Forskning i Region Västmanland

Regionens forskningsinfrastruktur ger support, stöd och service till de forskare och forskningsprojekt som är knutna till regionen. Vi utbildar, handleder och driver egen forskning.

Forskningen är bred och spänner över många fält, framför allt inom hälso- och sjukvården men även inom regionens övriga verksamhetsområden. Vi samverkar med universitet, högskolor, kommuner och näringsliv. Syftet med forskningen är att studieresultaten ska leda till bättre vård och service för regionens invånare. 

Vi bedriver även forsknings- och innovationsarbete tillsammans med andra parter, såväl inom länet som nationellt och internationellt. Insatserna bidrar till utveckling av både Region Västmanlands verksamheter och näringslivet.

Film som förklarar forskning

Varför ska vi forska och innovera

Vill du veta mer om regionens forskningsprojekt?

Alla kan söka och läsa om pågående projekt i
Region Västmanlands projektdatabas.

Om du är forskare och driver ett projekt i regionen ska det registreras i databasen. Det ger dig stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Västmanlands forskningsbokslut.

Forskningsorganisationen i Region Västmanland

CIFU Forskning

CIFU Forskning inspirerar och möjliggör forskning inom Region Västmanlands verksamhetsområden. Syftet är att bidra till ökad patientsäkerhet och högkvalitativ, evidensbaserad vård. Vi arbetar både kortsiktigt och långsiktigt med att utveckla, samla, förvalta och sprida kunskap i regionen.

CIFU Forskning har en bred kompetens inom vetenskapsmetodik, biostatistik, samt klinisk och folkhälsovetenskaplig forskning. Vi utvecklar och vidareutvecklar den vetenskapliga verksamheten och kompetensen inom hälso- och sjukvård i Region Västmanland. Vi ger support, stöd och service till forskningsprojekt inom hela regionen samt ger forskningsrelaterad utbildning och vetenskaplig handledning. Vi erbjuder en kreativ forskningsmiljö för medarbetare inom regionen.

​Centrum för klinisk forskning (CKF) 

Ett avtalsbaserat samarbete mellan Region Västmanland och Uppsala universitet om forskningsmöjligheter för regionens personal. Regionens forskningsförordnanden samt interna forskningsmedel är placerade under CKF. 

Arbetet i dessa verksamheter utförs ofta över gränserna.

Samverkansavtal med Mälardalens Universitet

I juni 2023 ingick Region Västmanland ett samverkansavtal med Mälardalens Universitet. Ett avtal som innebär ökad möjlighet för regionmedarbetare att doktorera vid Mälardalens universitet samt kombinera universitetstjänster med sina ordinarie kliniska arbeten.

Administrativa teamet

Administrativa teamet har olika ansvarsområden kopplat till personaladministration, ekonomi, beställningar, forskningsadministration och kommunikation. 

Biobankssamordnare

Region Västmanlands biobanksamordnare ingår i ett nationellt nätverk av biobanksamordnare, som samverkar för att underlätta forskningsprojekt och läkemedelsprövningar där biobanksprov ingår. I samordnarens uppgifter ingår att ha ett samlat ansvar för hanteringen av biobankerna inom regionen, föra register över dessa och vara en kunskapsresurs inom området.
För mer information kring Biobanksfrågor se även Biobank Sverige  
Kontakt: biobank.samordnare@regionvastmanland.se

Statistikteamet

I Statistikteamet ingår statistiker, datamanagers, systemadministratörer och forskningsassistenter. Statistik teamet handleder och utbildar, ger rådgivning till forskare och doktorander, assisterar forskare och doktorander i datahantering och hjälper till med statistiska analyser. 
Kontakt: philippe.wagner@regionvastmanland.se tel 021-17 47 95

Samordnare för kliniska studier  

Lisa Söderström är samordnare för kliniska studier i Region Västmanland. Hon är ansvarig tillsammans med Helena Manngård för Region Västmanlands projektdatabas  där alla studier som bedrivs inom Region Västmanland ska registreras innan studiestart och uppdateras årligen. Anvisningar för registrering finns i formuläret. För ytterligare instruktioner om hur du registrerar studier i databasen, kontakta forskning@regionvastmanland.se

Forskningsmottagningen

Forskningsmottagningen har egna lokaler där det tar emot forskningsdeltagare. Detta ger möjlighet att undersöka ett större antal forskningsdeltagare utan att konkurrera med den övriga sjukhusverksamhetens behov. Verksamheten är flexibel och skräddarsys efter aktuella projekt. Mottagningen har även ett eget laboratorium som är utrustat med patientnära analyser, centrifuger, -20 frys och lågtemperaturfrys.

På mottagningen arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens inom operation, intensivvård och kardiologi - alla med forskningsutbildning inom ICH-GCP (god klinisk prövningssed). Det finns mångårig erfarenhet av forskningssjuksköterskans arbete när det gäller kliniska prövningar, registerstudier och akademisk forskning. Forskningsmottagningen har också en medicinskt ledningsansvarig läkare med särskild kompetens inom kliniska studier och GCP.

Forskningsmottagningen kan erbjuda:

  • Genomförande av forskningsstudier inom olika verksamheter
  • Hjälp med studieupplägg
  • Provtagning, undersökning, intervjuer och tester enligt studieprotokoll
  • Hantering av biologiskt material som centrifugering, alikvotering
  • Utformning och inmatning av data i CRF (Case Report Form)
  • Administrativ hjälp vid forskningsstudier som tex utskick, bokningar och kallelse
  • Kvalitetskontroll av studier
  • DXA - bentäthetsmätning och analys av kroppssammansättning
  • Spirometriundersökning

Kontakt: forskningsmottagningen@regionvastmanland.se

Intresserad av att börja forska?

Du som är intresserad av att börja forska är välkommen att kontakta oss för en vetenskaplig konsultation. Tjänsten är öppen för dig som är anställd av Region Västmanland eller av en samarbetspartner till regionen och som vill diskutera tankar kring forskningsprojekt. Du behöver ingen färdig forskningsplan, det räcker med en idé. Vi rekommenderar även en vetenskaplig konsultation före ansökan om projektanknytning.

För att boka en konsultation, beskriv ditt ärende i ett mejl till: 
forskning@regionvastmanland.se

Mer information om hur du börjar forska hittar du här

E-utbildning Forska i Region Västmanland

Vi vill flagga för en ny e-utbildning på Kompetensplatsen - Forskning i Region Västmanland. En utbildning för dig som antingen planerar att själv forska eller som kommer att vara involverad i forskning på något sätt, till exempel genom att stödja forskning eller ansvara för ett projekt.

I utbildningen får du lära dig de praktiska stegen för att komma igång med forskningsprojekt, samt vilka lagar och tillstånd som behövs för att utföra forskning.

Målet med utbildningen är att ge dig en tydlig förståelse för reglerna som styr forskning och vilka rutiner som gäller inom Region Västmanland för att följa dessa regler. Utbildningen tar bland annat upp kliniska prövningar, behovet av biobanksavtal, vad som krävs för retrospektiv forskning baserad på journaldata samt berör djurförsök lite kort.

Oavsett om du är forskare, stödpersonal eller chef, eller om du bara är intresserad av forskning och vill veta mer, är du välkommen att delta och lära dig mer om forskningsprocessen.

Du hittar utbildningen på Kompetensplatsen

Du som redan har gått utbildningen, får gärna höra av dig till oss och berätta vilken nytta du har haft av den. 

Läkarmöten 2024

Tid: 08.00-08.45
Plats: Samlingssalen, ingång 29

Vårens datum: 12/1, 9/2, 8/3, 12/4, 3/5
Höstens datum: 6/9, 4/10, 8/11, 6/12 

Inspelade läkarmöten hittar du här

Frågor och funderingar
Skicka ett mejl till forskning@regionvastmanland.se

Inspelade presentationer AI seminarium 29/9 2023

Missade du seminariet ”AI i hälso- och sjukvården” som hölls på Västmanlands Sjukhus Västerås fredagen den 29 september?

Seminariet gav en populärvetenskaplig presentation av AI i hälso- och sjukvården samt relaterad forskning inom Region Västmanland och Mälardalens Universitet.

Det anordnades inom ett Vinnova-finansierat projekt som drivs av Mälardalens Universitet i samarbete med Region Västmanland i syfte att främja samverkan mellan organisationerna om hälsoteknik för framtidens hälso- och sjukvård.

Seminariet innehöll ett talarprogram med presentatörer från Region Västmanland och Mälardalens Universitet samt efterföljande mingel med fika och posterpresentation. Det samlade drygt 100 deltagare varav 70 på plats och 30 digitala deltagare.

Talarprogrammet med länkar till respektive inspelad presentation finns nedan:

Välkomna & kort inledning (Maria Lindén & Maria Ehn).
Inspelning (längd 11:37) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_dpyc26mg

Möjligheter och utmaningar med AI-tillämpningar inom Hälso- och sjukvård (Tomas Borgegård). Inspelning (längd 25:23) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_qwv99mue

Overview of AI and AI-related research at MDU (Shahina Begum)
Inspelning (längd 31:00) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_yg3figdg#

AI-applikationer inom bröstpatologi (Helena Olofsson)
Inspelning (längd 15:25) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_bg7cpf08

Detektion av lymfkörtelmetastaser med hjälp av maskininlärning (Csaba Kindler)
Inspelning (längd 17:59) tillgänglig via https://play.mdu.se/media/t/0_1zoj999k

 

Intresserad av att veta mer?

Om du är intresserad av att veta mer om projektet för att främja samverkan mellan Region Västmanland och Mälardalens Universitet om hälsoteknik för framtidens hälso- och sjukvård, kontakta gärna projektledare Maria Ehn (maria.ehn@mdu.se).

Kontakta oss

CIFU Forskning/Centrum för klinisk forskning

Ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås

Forskningsmottagningen

Hus 4, plan 5, Västmanlands sjukhus Västerås
021-17 58 12 (Angelica Norling)
021-17 44 98 (Maria Gren)

Webbansvarig/redaktör

Catrine Lundgren
021-17 49 47

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English