Informationssäkerhet

Det som är viktigt för dig vill du ha på ett ställe som du har koll på, samma sak gäller på jobbet. Information som är viktig för dig och din verksamhet behöver vara säker och tillgänglig, det är informationssäkerhet.

Informationssäkerhetsarbete ska vara systematiskt och riskbaserat vilket är yttrat i regionens Informationssäkerhetspolicy. Informationssäkerhetsarbete finns och behövs överallt där information förekommer.

Grundprinciperna för att skydda informationen är:

 • Tillgänglighet ​- vi ska alltid ha tillgång till informationen när vi behöver den.
 • Riktighet -  vi ska alltid kunna lita på att informationen är korrekt och inte manipulerad av någon.
 • Konfidentialitet - vi ska alltid skydda informationen från obehöriga.

Nätfiske - bluffmail i din inkorg

Nätfiske, eller Phishing som det också kallas betyder att en bedragare vill få tag på känslig information. Det cirkulerar flera miljarder falska mail varje dag. Se vår informationsfilm som kan hjälpa dig att hantera och upptäcka bluffmail.

APT-material

För dig som är chef har vi tagit fram ett APT-material som du kan använda i din arbetsgrupp. Se filmen tillsammans och ta del av diskussioner och aktiviteter runt ämnet nätfiske, ett aktuellt och viktigt ämne.

 

Säkra meddelanden

Med hjälp av tjänsten Säkra meddelanden kan du som anställd i Region Västmanland skicka känslig eller sekretessklassad information på ett säkert digitalt sätt. Säkra meddelanden ersätter till exempel mejl, fax och vanlig post med känslig information.

Säkra meddelanden ersätter inte informationsutbyte som idag sker direkt via våra verksamhetssystem.

Tidplan

Regionarkivet och Barn- och ungdomskliniken deltar i projektet och gick igång med användandet av tjänsten under mars månad. Tjänsten håller nu på att testas och utvärderas. En tidplan håller på att tas fram för införande av tjänsten för hela Regionen.

Inför inköp och upphandling

Checklista för inköp/anskaffning som beskriver vilka aktiviteter ska genomföras innan inköp/anskaffning.

Till checklista för inköp / anskaffning

Dataskyddsförordningen

Varför finns GDPR? Är du en som klickar på "godkänn" och inte läser igenom alla villkorsbilagor? GDPRs syfte är att skydda medborgrarna. GDPR kravställer så att medborgarnas personuppgifter som flödar genom internet sker på ett kontrollerat sätt.

Vad är en personuppgifter?
En personuppgift är alla uppgifter som är personliga och kan hänföras till en person på något sätt. Exempel på personuppgifter:

 • Namn
 • Foto
 • Patientuppgifter
 • Enskild persons chathistorik
 • E-post

Grundläggande principer inom dataskyddsförordning är att: 

 • Rättslig grund - måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter.​
 • Ändamålsenligt - bara samlar in personuppgifter för ett specifikt, särskilt angivet och berättigande ändamål.
 • Uppgiftsminimera - att vi inte behandlar fler personuppgifter än vad som avses enligt ändamålet.
 • Lagringsminimera - att vi endast sparar de personuppgifter vi verkligen behöver och raderar personuppgifterna när vi inte längre behöver dem.
 • Riktighet - att vi kan lita på att personuppgifterna är korrekt, inte manipulerad eller förstörd.​
 • Tillgänglighet - att personuppgifterna alltid finns när vi behöver den.
 • Konfidentialitet - att skydda personuppgifterna från att obehöriga får tillgång till informationen. ​
 • Ansvarsskyldighet -  att kunna​ visa att vi efterlever dataskyddsförordningen och hur vi efterlever den.​​

Våra skyldigheter mot medborgare och deras rättigheter

 • Rätt till information
 • Rätt till tillgång
 • Rätt till rättelse
 • Rätt till radering
 • Rätt till begränsning av behandling
 • Rätt att göra invädningar
 • Rätt till dataprotabilitet
 • Automatiserade beslut
Vad är en registerförteckning och när behöver jag göra en sådan?
Utifrån GDPR måste vi som en personuppgiftsansvarig ha koll på vad vi gör med andras personuppgifter. 
Att det vi gör är 1)förenligt med ändamålet och att det är just de personuppgifter som jag använder som behövs, varken mer eller mindre och 2)att vi skyddar dessa personuppgifter.
För att ha koll på personuppgifter som vi behandlar är vi skyldig att föra ett register över samtliga personuppgiftsbehandlingar.
 
Mall för registerförteckning hittar du här bland dokument, efter ifylld sådan ska din förvaltning spara den och föra in datan i den centrala registerförteckningen.

Har du frågor, skicka en e-post till dataskyddsombudet@regionvastmanland.se.

Metodstöd

Riskanalys och informationsklassning är två centrala begrepp i regionens informationssäkerhetspolicy. Det handlar om att identifiera och hantera risker i informationshanteringen och att investera i säkerhetsåtgärder på ett strukturerat sätt.

Uppföljning

Uppföljning av informationssäkerheten sker på en mängd olika sätt. På högsta nivå genomförs årligen ledningens genomgång, där det sker en genomlysning av ledningssystemets verkan. 

Regionens revisorer har de senaste åren genomfört ett antal granskningar av informationssäkerheten, nu senast handlade det om styrning av behörigheter.

Via internkontroller sker punktvisa uppföljningar  av t.ex. den loggranskning som sker månadsvis ute i verksamheterna.

För att följa upp verkan av den riktlinje som finns när det gäller användningen av internet sker månadsvis kontroller av surftrafiken.

Informationssäkerhetsråd

Informationssäkerhetsråd är ett samverkande forum inom det systematisk säkerhetsorganisationen.

Rådet består av representanter från olika förvaltningar och verksamheter.

Informationssäkerhetsråd träffas 4 gånger per år med ett särskilt fokusområde vid varje rådsträff. Utifrån fokusområde bjuds det in både interna och externa föreläsare för omvärldsbevakning och kompetenshöjning.

 

Rådets syfte

Rådets främsta syfte är att skapa gemensamma lägesbilder över utmaningar som finns inom området informationssäkerhet, cybersäkerhet och integrtitetsskydd (GDPR).

Inom rådets arbete arbetar vi med kompeteshöjande åtgärder för att representanter ska kunna utgörda ett mer operativt stöd till verksamheterna.

 

Du som representant till rådet

Det som förankras i rådet har du som representant ett ansvar att förankra informationen i din egen verksamhet och förvaltning.

Du utgör också en remitterande instans som verksamhetsrepresentant för arbeten och styrande dokument inom området.

Saknar det representant från din verksamhet/förvaltning är det välkommen att höra av dig till infosakerhet@regionvastmanland.se 

 

Fokusområde för 2023

Datum: 31 augusti

Fokusområde: Inlåsningseffekter

Extern föreläsare: Högskolan i Skövde

 

Datum: prel. 7 november

Fokusområde: AI

Extern föreläsare: Ej bekräftat

 

Ingår du inte i rådet med är intresserad att delta på föreläsningarna är du välkommen att anmäla ditt intresse för deltagande på infosakerhet@regionvastmanland.se

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English