Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Hiv/STI

Kunskapsnätverket hiv/STI Mellansverige

Region Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro bildar tillsammans Kunskapsnätverket hiv/STI – Mellansverige.

Syftet med Kunskapsnätverket är att finna möjliga samordningsvinster, ge STI-frågorna större tyngd, finna gemensamma utvecklings- och forskningsområden samt ge möjlighet till kunskapsöverföring mellan de deltagande länen. Målsättningen är att minska antalet hiv/STI-fall, främja psykisk och sexuell hälsa samt minska antalet oönskade graviditeter.

Kunskapsnätverkets organisation består av en arbetsgrupp kallad kärngrupp som utgörs av regionernas hiv/STI-samordnare samt en styrgrupp med respektive regions smittskyddsläkare. Aktiviteter som nätverket genomför är bland annat utbildningar, inspirationsdagar, workshops och informationskampanjer. Kontaktperson för hiv/STI-nätverket, Maria Kling Kullback maria.kullback@regionvastmanland.se  

Behandling och smittspårning STI

Behandling STI 

Det är den provtagande enheten som ger behandling, och är det prov taget via 1177.se så väljer patienten att gå till ungdomsmottagningen (patienter till och med 22 år) eller venereologiska mottagningen (patienter 23 år eller äldre).

Vid utebliven behandling :

Smittspårning STI

Vi har centraliserad smittspårning av klamydia och det sker på Ungdomsmottagningen Västmanland (patienter till och med 22 år), Venereologiska mottagningen i Västerås (patienter 23 år eller äldre) samt Kvinnokliniken i Västerås som tar hand om sina egna patienter.

Smittspårning är en viktig del i preventionsarbetet av smittsamma sjukdomar, sexuellt överförbara infektionerna.

Smittspårning innebär att identifiera vilka personer index har haft sex med under det senast året och att få så mycket information om den/de sexuella kontakterna, som är av stor vikt, så som namn, födelsedata, adress, telefonnummer eller annan viktig information.

Syftet med smittspårningsarbetet är att stoppa/minimera fortsatt smittspridning. 

Vid utebliven behandling och smittspårning:

HIV preexpositionsprofylax (PrEP)

HIV preexpositionsprofylax (PrEP)

HIV preexpositionsprofylax (PrEP) innebär att hiv-negativa personer med ökad risk för att få hiv tar ett läkemedel i förebyggande syfte för att minska risken för hiv-överföring vid sexuella kontakter. PrEP utgör inte ett hundraprocentigt skydd mot hiv och skyddar inte heller mot andra sexuellt överförbara infektioner eller graviditet. PreP-behandlingen består av en tablett som tas en gång per dag i samband med föda. Tabletten innehåller Emtricitabin/Tenofovirdisoproxil som blockerar hiv-virusets enzym, omvänt transkriptas, vilket förhindrar att viruset kan replikera och etablera en infektion i kroppen. Det är mycket viktigt med god följsamhet till behandlingen för att uppnå ett bra skydd. Läkemedlet är generellt väl tolererat men biverkningar i form av påverkan på njurfunktion och bentäthet förekommer.

Förskrivning av PreEP sker via infektionsmottagningen och läkemedlet skrivs ut med förmån i perioder om 3 månaders förbrukning. Förnyad provtagning avseende hiv, njurfunktion och andra sexuellt överförbara infektioner sker innan ett nytt recept skickas. 

För att diskutera om behandling med PreP kan vara aktuellt skriv en remiss till infektionsmottagningen.

Länk till nationella rekommendationer för PrEP

Preexpositionsprofylax 2023 - RAV - Svenska Läkarsällskapet

 

Kondomer

Kondomer

Beställning

  • För dig som har Agresso beställer som vanligt via OneMed
  • Skolsköterskor beställer på blanketten "Kondomer - beställningsblankett" och skickar in till Enheten för smittskydd och vårdhygien

Grundläggande kondomkunskapsutbildning med fokus på lust och njutning

En webbutbildning som Kunskapsnätverket tagit fram i samarbete med Stockholms mansmottagning. Syftet med kondomkunskapsutbildningen är att öka kunskapen och kompetensen hos personer som arbetar med individuella samtal om säkrare sex i samband med kondomanvändning. Utbildningen tar cirka 30–45 minuter. För att få tillgång till länken för utbildningen, mejla maria.kullback@regionvastmanland.se.

 

 

Människokroppen och dess funktioner - broschyr

Människokroppen och dess funktioner - broschyr

En enkel broschyr om kroppen, preventivmedel, begreppet HBT och några viktiga lagar om bl.a. smittskydd, abort, incest, barnäktenskap. Den är uppdaterad våren 2017 och finns på arabiska, dari, engelska och svenska. 

 

Nationell SRHR-strategi

Nationell SRHR-strategi

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Det övergripande målet är en god jämlik och jämställd sexuell och reproduktiv hälsa i hela befolkningen. Strategin innehåller även fyra långsiktiga delmål och sju åtgärdsområden. Sammantaget ska dessa bidra till måluppfyllelsen.

Nationell strategi för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) - Folkhälsomyndigheten

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English