Säkerhetsenheten

Säkerhetsenheten är en del av Region Västmanlands verksamhet – Juridik och informationssäkerhet.

Säkerhetsenheten består av säkerhetsex​perter inom exempelvis kris- och katastrofmedicinsk beredskap, brandsäkerhet, personsäkerhet, internutredningar, teknisk säkerhet och regionövergripande försäkringsfrågor.
Medarbetare på enheten bistår regionens verksamheter med stöd och råd inom säkerhetsområdet.

Du är välkommen att kontakta oss via: sakerhetsenheten@regionvastmanland.se​

Säkerhetsberedskap

Inom regionen ska du som medarbetare alltid kunna känna dig säker och trygg oavsett tid på dygnet. Därför förser Säkerhetsenheten på så vis att alla medarbetare alltid har möjlighet att kontakta regionens Säkerhetsberedskap, oavsett tid på dygnet, alla dagar i veckan, för stöd och hjälp.

Säkerhetsberedskapen bedömer vilka åtgärder som måste göras i de fall där säkerheten äventyras på plats. Beredskapen sköter om all intern samverkan och externa kontakter som exempelvis polisen och säkerhetsföretaget (väktare och ordningsvakt) vid en oönskad händelse som till exempel högriskpatienter. Vi samordnar och beslutar i vilka åtgärder som måste vidtas för att trygga och säkra verksamheternas arbetsplatser så verksamheterna kan fortsätta med sina arbetsuppgifter.

Säkerhetsberedskap (021-1)7 69 99

Bevakningsleverantör

Region Västmanland värnar om en säker och trygg miljö för medarbetare, patienter, närstående och besökare.

​Region Västmanland ett bevakningsavtal med Securitas som sträcker sig fram till och med 31 januari 2025.

För att vara delaktig i säkerhetsarbetet krävs att medarbetare är väl insatta i säkerhetsarbetets mål och syfte. Chefer på alla nivåer ska, förutom att själva vara uppdaterade, informera och förmedla den kunskap som behövs för att medarbetare kan hantera säkerhetsfrågorna självständigt och i team.

Teknisk säkerhet

Brandsäkerhet

Region Västmanlands komplexa och samhällsviktiga verksamhet kräver ett systematiskt, likriktat och sammanhållet brandsäkerhetsarbete med syfte att identifiera och förebygga brandrisker, minska sannolikheten för brandhändelser samt minimera konsekvenserna vid en eventuell brandhändelse. I Region Västmanlands övergripande riktlinje tydliggörs ambition och viljeinriktning inom brandsäkerhetsområdet där alla medarbetare och verksamheter är en viktig faktor i brandsäkerhetsarbetet.

Kris- och katastrofmedicinsk beredskap

​​​​Hälso- och sjukvården ska vara väl förberedd för händelser där människor skadas eller riskeras att skadas. Kriser i dagens samhälle blir allt mer komplexa vilket ställer stora krav på krishanteringsförmågan inom såväl myndigheter, organisationer som företag.

Det övergripande målet för den katastrofmedicinska beredskapen i Region Västmanland är att minimera konsekvenserna för de somatiska och psykiska följdverkningar som kan uppstå vid särskild händelse:

  • vid stor olycka är målet att kunna mobilisera och omfördela resurser så att normala medicinska kvalitetskrav kan upprätthållas för alla drabbade.
  • vid särskild händelse, katastrof eller extraordinär händelse är målet att kunna upprätthålla normala medicinska kvalitetskrav för det stora flertalet drabbade.

Regionövergripande försäkringar

Säkerhetsenheten hanterar bland annat regionens ansvarsförsäkringar dvs. ärenden som kan beröra skadeståndskrav från patienter och anhöriga som på något sätt utsatts för en förlust som orsakats av regionen. Andra försäkringar som kan vara aktuella är reseförsäkringar, olycksförsäkringar och "brottsförsäkringar". Region Västmanlands försäkringsmanual finns att läsa under Publikationer.
Hör gärna av dig till Säkerhetsenheten ​för vidare stöd inom området.​ Läs mer om vilka försäkringar du omfattas av här. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English