Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är regionfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för styrning och förvaltning av regionens alla verksamheter.

Regionstyrelsen verkställer de beslut som fattas i regionfullmäktige genom att ge beställningar till och komma överens med Region Västmanlands verksamheter. Styrelsen fungerar som regionens regering.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter och 7 ersättare som tillhör de olika politiska partier som finns representerade i regionfullmäktige. 

Aktuella möteshandlingar

Möteshandlingar regionstyrelsen

Regionstyrelsens sammanträden

Sammanträdesdagar 2024 

 • Tisdag 30 januari
 • Tisdag 5 mars
 • Tisdag 9 april
 • Tisdag 30 april
 • Tisdag 28 maj
 • Fredag 14 juni
 • Tisdag 3 september
 • Tisdag 1 oktober
 • Tisdag 22 oktober
 • Tisdag 19 november
 • Tisdag 10 december

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder alla ärenden som ska tas upp av regionstyrelsen och ansvarar bland annat för att förvalta regionens egendom samt är regionens centrala arbetsgivarorgan.

Utskottet arbetar också med att:

 • ha uppsikt över regionens bolag.
 • förvalta regionens medel.
 • ta fram underlag för den långsiktiga försörjningen av mark och byggnader för regionens verksamheter. 
 • ansvara för att sköta och underhålla regionens fasta egendom. 
 • fungera som arkivmyndighet.
 • vara krisledningsnämnd.

Sammanträdesdagar 2024

 • Fredag 19 januari
 • Tisdag 20 februari
 • Tisdag 26 mars
 • Tisdag 16 april
 • Tisdag 14 maj
 • Torsdag 30 maj
 • Tisdag 20 augusti
 • Onsdag 18 september 
 • Tisdag 8 oktober
 • Tisdag 5 november
 • Tisdag 26 november 

Strategisk regional beredning

Den strategiska regionala beredningens uppgifter är

 • Samråda, samordna och lämna förslag i frågor som är strategiska och viktiga för regionens utveckling och som regionen ansvarar för.
 • Samråda, samordna och lämna förslag i de frågor som är av betydelse för länets utveckling och där regionen och kommunerna har sitt respektive ansvar.
 • Vara ett forum för kommunal och regional omvärlds- och intressebevakning.

Obligatoriska uppgifter är att bereda regionalt utvecklingsprogram, regional infrastrukturplan för regional transportinfrastruktur, regionalt tillväxtprogram (Affärsplan Västmanland), regional kulturplan, kollektivtrafik, folkhälsopolicy och gemensamma EU-frågor.

Sammanträdesdagar 2024

 • Fredag 26 januari
 • Fredag 19 april
 • Fredag 14 juni
 • Fredag 30 augusti
 • Fredag 11 oktober
 • Fredag 13 december 

Möteshandlingar

Möteshandlingar från strategisk regional beredning

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English