Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Botulism

Anmälningspliktig och smittspårningspliktig sjukdom

Behandlande läkares ansvar

  1. Medicinskt omhändertagande: Ge adekvat behandling, vilken främst är symtomatisk. Respiratorbehandling kan vara aktuellt. Motgift kan ges i form av antitoxin.
  2. Information till patienten: Ge patienten information om botulism.
  3. Förhållningsregler:Nej
  4. Smittspårning: Ta noggrann anamnes för att fastställa sannolik smittkälla. Uppmana till att spara misstänkt livsmedel för eventuell provtagning. Vid misstänkt livsmedelssmitta är det av största vikt att andra personer som också kan ha ätit av födan blir spårade och att de som skulle kunna ha förgiftad mat hemma blir informerade. Be eventuellt exponerade att vara uppmärksamma på symtom som kan härledas till botulism, och vid sådana omständigheter omgående söka läkare.

    Samråd med Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i aktuell kommun samt smittskyddsläkaren för eventuell provtagning av misstänkt livsmedel.
  1. Anmälan: Vid misstanke om botulism, kontakta omgående smittskyddsläkaren kontorstid via växeln 021-17 30 00. Utanför kontorstid kontaktas tjänsteman i beredskap (TIB) via växeln.

    Telefonanmälan följs av en klinisk smittskyddsanmälan i SmiNet. Ange efterfrågade uppgifter så noggrannt som möjligt. Ange aktuellt telefonnummer till patient då smittskyddet kan komma att ta kontakt för vidare smittspårning.
  1. Kostnad för patient:Patienten betalar gällande patientavgifter då sjukdomen inte är allmänfarlig.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English