Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regionstyrelsen

Regionstyrelsen är regionfullmäktiges verkställande organ och ansvarar för styrning och förvaltning av regionens alla verksamheter.

Regionstyrelsen verkställer de beslut som fattas i regionfullmäktige genom att ge beställningar till och komma överens med Region Västmanlands verksamheter. Styrelsen fungerar som regionens regering.

Regionstyrelsen har 15 ledamöter och 7 ersättare som tillhör de olika politiska partier som finns representerade i regionfullmäktige. 

Aktuella möteshandlingar

Möteshandlingar regionstyrelsen

Regionstyrelsens sammanträden

Sammanträden 2019

 • Tisdag 29 januari
 • Tisdag 5 mars
 • Tisdag 26 mars
 • Onsdag 24 april
 • Tisdag 28 maj
 • Onsdag 19 juni
 • Tisdag 27 augusti
 • Tisdag 1 oktober
 • Tisdag 29 oktober
 • Tisdag 26 november
 • Tisdag 17 december

 

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott bereder alla ärenden som ska tas upp av regionstyrelsen och ansvarar bland annat för att förvalta regionens egendom samt är regionens centrala arbetsgivarorgan.

Utskottet arbetar också med att:

 • ha uppsikt över regionens bolag.
 • förvalta regionens medel.
 • ta fram underlag för den långsiktiga försörjningen av mark och byggnader för regionens verksamheter. 
 • ansvara för att sköta och underhålla regionens fasta egendom. 
 • fungera som arkivmyndighet.
 • vara krisledningsnämnd.

Sammanträdesdagar 2019

 • Tisdag 15 januari
 • Onsdag 20 februari
 • Tisdag 12 mars
 • Tisdag 9 april
 • Tisdag 14 maj
 • Tisdag 4 juni
 • Tisdag 20 augusti
 • Måndag 16 september
 • Tisdag 15 oktober
 • Tisdag 12 november
 • Tisdag 3 december

Utskott för folkhälsa och sjukvård

På regionstyrelsens uppdrag och inför beredning i AU har utskottet följande uppgifter:

 • Fördjupning i vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet samt tandvård såsom ersättningsmodeller och hälso- och sjukvårdsproducenternas uppdrag.
 • Initialt beslut om upphandling av upphandling av vårdtjänster i Västmanland till ett maxbelopp av 200 prisbasbelopp. Beslutet avser verksamhetsområde, val av upphandlingsregelverk (LOU, LOV), ekonomisk ram samt finansiering.
 • Följa regionens arbete med läkemedelsfrågor, smittskyddsfrågor samt patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor
 • Följa regionens arbete med nationella överenskommelser och riktlinjer samt e-hälsoutvecklingen.

Ledamöter och ersättare i utskottet för folkhälsa och sjukvård

Sammanträdesdagar 2019

 • 6 februari
 • 27 mars
 • 8 maj
 • 28 augusti
 • 2 oktober
 • 27 november

Utskott för regional utveckling

På regionstyrelsens uppdrag och inför beredning i AU har utskottet följande uppgifter:

 • Tydliggöra regionens prioriteringar i regionala strategier, planer och utvecklingsprogram.
 • Tydliggöra regionens aspekter i arbetet med länets kompetensförsörjning och utvecklingen av arbetsmarknaden i Västmanland.
 • Bereda regionens miljöpolicy och miljöprogram.
 • Följa regionens arbete med regionala utvecklingsfrågor.

Ledamöter och ersättare i utskottet för regional utveckling

Sammanträdesdagar 2019

 • 13 februari
 • 3 april
 • 15 maj
 • 4 september
 • 9 oktober
 • 4 december

Strategisk regional beredning

Den strategiska regionala beredningens uppgifter är

 • Samråda, samordna och lämna förslag i frågor som är strategiska och viktiga för regionens utveckling och som regionen ansvarar för.
 • Samråda, samordna och lämna förslag i de frågor som är av betydelse för länets utveckling och där regionen och kommunerna har sitt respektive ansvar.
 • Vara ett forum för kommunal och regional omvärlds- och intressebevakning.

Obligatoriska uppgifter är att bereda regionalt utvecklingsprogram, regional infrastrukturplan för regional transportinfrastruktur, regionalt tillväxtprogram (Affärsplan Västmanland), regional kulturplan, kollektivtrafik, folkhälsopolicy och gemensamma EU-frågor.

Sammanträdesdagar 2019

 • 1 februari
 • 29 mars
 • 3 maj
 • 30 augusti
 • 4 oktober
 • 29 november

Möteshandlingar

Möteshandlingar från strategisk regional beredning

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor