Logotyp Region Västmanland
Till innehåll

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är regionfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för styrning och förvaltning av regionens alla verksamheter.

Regionstyrelsen verkställer de beslut som fattas i regionfullmäktige genom att ge beställningar till och komma överens med Region Västmanlands verksamheter. Styrelsen fungerar som regionens regering.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter och 7 ersättare som tillhör de olika politiska partier som finns representerade i regionfullmäktige. 

Aktuella möteshandlingar

Möteshandlingar regionstyrelsen

Regionstyrelsens sammanträden

Sammanträdesdagar 2022

 • Tisdag 1 februari
 • Tisdag 8 mars
 • Tisdag 5 april
 • Tisdag 3 maj
 • Tisdag 31 maj
 • Onsdag 15 juni
 • Tisdag 6 september
 • Tisdag 4 oktober
 • Fredag 14 oktober
 • Måndag 24 oktober
 • Tisdag 22 november
 • Onsdag 14 december

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder alla ärenden som ska tas upp av regionstyrelsen och ansvarar bland annat för att förvalta regionens egendom samt är regionens centrala arbetsgivarorgan.

Utskottet arbetar också med att:

 • ha uppsikt över regionens bolag.
 • förvalta regionens medel.
 • ta fram underlag för den långsiktiga försörjningen av mark och byggnader för regionens verksamheter. 
 • ansvara för att sköta och underhålla regionens fasta egendom. 
 • fungera som arkivmyndighet.
 • vara krisledningsnämnd.

Sammanträdesdagar 2022

 • Tisdag 18 januari
 • Tisdag 22 februari
 • Onsdag 23 mars
 • Onsdag 20 april
 • Tosdag 17 maj
 • Onsdag 1 juni
 • Tisdag 23 augusti
 • Onsdag 21 september
 • Tisdag 11 oktober
 • Tisdag 8 november
 • Tisdag 29 november

Utskott för folkhälsa och sjukvård

På regionstyrelsens uppdrag och inför beredning i AU har utskottet följande uppgifter:

 • Fördjupning i vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet samt tandvård såsom ersättningsmodeller och hälso- och sjukvårdsproducenternas uppdrag.
 • Initialt beslut om upphandling av upphandling av vårdtjänster i Västmanland till ett maxbelopp av 200 prisbasbelopp. Beslutet avser verksamhetsområde, val av upphandlingsregelverk (LOU, LOV), ekonomisk ram samt finansiering.
 • Följa regionens arbete med läkemedelsfrågor, smittskyddsfrågor samt patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor
 • Följa regionens arbete med nationella överenskommelser och riktlinjer samt e-hälsoutvecklingen.

Ledamöter och ersättare i utskottet för folkhälsa och sjukvård 

Sammanträdesdagar 2022

 • Onsdag 2 februari
 • Onsdag 16 mars
 • Onsdag 4 maj
 • Onsdag 24 augusti
 • Onsdag 28 september
 • Onsdag 23 november

Utskott för regional utveckling

På regionstyrelsens uppdrag och inför beredning i AU har utskottet följande uppgifter:

 • Tydliggöra regionens prioriteringar i regionala strategier, planer och utvecklingsprogram.
 • Tydliggöra regionens aspekter i arbetet med länets kompetensförsörjning och utvecklingen av arbetsmarknaden i Västmanland.
 • Bereda regionens miljöpolicy och miljöprogram.
 • Följa regionens arbete med regionala utvecklingsfrågor.

Ledamöter och ersättare i utskottet för regional utveckling

Sammanträdesdagar 2022

 • Onsdag 16 mars
 • Onsdag 4 maj
 • Onsdag 31 augusti
 • Onsdag 23 november

Strategisk regional beredning

Den strategiska regionala beredningens uppgifter är

 • Samråda, samordna och lämna förslag i frågor som är strategiska och viktiga för regionens utveckling och som regionen ansvarar för.
 • Samråda, samordna och lämna förslag i de frågor som är av betydelse för länets utveckling och där regionen och kommunerna har sitt respektive ansvar.
 • Vara ett forum för kommunal och regional omvärlds- och intressebevakning.

Obligatoriska uppgifter är att bereda regionalt utvecklingsprogram, regional infrastrukturplan för regional transportinfrastruktur, regionalt tillväxtprogram (Affärsplan Västmanland), regional kulturplan, kollektivtrafik, folkhälsopolicy och gemensamma EU-frågor.

Sammanträdesdagar 2022

 • Fredag 4 februari
 • Fredag 8 april
 • Fredag 17 juni
 • Fredag 2 september
 • Fredag 9 december

Möteshandlingar

Möteshandlingar från strategisk regional beredning

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.