Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nämnder

Regionens politiska nämnder utses av regionfullmäktige och ansvarar för att se till att verksamheten inom deras område sköts på rätt sätt.

De politiska nämnderna ser till att regionens verksamheter arbetar enligt de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt och enligt de bestämmelser som gäller för verksamheten. Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. 

Ambulansdirigeringsnämnden

Ambulansdirigeringsnämnden är en gemensam nämnd mellan Region Västmanland, Region Uppsala och Landstinget Sörmland som har i uppgift att samordna ambulansdirigeringen i länen.

Nämnden ansvarar för att invånarna i Västmanlands län, Uppsala län och Södermanland får en ambulansverksamhet som är en del av en hållbar och patientsäker vårdkedja.

Ledamöter och ersättare i Ambulansdirigeringsnämnden

Möteshandlingar från Ambulansdirigeringsnämnden

Sammanträdesdagar 2020

 • Torsdag 13 februari
 • Fredag 27 mars
 • Onsdag 27 maj
 • Fredag 18 september
 • Fredag 23 oktober

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län.

Nämnden ansvarar för att samordna hanteringen av hjälpmedel i länet och verksamheten på Hjälpmedelscentrum.

Sammanträdesdagar 2020

 • Fredag 28 februari
 • Fredag 28 maj
 • Fredag 25 september
 • Fredag 27 november

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för att verkställa Region Västmanlands uppgifter kring den regionala kollektivtrafiken. 

Ledamöter och ersättare i Kollektivtrafiknämnden

Möteshandlingar från Kollektivtrafiknämnden

Sammanträdesdagar 2020

 • Torsdag 20 februari
 • Torsdag 16 april
 • Tisdag 19 maj
 • Tisdag 22 september
 • Torsdag 5 november
 • Torsdag 3 december

Kostnämnden

Kostnämnden är en gemensam nämnd mellan Region Västmanland, Region Uppsala och Landstinget Sörmland som har i uppgift att samordna kostverksamheten i länen. 

Nämndens arbete styrs av samverkansavtalet för kostverksamheten. Kosts huvuduppgift är att leverera patientmat till sjukhusen i Västmanlands län, Uppsala län och Södermanland.

Ledamöter och ersättare i Kostnämnden

Möteshandlingar från Kostnämnden

Sammanträdesdagar 2020

 • Torsdag 12 mars
 • Torsdag 4 juni
 • Torsdag 24 september
 • Torsdag 16 december

Kultur- och folkbildningsnämnden

Kultur- och folkbildningsnämnden leder Region Västmanlands verksamhet inom kulturområdet och är ansvarig styrelse för Tärna folkhögskola.

Sammanträdesdagar 2020

 • Tisdag 4 februari
 • Torsdag 2 april
 • Torsdag 14 maj
 • Torsdag 27 augusti
 • Torsdag 8 oktober
 • Torsdag  26 november

Patientnämnden

Patientnämndens uppgift är att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter i vårdkedjan. 

Nämndens arbete bidrar till kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården genom:
 • att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara på sina intressen i hälso- och sjukvården.
 • att bidra till bra kontakter mellan patienter och vårdpersonal.
 • att hjälpa patienter med att vända sig till rätt myndighet.
 • att rapportera iakttagelser och avvikelser som har betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.
Patientnämnden utser också stödpersoner till patienter inom den psykiatriska tvångsvården och ger stödpersonerna möjlighet att utveckla sin kunskap och ger tillfällen till utbyte av erfarenheter.

Ledamöter och ersättare i Patientnämnden

Möteshandlingar från Patientnämnden

Lämna synpunkter och klagomål

Sammanträdesdagar 2020

 • Måndag 3 februari
 • Tisdag 14 april
 • Måndag 1 juni
 • Tisdag 24 augusti
 • Måndag 5 oktober
 • Måndag 7 december

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor