Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För myndighet, kommun och arbetsgivare

Du kan beställa tolk för uppdrag utanför vardagstolkning. Tolkning i dessa situationer debiteras beställaren. Det gäller främst tolkning på arbetet, i utbildning samt när kommun och myndighet kontaktar en person som behöver tolk.

Har du frågor om vad som gäller för just din beställning är du välkommen att kontakta oss.

Tolkning i arbetslivet

När en anställd behöver tolk för att gå en utbildning i arbetet är det arbetsgivaren som beställer och bekostar tolk. Arbetsgivaren kan ansöka om bidrag från Arbetsförmedlingen. Det finns flera situationer i arbetslivet där Region Västmanland bekostar tolk, till exempel arbetsplatsträffar, personalmöten, medarbetarsamtal och fackliga möten.

Myndigheters ansvar för tolkning

När en myndighet eller samhällsorgan, till exempel socialtjänst, skola eller rättsväsende, i samband med myndighetsutövande behöver anlita tolk är det myndigheten som beställer och bekostar tolk.

Utbildningstolkning

När en deltagare i en utbildning behöver tolk är det utbildningssamordnaren som beställer och bekostar tolk. Det gäller utbildning vid grundskolor, gymnasium, folkhögskolor, högskolor och universitet, andra utbildningsanordnare med statliga anslag samt längre sammanhållna yrkesutbildningar. Undantaget gäller kurser som bedöms som fritidsaktivitet istället för utbildning.

Timdebitering för tolktjänster

Priserna gäller från och med 1 januari 2020 för myndighet, kommun och arbetsgivare:

Vardagar klockan 07.00 - 19.00: 1 304 kronor per timme

Vardagar klockan 19.00 - 07.00: 1 435 kronor per timme

Lördag-söndag och helgdag: 1 565 kronor per timme