Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tolk vid telefonsamtal och distanstolkning

Teckenspråkstolkning kan i vissa fall erbjudas på distans via Teams/Skype. Uppge i så fall vilka tekniska möjligheter mottagningen har när du bokar tolk. Skrivtolkning och dövblindtolkning sker alltid på plats. Du som vårdgivare kan även använda nationella förmedlingstjänster.

Texttelefoni

Både du som vårdgivare och personer med hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet kan använda den nationella förmedlingstjänsten Texttelefoni för att ringa eller ta emot samtal via tolkade trepartssamtal i realtid. Tjänsten är kostnadsfri och bemannad med tolkar dygnet runt.

Bildtelefoni

Om du som vårdgivare behöver ringa en patient som använder svenskt teckenspråk använder du den nationella förmedlingstjänsten Bildtelefoni för ett trepartssamtal. Tjänsten är kostnadsfri och bemannad med tolkar dygnet runt. Bildtelefoni-tjänsten kan även användas vid distanstolkning vid tolksituationer där tolk på plats inte är möjlig.

Samma förmedlingstjänst används oftast om en patient med dövhet själv ska kontakta en mottagning. Via en telefon med kamera och bildskärm ringer de upp en förmedling som de har bildkontakt med. Förmedlingen ringer i sin tur upp mottagningen. Det patienten tecknar in i bildskärmen, översätter förmedlingen till dig som tar emot samtalet på mottagningen.