Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Person som skrattar

Forskning och innovation

Nya rön, innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa, livskvalitet och välmående. Därför är det viktigt att regionen satsar på forskning och innovation inom våra verksamhetsområden.

Regionens verksamheter är kunskapsintensiva och står inför stora utmaningar som till exempel en åldrande befolkning. Vi behöver ständigt jobba med att utveckla och förbättra vår verksamhet för att kunna erbjuda vård och service av högsta kvalitet och säkerhet. Tillsammans med olika parter bedriver vi såväl forskning som arbete med innovation och nya idéer.

Biobank

Sverige har en lag om biobanker. Lagen har kommit till bland annat för att stärka din ställning som patient och öka ditt inflytande över din egen vård och behandling. Den ska också underlätta för forskare att få tillgång till värdefullt material för forskning och klinisk prövning.

Att man samlar prov i biobanker är för allas bästa. Både nu och i framtiden. Med prov från många kan man kartlägga och förebygga smittsamma sjukdomar. Vården kan använda prov för att kontrollera och utveckla metoder och rutiner och för att utbilda personal.

För dig som söker djupare information om biobankslagen rekommenderas nedanstående webbplatser:

Mest omfattande är Biobank Sveriges webbplats www.biobanksverige.se
Information om biobankslagen finns även på www.1177.se

Patientnära forskning

Region Västmanland bedriver patientnära forskning i sjukvården, så kallad klinisk forskning, tillsammans med Uppsala universitet genom enheten Centrum för klinisk forskning Västerås. Rent praktiskt kan denna forskning ske i form av läkemedelsstudier eller terapistudier, alltid genom frivilligt deltagande från patientens sida. Samma hårda regler för samtycke, sekretess och patientens integritet gäller i forskningen såväl som i den vanliga vården.  

Tillsammans kan vi på detta sätt göra vården i regionen ännu bättre, och skapa livskraft för framtiden. 

Stöd för innovationer och nya idéer

För att främja och stödja forskning och innovation inom regionens verksamhetsområden driver Region Västmanland sedan 2016 LTV Innovation och stiftelsen Inventum. Om du har en idé som rör regionens verksamhetsområden kan du få hjälp att utveckla och testa idén via LTV Innovation, som samarbetar med bland andra Almi. Region Västmanland är delägare i Almi Mälardalen. 

Inventum är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som tar tillvara på de idéer och den kreativitet som finns inom regionen, och alla anställda inom Region Västmanland kan ansöka om pengar för att utveckla sin idé. 

Du som företag, organisation eller enskild person bidra till regionens innovation och forskning genom att donera pengar till stiftelsen Inventum.

Stiftelsen Inventum

Strategi och finansiering

Strategier för och finansiering av regionens forsknings- och innovationsarbete, undantaget stiftelsen Inventum, beslutas i regionfullmäktige. Regionens forskningssatsningar är alltså politiskt styrda via landstingsvalet och skattefinansierad av invånarna, men forskningsresultaten är alltid helt objektiva och evidensbaserade.  


Kontakt

Kent Nilsson

Verksamhetschef
021 - 17 32 54

Annika Kärnsund

Biobankssamordnare

Centrum för klinisk forskning

021 - 17 58 67

Mattias Derneborg

Innovationskoordinator
021 - 17 50 77

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor