Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Överkroppen av en person som arbetar med IT-utrustning

Stiftelsen Inventum

Inventum är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som tar tillvara på de idéer och den kreativitet som finns inom regionen, och alla anställda inom Region Västmanland kan ansöka om pengar för att utveckla sin idé.

Du som företag, organisation eller enskild person kan bidra till regionens innovation och forskning genom att donera till stiftelsen Inventum.

  • Bankgiro: 5146-3297
  • Plusgiro: 817673-7
  • Swish: 1230924837

Stiftelsen avser att ansöka om ett 90-konto inom en snar framtid.

En stiftelse för forskning och innovation

Stiftelsens ändamål är främja och stödja forskning och innovationer inom regionens ansvarsområden.

Nya rön, innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa, livskvalitet och välmående. Regionens sektorer är kunskapsintensiva och står inför stora utmaningar, till exempel åldrande befolkning.

Nya rön, innovationer och kan också leda fram till kommersiella verksamheter som skapar arbete och utveckling.

Kontaktuppgifter

Postadress:
Stiftelsen Inventum
Landstingshuset, 721 89 Västerås

E-post: inventum@regionvastmanland.se

Organisationsnummer: 9552-90 48 81

Vem kan ansöka och om vad?

Alla anställda inom Region Västmanland, eller anställda inom verksamheter som har avtal med regionen, kan söka pengar för forskning eller utveckling av innovationer.

Det finns ett grundkapital på fem miljoner kronor avsatt till stiftelsen.

Endast pengar från avkastning delas ut, och stiftelsen kommer hela tiden arbeta för att öka kapitalet genom aktiv förvaltning och genom donationer från allmänhet, företag och organisationer.

Stöd från stiftelsen ska primärt användas till att frigöra mer tid för forskning eller innovation, vilket i sin tur kan förkorta tiden för framtagande av en innovation, eller framtagandet av nya rön. Därmed kan nyskapande insikter och produkter eller tjänster nå patienter och invånare snabbare.

Den som ansöker om stöd till forskning eller innovation kommer att få sin ansökan granskad av en bedömningsgrupp som styrelsen har tillsatt. Bedömningsgruppen består av personer med forsknings- och innovationskompetens.

Styrelse och värdegrund

Stiftelsen leds av en styrelse med bred kompetens inom forskning, innovation, marknads- och företagsutveckling.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter jobbar utan arvoden.

Styrelsen har antagit följande värdegrund för stiftelsens arbete:

  • effektivt resursutnyttjande
  • närhet till verksamhet
  • trygg och etisk förvaltning av kapital
  • framstegsfrämjande
  • frigör tid för anställdas innovations- och forskningsverksamhet
  • människan i centrum
  • transparens, öppenhet och insyn.

Kontaktperson

Marie Liljeberg

Koordinator Stiftelsen Inventum

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor