Överkroppen av en person som arbetar med IT-utrustning

Stiftelsen Inventum

Inventum är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som tar tillvara på de idéer och den kreativitet som finns inom regionen, och alla anställda inom Region Västmanland kan ansöka om pengar för att utveckla sin idé.

Inventum är en politiskt och religiöst obunden stiftelse som tar tillvara på de idéer och den kreativitet som finns inom regionen, och alla anställda inom Region Västmanland kan ansöka om pengar för att utveckla sin idé.

Donera en gåva för att främja forskning

Du som företag, organisation eller enskild person kan bidra till regionens innovation och forskning genom att donera till stiftelsen Inventum. Stiftelsen har sedan en tid tillbaka en egen webbplats stiftelseninventum.se

Genom din gåva till Inventum främjar du forskning och utveckling av nya produkter och metoder för bättre vård i Västmanland. Ditt bidrag, stort som smått, hjälper och gör skillnad! Stiftelsens ändamål är främja och stödja forskning och innovationer inom regionens ansvarsområden. 

Swish: 123-092 48 37 (OBS! Nytt nummer från och med januari 2022)

En stiftelse för forskning och innovation

Stiftelsens ändamål är främja och stödja forskning och innovationer inom regionens ansvarsområden.

Nya rön, innovationer och upptäckter har stor betydelse för att öka hälsa, livskvalitet och välmående. Regionens sektorer är kunskapsintensiva och står inför stora utmaningar, till exempel åldrande befolkning.

Nya rön, innovationer och upptäckter kan också leda till kommersiella verksamheter som skapar arbete och utveckling.

Kontakt: inventum@regionvastmanland.se

Organisationsnummer: 802479-9978

Adress

Stiftelsen Inventum

CIFU, Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning 

Ingång 29, Västmanlands sjukhus Västerås

721 89 Västerås

Vem kan ansöka och om vad?

Alla anställda inom Region Västmanland, eller anställda inom verksamheter som har avtal med regionen, kan söka pengar för forskning eller utveckling av innovationer.

Det finns ett grundkapital på fem miljoner kronor avsatt till stiftelsen.

Endast pengar från avkastning delas ut, och stiftelsen kommer hela tiden arbeta för att öka kapitalet genom aktiv förvaltning och genom donationer från allmänhet, företag och organisationer.

Stöd från stiftelsen ska primärt användas till att frigöra mer tid för forskning eller innovation, vilket i sin tur kan förkorta tiden för framtagande av en innovation, eller framtagandet av nya rön. Därmed kan nyskapande insikter och produkter eller tjänster nå patienter och invånare snabbare.

Den som ansöker om stöd till forskning eller innovation kommer att få sin ansökan granskad av en bedömningsgrupp som styrelsen har tillsatt. Bedömningsgruppen består av personer med forsknings- och innovationskompetens.

Utdelade stipendium

År 2018 delades Inventums första stipendier om vardera 25 000 kronor till två medarbetare i Region Västmanland: 

 • Johan Knutsson, överläkare Öron-Näsa-Halskliniken för utveckling av instrument för säkrare undersökning av luftvägarna.
 • John Thorsell, projektledare Akutmottagningen för en luftfylld madrass som underlättar förflyttning av patient i sidled mellan bår och säng.

Under 2020 beviljade styrelsen tre stipendier om vardera 20 000 kronor. Fjorton ansökningar inkom från verksamheter och anställda inom Region Västmanland, vilket var en fördubbling från året innan.

Presentationen av stipendiaterna skedde vid regionfullmäktige 20 oktober 2020.

 • Elisabeth Hare, undersköterska, Rehabkliniken, Sala. Strumppådragare för stödstrumpor. Söker medel för att utveckla sin produkt vidare. Ett hjälpmedel för både patienter, personal och anhöriga.  
 • Emma Byström, ST-läkare, Citypraktiken, Västerås. Sömnapnéscreening – en vinst för både individen och samhället. Att utveckla en produkt som med hög säkerhet som kan utesluta sömnapné och ge indikation om när det är värt att gå vidare med en riktig sömnapnéutredning. 
 • Per Samuelsson, överläkare, Öron-Näs-Halskliniken,Västerås. Digital översättningstjänst. Huvudidé som utgörs av en IVR-tjänst Interactive Voice Response, alltså ett interaktivt röstsvar) som tillåter digital översättning i realtid via telefon mellan två personer som inte har något gemensamt språk.

 

Styrelse och värdegrund

Stiftelsen leds av en styrelse med bred kompetens inom forskning, innovation, marknads- och företagsutveckling.

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter jobbar utan arvoden.

Styrelsen har antagit följande värdegrund för stiftelsens arbete:

 • effektivt resursutnyttjande
 • närhet till verksamhet
 • trygg och etisk förvaltning av kapital
 • framstegsfrämjande
 • frigör tid för anställdas innovations- och forskningsverksamhet
 • människan i centrum
 • transparens, öppenhet och insyn.

Kontaktperson

Billy Bergåker

Ordförande

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English