Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tolkmetoder

Tolkenheten erbjuder teckenspråkstolkning, dövblindtolkning och skrivtolkning. Fråga patienten vilken metod hen använder innan du bokar tolk.

Teckenspråkstolkning

För vem?

Många personer med dövhet eller hörselnedsättning har svenskt teckenspråk som sitt förstaspråk och svenska som sitt andraspråk. Personer med dövhet har rätt att få information på sitt modersmål – teckenspråk. Man kan inte förlita sig på att teckenspråkiga får fullständig information genom skriven text. 

Teckenspråk är ett eget gestuellt och visuellt språk med egen grammatik och egna språkregler. Språket utförs med händerna, kroppen och ansiktsuttryck och uppfattas med synen. Teckenspråket är inte internationellt. 

Så går det till

Tolken växlar mellan svenskt teckenspråk och talad svenska.

 

Dövblindtolkning

För vem?

Dövblindtolk används av personer med dövblindhet eller som har en kombination av stor synnedsättning och en stor hörselnedsättning.

Så går det till

Tolkarna använder olika typer av tolkning beroende på vad tolkanvändaren behöver. Det kan till exempel vara avståndsanpassat teckenspråk, taktilt teckenspråk, tydligt tal, ledsagning eller syntolkning.

Skrivtolkning

För vem?

Skrivtolk kan användas av personer med dövhet eller hörselnedsättning som har svenska som första språk. 

Trots hjälpmedel som hörapparater kan det behövas ytterligare stöd för att uppfatta samtal.

Så går det till

Tolken skriver ner det som sägs. Tolkanvändaren läser texten på en skärm.