Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Utbildning

För att regionens medarbetare och samarbetspartners ska få bästa möjliga lärande producerar, organiserar och samordnar vi utbildningsinsatser. Du hittar delar av vårt utbildningsutbud nedan.

CIFU Utbildning arbetar med utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för chefer, medarbetare, elever och studenter. Vi samverkar även med regionens kommuner, lärosäten och universitet. Våra utbildningsinsatser sker med olika längd och form, från längre utbildningsprogram och lärarledda utbildningar till hybridutbildningar och kortare onlineutbildningar.
 
Administration och utbildningslokaler finns vid  Ingång 21, Västmanlands sjukhus, Västerås 
 
Kontakta oss gör du enklast via utbildningsenheten@regionvastmanland.se
Är du student eller elev kontaktar du studierektor.vfu@regionvastmanland.se

Ta del av utbildningar

Via utbildningskatalogen kan du som medarbetare inom Region Västmanland och hos privata vårdgivare med avtal ta del av och anmäla/registrera dig på utbildningar. Sök med fritext eller filtrera utbildningar utefter exempelvis kategori eller utbildningsform som lärarledda utbildningar eller onlineutbildningar. Om du behöver logga in gör du det med samma användarnamn och lösenord som du använder på din arbetsdator.

Till utbildningskatalogen

Medarbetare inom länets kommuner 

Vår externa utbildningskatalog listar utbildningar främst för medarbetare i länets kommuner. De flesta onlineutbildningar är öppna utan krav på inloggning eller användarkonto. Ska du anmäla dig till en lärarledd utbildning behöver du registrera ett användarkonto. Följ anvisningarna från utbildningen i utbildningskatalogen. 

Till den externa utbildningskatalogen

Träna kliniska färdigheter vid Kliniskt träningscentrum

Kliniskt träningscentrum (KTC) erbjuder en anpassad miljö för färdighets-, team- och interprofessionell träning. Miljön syftar till att simulera vårdsituationer utifrån verkliga fall. All utbildning inom KTC sker i enlighet med Vårdhandboken och/eller i enlighet med evidens, nationella- och lokala riktlinjer.  

Exempel på utbildningar inom färdighetsträning är perifer provtagning, PICC (perifert installerad central cateter), KAD-att sätta urinkateter, EKG-tolkning och förflyttningskunskap. Exempel på utbildningar med team- och interprofessionell träning är akut omhändertagande och hjärt- och lungräddning (HLR). Till flera av utbildningarna finns en teoretisk del som du kan genomföra online innan praktisk träning.

Kliniskt träningscentrum finns inom CIFU Utbildning-Utbildningsenheten, Ambulanssjukvården och Västmanlands sjukhus Köping.

I den interna utbildningskatalogen kan du som medarbetare inom Region Västmanland söka efter de utbildningar du är intresserad av. 

Inom KTC finns utbildnings- och HLR-samordnare som utbildar och fortbildar instruktörer och internutbildare. För dig som är internutbildare finns en samarbetsyta för internutbildare i Kompetensplatsen 

Ta del av ett utbildningsprogram

Introduktionsår för nyutexaminerade sjuksköterskor 

Som nyexaminerad sjuksköterska inom Region Västmanland deltar du i ett introduktionsprogram för sjuksköterskor. Syftet med programmet är att komplettera klinikens introduktion, stärka och stödja dig i arbetsledarrollen och bidra till trygghet i yrkesprofessionen. 

Introduktionsprogrammet omfattar utbildningsdagar med inriktning mot arbetsledarrollen, medicin och omvårdnad inom professionen. Utbildningarna är uppbyggda utifrån identifierade behov inom Region Västmanland, Mälardalens högskola och Vårdförbundet, i kombination med Sveriges Kommuner och Regioners patientsäkerhetsområden. Intagning till introduktionsprogrammet sker halvårsvis och förläggs på Utbildningsenheten med tillhörande KTC (Kliniskt träningscentrum).

Fördjupningsutbildning i allmän omvårdnad

Utbildningsprogrammet erbjuds undersköterskor, skötare och barnsköterskor med anställning inom Region Västmanland, som har praktiserat sitt yrke i minst fem år. Syftet är att öka patientsäkerheten genom att deltagarna får fördjupande kunskaper i ämnen som exempelvis kommunikation och bemötande, samt preventionsarbete utifrån personcentrerad vård. Uttagning sker i samråd med chef. 

Läs mer om utbildningen i den interna utbildningskatalogen

Chefskap och ledarskapsprogram

Region Västmanlands chef- och ledarutvecklingsprogram är uppbyggt för att möta utbildningsbehovet under en lång chefskarriär. Programmet byggs stegvis med syfte att utveckla regionens chefer och ledares förmåga, att med engagemang, trovärdighet och trygghet kunna verka i ledarskapet. Chef- och ledarutvecklingsprogram (pdf) ger en överblick kring de utbildningar som ny chef behöver prioritera under första året.

Ta del av utbildningar inom chef och ledarskap i den interna utbildningskatalogen

Praktik och utbildningstjänster

Här finns information till dig som är intresserad av praktik och utbildningstjänster inom Region Västmanland.

Översikt över läraktiviteter

Region Västmanlands lärplattform Kompetensplatsen innehåller verktyg som hjälper dig som medarbetare inom regionen, att få en översikt kring dina pågående eller avslutade läraktiviteter. Som chef kan du också följa dina medarbetare och se statistik över genomförda utbildningar på din enhet. 

Medarbetare - översikt över ditt lärande 

Under Personligt och Mitt lärande får du en översikt kring dina planerade, pågående och genomförda läraktiviteter. Under Anmälningar kan du se status på dina anmälningar och göra ändringar, exempelvis avanmäla dig från en utbildning. Under Personligt ser du dina giltiga och utgångna Kompetenskort/Certifikat 

Du kan också lägga upp en personlig utbildningsplan eller se/skriva ut och lägga till externa utbildningar i din utbildningshistorik/CV 

Chef – översikt över medarbetares läraktiviteter 

Som chef inom Region Västmanland kan du under chefsvyn i Kompetensplatsen få en översikt över dina medarbetares läraktiviteter. Anmälningar visar vilka utbildningar dina medarbetare anmält sig till. Anmälningar till lärarledda utbildningar kräver ofta en attest (godkännande eller avslag) från dig. 

Utbildningsstatistik visar genomförda utbildningar på din enhet. Kompetenskort visar giltiga eller utgångna kompetenskort/certifikat hos dina medarbetare. Vill du kan du också få en översikt över enskilda medarbetares läraktiviteter. 

Ambulanssjukvårdens utbildningar

Ambulanssjukvården Västmanland fortbildar internt och utför uppdragsutbildningar i mån av resurser. Se alla utbildningar här.

 

Andra arrangörer av utbildningar

Här hittar du utbildningar med andra arrangörer inom Region Västmanland.

Hjälpmedelscentrums utbildningar


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.