Till innehåll

Kollektivtrafikförvaltningen

Kollektivtrafikförvaltningen ansvarar för att driva och utveckla den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i Västmanland.

Förvaltningen arbetar inom fyra olika verksamhetsområden: 

  • Planering och utveckling
  • Ekonomi, administration och IT
  • Marknad och information
  • Försäljning

Det externa arbetet för den allmänna kollektivtrafiken görs inom varumärket VL. I förvaltningens verksamhet ingår också KundCenter VL och Beställningscentralen.

Du hittar all information om att resa med kollektivtrafiken i Västmanland på VL.se

Trafikplikt

Beslut om allmän trafikplikt är en av hörnstenarna i kollektivtrafiklagen och grundar sig på att det offentliga har ett intresse av att kunna tillhandahålla en kollektivtrafik med god tillgänglighet till olika delar.

För de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i varje län är beslut om allmän trafikplikt ett strategiskt verktyg för att utveckla kollektivtrafiken i enlighet med kollektivtrafiklagen.

Vägledning om allmän trafikplikt (svenskkollektivtrafik.se)

Anmälan om trafik

Trafikföretag som har för avsikt att på kommersiell grund bedriva kollektivtrafik ska skicka en anmälan till den regionala kollektivtrafikmyndigheten senast 21 dagar innan kollektivtrafiken påbörjas.

Av anmälan ska framgå på vilken eller vilka linjer företaget avser att bedriva kollektivtrafik samt när kollektivtrafiken påbörjas.

Samma information måste samtidig meddelas till Samtrafiken i Sverige AB.

Anmälan skickas till:

Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland
Retortgatan 7
721 30 Västerås

eller till kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se.

Mer information

Kollektivtrafiklagen (Riksdagen)

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet och trafikantinformation

Kollektivtrafik (Transportstyrelsen)


Kontakt

Bild på Arne Andersson;

Arne Andersson

Förvaltningsdirektör
021-17 30 54

Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.