Bild ovanifrån ett fullmäktigemöte

Så fungerar politiken

Region Västmanland är en politiskt styrd organisation. Det innebär att den styrs av demokratiskt valda politiker. Vart fjärde år är det val och då kan du välja vilka politiska partier och vilka politiker som ska styra i Region Västmanland. Nästa val är i september 2026.

Region Västmanland ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och för stora delar av länets kulturliv. Regionen driver också folkhögskolor och medverkar i det regionala samarbetet samt i forskning och utvecklingsarbete.

Regionfullmäktige och regionstyrelse

Regionfullmäktige sammanträder sex gånger om året för att diskutera och besluta om olika förslag som berör dig och vilka mål regionen ska arbeta efter. Regionstyrelsen bereder ärenden till fullmäktige och fattar egna beslut i den löpande verksamheten. De har även ansvar för planering och uppföljning av verksamheten.

Region, riksdag och kommun

Det finns tre politiska nivåer i Sverige:

  1. Sveriges riksdag fattar beslut på nationell nivå, det vill säga om sådant som gäller hela landet.
  2. På regional och lokal nivå ansvarar kommunerna. Regioner fattar beslut om gemensamma uppgifter inom länen, med fokus på hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och regional utveckling. Kommunerna fattar beslut om exempelvis skola och social omsorg.
  3. Utöver nationell, regional och lokal nivå påverkas Sverige även av de beslut som fattas i Europeiska unionen (EU).

Det demokratiska systemet i Sverige (Regeringen)

Region Västmanlands ansvarsområden

Politisk styrning i regionen

Det viktigaste styrdokumentet för politikerna är regionplanen. Regionplanen speglar de styrande partiernas politiska vilja och sätter ramarna för arbetet i Region Västmanland.

Den löpande politiska styrningen under året sker genom möten i de politiska organen där politikerna fattar beslut. Exempel på politiska organ:

  • regionfullmäktige
  • regionstyrelsen
  • nämnder
  • utskott
  • beredningar

Det demokratiska arbetet sker också genom dagliga kontakter och möten med invånare och organisationer i Västmanlands län.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English