Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild ovanifrån ett fullmäktigemöte

Så fungerar politiken

Region Västmanland är en politiskt styrd organisation. Det innebär att den styrs av demokratiskt valda politiker. Det är du som bor i Västmanland som väljer ledamöterna till regionfullmäktige i valet vart fjärde år.

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ. Det sammanträder sex gånger om året för att debattera och besluta om ärenden inom regionens ansvarsområden. Val till regionfullmäktige sker vart fjärde år, samtidigt som det är val till riksdagen och kommunfullmäktige. Nästa val är i september 2022.

Region, riksdag och kommun

Det finns tre politiska nivåer i Sverige. Sveriges riksdag fattar beslut på nationell nivå, det vill säga om sådant som gäller hela landet. På regional och lokal nivå ansvarar kommunerna. Regioner fattar beslut om gemensamma uppgifter inom länen, med fokus på hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Kommunerna fattar beslut om exempelvis skola och social omsorg. Utöver nationell, regional och lokal nivå fpåverkas Sverige även av de beslut som fattas i Europeiska Unionen (EU).

Det demokratiska systemet i Sverige (Regeringen)

Region Västmanlands ansvarsområden

Politisk styrning i regionen

Det viktigaste styrdokumentet för politikerna är regionplanen. Regionplanen speglar den styrande majoritetens politiska vilja och sätter ramarna för arbetet i Region Västmanland.

Regionplan och budget 2020-2022 (pdf, öppnas i nytt fönster).

Regionplan och budget 2019-2021 (pdf, öppnas i nytt fönster).

Regionplan och budget 2017-2019 (pdf, öppnas i nytt fönster) 

Regionplan och budget 2018-2020 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Den löpande politiska styrningen under året sker genom möten i de politiska organen där politikerna fattar beslut. Exempel på politiska organ:

  • regionfullmäktige
  • regionstyrelsen
  • nämnder
  • utskott
  • beredningar

Det demokratiska arbetet sker också genom dagliga kontakter och möten med invånare och organisationer i Västmanlands län.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor