Innovation

Innovation är avgörande för att möta dagens och framtidens behov och utmaningar. Region Västmanland arbetar för att främja innovation i såväl den egna organisationen som i länet.

Har du en idé?

Har du en idé som kan göra nytta för andra?

Region Västmanland tror på dig som medarbetare! Vi vill uppmuntra medarbetarinnovation hos alla anställda. Till oss kan du vända dig oavsett om du har en idé om en ny produkt eller ett nytt arbetssätt. Vi hjälper dig att komma vidare och utveckla din idé. Tillsammans med dig planerar vi nästa steg. Vi visar vägen – du gör jobbet! Vi hjälper dig att komma i kontakt med rätt aktörer inom innovationssystemet så att du kan utveckla och testa din idé. Genom vårt breda nätverk skapar vi förutsättningar för att dina idéer ska kunna utvärderas, testas och förverkligas.

Du behöver inte vara färdig i ditt beslut angående om du vill att din idé ska bli en verksamhetsutveckling eller om du önskar att driva och utveckla idén till en produkt. Vi hjälper dig gärna med att bolla dessa tankar för att du ska kunna fatta ett beslut.

Du kan tryggt testa din idé på oss

Region Västmanland Innovation lyder under offentlighets- och sekretesslagen så du kan lita på att vi inte för dina innovationsidéer vidare utan ditt medgivande. Vi är samtidigt en offentlig organisation så ditt projekt skrivs in i våra handlingar.

Varmt välkommen med dina idéer!

 

Din kompetens behövs

Du kan bidra med din kompetens till att förädla idéer som andra jobbar med.

Region Västmanland Innovation kan kontakta dig när någon har tänkt ut en lösning och behöver få del av din erfarenhet och kompetens för att resonera kring behov och lösningens styrkor och svagheter.

Du och din verksamhet kan också få frågan om ni vill dela i utvärdering av nya lösningar. Det kan handla om att testa en prototyp eller ett radikalt nytt arbetssätt.

Finansiering

På nedanstående länk hittar du samlad information om finaniseringsmöjligheter.
Hitta finansiering i Västmanland.

 

Pågående projekt

Innovationsnätverk välfärd och hälsa 2.0

Med finansiering från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och regionala kompensatoriska medel (1:1-medel) driver Centrum för innovation, forskning och utbildning ett projekt som syftar till att bidra till mer effektiv och ändamålsenlig utveckling av produkter, processer och service för hållbar transformation inom Life Science, Välfärd och e-hälsa. Projektet drivs i samarbete med Mälardalens universitet, RISE Research Institutes of Sweden och Create Business Incubator. Projektet pågår under tre år mellan februari 2024 och januari 2027.

Genom projektet hoppas vi kunna öka samarbetet mellan hälso- och sjukvård, kommunal omsorg, universitet, företag och civilsamhället för att på så vis bidra till att skapa och utveckla användbara produkter och tjänster för hållbar omställning av hälso-, sjukvård och omsorg.

Innovationsnätverk Välfärd och Hälsa 2.0 - Region Västmanland

Kontakt
Innovationsnätverk välfärd och hälsa 2.0
Kristina Östman, projektledare
kristina.ostman@regionvastmanland.se

Informationsdriven vård

Vinnova startade november 2019 projektet Informationsdriven vård och Region Västmanland anslöt som projektpart april 2023. Projektet pågår till slutet av 2024.  Projektet drivs i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, förvaltningen för digitaliseringsstöd, regionkontoret och regionala utvecklingsförvaltningen och leds av projektledare från Centrum för innovation, forskning och utbildning.  

Projektet fungerar som en katalysator för att adressera behovet av, möjligheterna med och potentialen i att bättre använda och utveckla den omfattande datamängd som regionen hanterar för avancerad analys, inklusive AI, för bättre beslut inom hälso- och sjukvård.

Läs vidare nedan:

Kontakt
Informationsdriven vård
Lina Lorenzson, projektledare
lina.lorenzson@regionvastmanland.se

Inspelade presentationer AI seminarium 29/9 2023

Missade du seminariet ”AI i hälso- och sjukvården” som hölls på Västmanlands Sjukhus Västerås fredagen den 29 september?

Seminariet gav en populärvetenskaplig presentation av AI i hälso- och sjukvården samt relaterad forskning inom Region Västmanland och Mälardalens Universitet.

Det anordnades inom ett Vinnova-finansierat projekt som drivs av Mälardalens Universitet i samarbete med Region Västmanland i syfte att främja samverkan mellan organisationerna om hälsoteknik för framtidens hälso- och sjukvård.

Seminariet innehöll ett talarprogram med presentatörer från Region Västmanland och Mälardalens Universitet samt efterföljande mingel med fika och posterpresentation. Det samlade drygt 100 deltagare varav 70 på plats och 30 digitala deltagare.

Talarprogrammet med länkar till respektive inspelad presentation finns nedan:

Välkomna & kort inledning (Maria Lindén & Maria Ehn).
Inspelning (längd 11:37) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_dpyc26mg

Möjligheter och utmaningar med AI-tillämpningar inom Hälso- och sjukvård (Tomas Borgegård). Inspelning (längd 25:23) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_qwv99mue

Overview of AI and AI-related research at MDU (Shahina Begum)
Inspelning (längd 31:00) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_yg3figdg#

AI-applikationer inom bröstpatologi (Helena Olofsson)
Inspelning (längd 15:25) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_bg7cpf08

Detektion av lymfkörtelmetastaser med hjälp av maskininlärning (Csaba Kindler)
Inspelning (längd 17:59) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_1zoj999k

 

Intresserad av att veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer om projektet för att främja samverkan mellan Region Västmanland och Mälardalens Universitet om hälsoteknik för framtidens hälso- och sjukvård, kontakta gärna projektledare Maria Ehn (maria.ehn@mdu.se).

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English