Förmåner och villkor

Region Västmanland är en arbetsplats där du ska trivas och utvecklas. En viktig del i att känna trygghet och arbetsglädje är att känna sig omhändertagen och stimulerad, både på och utanför jobbet.

Vårt mål är att erbjuda dig som medarbetare bästa möjliga anställningsvillkor. Därför utvecklar vi ständigt nya förmåner som tar hand om dig på och utanför arbetsplatsen – och även efter att du avslutat din karriär.

Anställning och utveckling

Bisyssla

Med bisyssla menas varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Bisysslor är per definition varken negativt eller positivt. Bisyssla gäller alla medarbetare och alla olika typer av uppdrag. Som medarbetare måste man anmäla till arbetsgivaren om man har en bisyssla.

 Exempel på bisyssla kan vara:

 • att jobba hos en annan arbetsgivare
 • att utföra uppdrag för en annan uppdragsgivare, exempelvis föreläsa
 • att sitta i en styrelse
 • att äga andelar eller aktier i bolag

Arbetsgivaren kan förbjuda bisyssla om arbetsgivaren finner att den är:

 • Förtroendeskadlig (lag om offentlig anställning § 7)
 • Arbetshindrande (Allmänna bestämmelser § 8)
 • Konkurrerande (Allmänna bestämmelser § 8)

Medarbetare är skyldig (enligt kollektivavtal) att anmäla bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att bedöma bisysslan. Arbetsgivaren är skyldig att informera medarbetaren om detta och ska efterfråga om bisyssla finns vid nyanställning och i det årliga medarbetarsamtalet

Förmånscykel

Höstens beställningsperiod 3-26 september

I höst blir det möjligt igen att beställa förmånscyklar med start den 3 september fram till och med 26 september, med planerade leveranser i oktober. 

Visningar planeras att genomföras kl. 11-18 vid våra fyra sjukhus följande datum:

 • Måndag 9 september: Köpings sjukhus, bredvid huvudingången
 • Tisdag 10 september: Fagersta sjukhus, i närheten av cisternerna
 • Onsdag 11 september: Sala sjukhus, utanför ingång 2
 • Torsdag 12 september: Västerås sjukhus, utanför ingång 9 (Regionhälsan)

Håll utkik här för uppdateringar och eventuella förändringar i planeringen.

Om förmånscyklar 

Medarbetare inom Region Västmanland och Folktandvården kan hyra förmånscykel genom Regionens avtal med leverantören Ecochange. Från och med våren 2024 finns det möjlighet att hyra två cyklar per person. Hyr du redan en förmånscykel sedan tidigare, har du nu möjlighet att hyra en till. Hyresperioden för varje cykel är 36 månader.

Betalning sker genom ett avdrag på din bruttolön. Det betyder att du kan lägga en del av de pengar som du annars skulle ha betalat i skatt på en cykel. Efter 36 månader kan du lämna tillbaka cykeln eller köpa den för marknadsvärdet.

Målet med förmånen är att bidra till att regionen är en hälsofrämjande arbetsplats och en attraktiv arbetsgivare samt att medverka till att uppnå regionens klimatmål i Hållbarhetsprogram 2023-2030.

Gäller tillsvidareanställda inom Regionen och Folktandvården

Avtalet som du som medarbetare skriver på gäller i 36 månader. Förmånen gäller därför endast Regionens och Folktandvårdens alla tillsvidareanställda medarbetare som inte är långtidssjukskrivna, föräldralediga eller tjänstlediga vid tiden för beställning. 

Det finns dock vissa trygghetslösningar som träder in om du blir sjukskriven, föräldraledig eller tjänstledig en tid in i gällande avtal om förmånscykel. Om du vill veta vad som gäller i ditt fall, hör av dig till Ecochange, se kontaktuppgifter nedan.

Viktigt

Du måste ha en hemförsäkring som omfattar skador och stöld av cykel. 

Kontakt

Vid frågor om förmånscyklarna kan du kontakta Ecochange på kundservice@ecochange.se alternativt telefonnummer 011-470 84 35. 

Informationen på denna sida uppdateras allt eftersom.   

Försäkringar

Som anställd i Region Västmanland omfattas du av ett antal försäkringar. Det finns möjlighet att få ersättning från dessa försäkringar om du skulle blir sjuk eller skadad.

Lön och ersättning

Hälsolyftet- personalgym

Hälsolyften är regionens personalgym. Här får du som är anställd i Region Västmanland träna gratis. Hälsolyften finns i Västerås, Sala, Köping och Fagersta och har öppet alla dagar mellan 05.00 och 23.00. 

Vill du komma igång och träna i Hälsolyftet? Läs vidare under den ort du är intresserad av. 

25 års minnesgåva

Att ha arbetat inom Region Västmanland i 25 år är något att vara stolt över och det ska självklart uppmärksammas.
Som ett bevis på stor tacksamhet har Region Västmanland som tradition att hedra och uppvakta dessa medarbetare med en minnesgåva och en gemensam festmiddag.

 

Friskvårdsförmån och sjukvårdsersättning

Vårt friskvårdsbidrag är 3000 kronor per år. Din hälsa är viktig för oss. Region Västmanland valt att göra det lättare för dig att använda din friskvårdsförmån genom att ansluta oss till ePassi. Alla friskvårdsaktörer och aktiviteter i ePassis utbud är godkända av Skatteverket.

Med ePassi behöver du inte ligga ute med pengar, spara kvitton eller fylla i blanketter. Istället kommer du kunna lösa ut ditt friskvårdsbidrag via ePassis app eller via webben.

I appen har du tillgång till alla friskvårdsaktiviteter och kan enkelt söka efter den aktivitet som passar dig bäst.

Din friskvårdsförmån finns tillgängligt på ditt användarkonto i ePassi.

Fri sjukvård

Som medarbetare i Region Västmanland får du ersättning för besök hos bland annat familjeläkare och sjukgymnast anslutna med vårdavtal.

Här kan du läsa hur du går tillväga för att registrera din ersättning.

Läs mer i instruktionen Läkarbesök och sjukvårdande behandling.

Omställningsfonden

Vet du om att du som medarbetare i Region Västmanland omfattas av KOM-KR, ett kollektivavtal som reglerar olika stöd och förmåner både under din anställning och vid anställningens avslut?

Vi vill att alla ska trivas och utvecklas på jobbet. Samtidigt förändras arbetsmarknaden i Sverige i snabb takt, vilket ställer högre krav på både kompetensutveckling och omställning under hela arbetslivet.

Därför kan du få karriär- och studierådgivning under din anställning. Det är också möjligt att söka studiestöd för utbildningar som stärker din framtida ställning på arbetsmarknaden och som möter arbetsmarknadens behov. Vilket stöd du har rätt till beror på flera olika faktorer, så som vilken anställningsform du har och hur länge du jobbat.

Du ansöker själv till Omställningsfonden om karriär- och studierådgivning och kollektivavtalade studiestöd. Omställningsstudiestödet ansöker du om på CSN:s hemsida.

www.omstallningsfonden.se

www.csn.se

Bildskärmsglasögon

Region Västmanland bekostar synundersökning för alla medarbetare som normalt arbetar mer än en timme per dag vid bildskärm. Optiker avgör vilken typ av bildskärmsglasögon som passar bäst. Visar undersökningen att bildskärmsglasögon behövs ska arbetsgivaren tillhandahålla dessa.

Medarbetare bokar själv tid hos någon av följande avtalade optiker:

Västerås - Direkt Optik Västerås
Hantverkargatan 2, 722 12 Västerås
Telefonnummer: 021-41 05 40
E-post: vasteras@direktoptik.com
Onlinebokning: www.direktoptik.se/boka

Köping - Specsavers
Stora Gatan 16-18, 731 30 Köping
Telefonnummer: 0221-121 05
E-post: koping@specsavers.se

Sala - Sala Optik
Galleria Sala Torg, Stora Torget 6, 733 30 Sala
Telefonnummer: 0224-149 90
E-post: butiken@salaoptik.se

Fagersta - Synsam
Stationsvägen 12, 737 40 Fagersta
Telefon: 0223–21000
E-post: fagersta@synsam.com

Till besöket ska medarbetare ta med ifylld och undertecknad beställningsblankett. 

Kostnad för terminalglasögon inklusive synundersökning belastar aktuell enhet inom regionen.

Regionen ersätter:

 • Synundersökning
 • Terminalglasögon komplett med båge. De glas som regionen ersätter är enkelslipade, närprogressiva och rumsprogressiva.
 • Bågen får kosta upp till 500 kronor exklusive moms.

Regionen ersätter inte linser, färgade glas eller någon ytbehandling, exemplvis antireflexbehandling. Önskas detta får medarbetaren bekosta detta själv.

Företagshälsa

Regionhälsan är vår egen företagshälsa och stödresurs. Som medarbetare har du tillgång till företagsläkare, företagssköterska, psykolog, beteendevetare, fysioterapeut/ergonom, hälsoutvecklare och arbetsmiljöingenjör.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English