamheten Innovation.

Har du en idé?

Om du har en idé som rör hälso- och sjukvård eller tandvård kan vi på Innovation hjälpa dig att komma vidare och utveckla din idé. Vår testmiljö är till för alla som har en idé – du behöver alltså inte vara anställd i Region Västmanland.

Vi förmedlar kontakt med vår kunniga personal som med sitt perspektiv kan ge värdefulla synpunkter till din produktutveckling. Det är du som driver din idé och vi bidrar med kontakter och verktyg.

Kontakta oss tidigt i idéarbetet

Vi välkomnar alla till ett första möte där vi tillsammans planerar ditt nästa steg. Oavsett hur långt du har kommit långt på din utvecklingsresa är du välkommen att kontakta oss, exempelvis för tester. Boka ett första möte via innovation@regionvastmanland.se

Region Västmanland Innovation samarbetar med stödaktörer inom Nätverket inom Välfärd och Hälsa för att ge dig ett allsidigt stöd.

Inventum 

En politiskt och religiöst obunden stiftelse som tar tillvara på de idéer och den kreativitet som finns inom regionen, och alla anställda inom Region Västmanland kan ansöka om pengar för att utveckla sin idé. 

Du som företag, organisation eller enskild person bidra till regionens innovation och forskning genom att donera pengar till stiftelsen Inventum.

Stiftelsen Inventum

Innovationssatsningar kopplat till näringslivet

Söker du finansiering för en innovationssatsning så kanske vårt Innovationsstöd är någonting för dig. Region Västmanland samarbetar med Almi Mälardalen och Västmanlands Forsknings- och Utvecklingsråd för att personer och företag med innovativa affärsidéer ska kunna få hjälp. Läs mer om innovationsstöd här

Strategi och finansiering

Strategier för och finansiering av regionens forsknings- och innovationsarbete, undantaget stiftelsen Inventum, beslutas i regionfullmäktige. Regionens forskningssatsningar är alltså politiskt styrda via landstingsvalet och skattefinansierad av invånarna, men forskningsresultaten är alltid helt objektiva och evidensbaserade.  


Kontakt

Kent Nilsson

Forskningsdirektör
021 - 17 32 54

Annika Kärnsund

Biobankssamordnare

Centrum för klinisk forskning

021 - 17 58 67

Mattias Derneborg

Innovationskoordinator
021 - 17 50 77

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.