Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Uppdrag och villkor

Tolkenhetens uppdrag är att tillgodose behovet av vardagstolkning enligt hälso- och sjukvårdslagen till personer med dövhet, dövblindhet eller hörselnedsättning i Västmanland.

Samordnande funktion

Tolkenheten har inga anställda tolkar utan anlitar upphandlade tolkbolag. En samordnare tar emot beställningar och bokar in tolk. Beställare kan vara både privatpersoner, vårdgivare, myndigheter och arbetsgivare.

Tolkservice som gäller vardagstolkning är alltid avgiftsfri för beställaren. Uppdrag utanför vardagstolkning debiteras beställaren. 

Tolkenheten är organiserad under Habiliteringscentrum Västmanland, Område Nära vård.

Vardagstolkning

Region Västmanland ansvarar för och bekostar vardagstolkning enligt lag (HSL 2017:30, 8 kap 7 §). I begreppet vardagstolkning ingår tolkning i alla situationer som kan uppstå i det vardagliga livet. Tolkanvändaren har rätt att beställa tolk för att kunna vara delaktig i samhället, ge och ta emot information på sitt eget språk.

Vardagstolkning innebär tolkning i olika situationer i vardagslivet, till exempel besök i vården, händelser som rör familjen, fackliga möten eller informationsmöten i arbetslivet, samt olika föreningslivs- och fritidsaktiviteter.

Riktlinjer för prioriteringar

I de fall då Tolkenheten inte kan åta sig alla beställda uppdrag görs en prioritering. Grundläggande är att tolkanvändare som har störst behov av tolkinsats ska tillgodoses först om resurserna är begränsade. Framförhållning ökar möjligheten att få tolk.

Akuta uppdrag där tolkanvändarens liv, hälsa eller personliga integritet berörs, till exempel hälso- och sjukvårdssituationer, prioriteras högt. Även situationer eller ceremoniella sammanhang som inte återkommer prioriteras högt.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English