Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Blodkomponenter

Erytrocyter leukocytreducerade

Erytrocyter leukocytreducerade

Förvaring av blodkomponenter före transfusion Det är inte tillåtet att förvara blodkomponenter i avdelningens kylskåp. Erytrocyter skall förvaras i blodcentralens blodkylskåp eller i temperaturkontrollerat blodkylskåp vid op/IVA.

Erytrocyter hämtas i nära anslutning till transfusionen, en enhet åt gången!Erytrocyter som förvarats på avdelning, mottagning eller liknande mer än 60 minuter och ej skall transfunderas omgående, förses med uppgift om hur länge och var blodet har förvarats och lämnas snarast till blodcentralen.

Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytreducerade.

Innehåll per enhet:
EVF 0,50 - 0,70
Hb > 40 g/enhet
Leukocyter < 1x106
Vikt 290 ± 60 g

Erytrocyter i SAGMAN-lösning som filtrerats på blodcentralen efter tappning och är funktionellt CMV negativa.

/Uppdaterad 2017-01-13

 

Bestrålade

Fyll i blankett Specialkrav på blodkomponent till patient 39949 och lämna till blodcentralen.Vid behov av bestrålade komponenter kontaktas blodcentralen i god tid.

Bestrålade blodkomponenter

Bestrålning med minst 25 Gy gammastrålning förstör T-lymfocytens förmåga att ge upphov till GvH (Graft versus Host) -reaktioner hos mottagaren..

Indikation: Förebyggande av GvH-reaktioner:

hos patienter med nedsatt immunförsvar.vid transfusion av blod från nära biologisk släkting, föräldrar-barn eller syskon.vid utbytestransfusioner

Patogeninaktiverade (trombocyter)

Patienter som behöver bestrålade komponenter kan istället få patogeninaktiverade trombocyer då dessa uppfyller kraven på bestrålade komponenter. Genom att utföra patogeninaktivering kan ogynsamma effekter av virus, bakterier, parasiter eller vita blodkroppar minimeras. Systemet vi använder kallas Intercept och finns beskrivet på www.cerus.com

/2015-09-11

Plasma

Plasma

2013-05-13

Plasma

En mL plasma per kg kroppsvikt beräknas höja halten av koagulationsfaktorer med 1-2 %.

Komponenten är funktionellt CMV-negativ.

Ingen förenlighetsprövning . Patienten måste vara blodgrupperad.

Innehåll per enhet:
Trombocyter <20 x 109/enhet
Leukocyter <1 x 106/enhet
Vikt 270 ± 35 g

 

Trombocyter

Trombocyter

Leukocytbefriad, Patogeninaktiverad, Funktionellt CMV-negativa.

Ingen förenlighetsprövning . Patienten måste vara blodgrupperad.

Trombocyter beställs i antal doser.

En transfusionsdos framställs från flera blodtappningar.

En dos trombocyter bör höja trombocytvärdet med minst 10x109/L vid prov taget 1h efter transfusionens slut.

Innehåll per enhet:
Trombocyter > 200 x 109/enhet

Leukocyter <1 x 106/enhet

Vikt 210 ± 25 g

/Uppdaterad 2016-08-04

 

Barnenhet

Barnenhet

2013-05-13

Barnenheter, Erytrocyter i SAGMAN-lösning, leukocytbefriade

Tillverkas endast vid behov.

Används vid erytrocyttransfusion i nyföddhetsperioden.

Innehåll per enhet:
Leukocyter <1 x 106/enhet
Vikt 60-80 g

 

Blodutbytesblod

Blodutbytesblod

Beställs från Uppsala via Transfusionsmedicin i Västerås: tfn 173551

Autologblod

Autologblod

2011-11-10

På särskild indikation och läkarremiss kan patient ge blod för eget bruk.

Bereds som erytrocyter. Ytterligare information, se Egenblodgivning .

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.