Nämnder

Regionens politiska nämnder utses av regionfullmäktige och ansvarar för att se till att verksamheten inom deras område sköts på rätt sätt.

De politiska nämnderna ser till att regionens verksamheter arbetar enligt de mål och riktlinjer som regionfullmäktige har bestämt och enligt de bestämmelser som gäller för verksamheten. Nämndernas ledamöter och ersättare är politiskt tillsatta och utses av fullmäktige. 

Ambulansdirigeringsnämnden

Ambulansdirigeringsnämnden är en gemensam nämnd mellan Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland som har i uppgift att samordna ambulansdirigeringen i länen.

Nämnden ansvarar för att invånarna i Västmanlands län, Uppsala län och Södermanland får en ambulansverksamhet som är en del av en hållbar och patientsäker vårdkedja.

Ledamöter och ersättare i Ambulansdirigeringsnämnden

Möteshandlingar från Ambulansdirigeringsnämnden

Sammanträdesdagar 2024

 • Onsdag 7 februari
 • Måndag 25 mars
 • Måndag 27 maj
 • Torsdag 26 september 
 • Onsdag 6 november 

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelsnämnden är en gemensam samverkansnämnd för hjälpmedelsfrågor mellan Region Västmanland och kommunerna i Västmanlands län.

Nämnden ansvarar för att samordna hanteringen av hjälpmedel i länet och verksamheten på Hjälpmedelscentrum

Sammanträdesdagar 2024

 • Fredag 23 februari
 • Fredag 31 maj
 • Fredag 27 september
 • Fredag 29 november 

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för regionens hälso- och sjukvård, tandvård och stöd och service till vissa funktionshindrade.

Ledamöter och ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Möteshandlingar från Hälso- och sjukvårdsnämnden

Sammanträdesdagar 2024

 • Onsdag 24 januari
 • Onsdag 14 februari
 • Onsdag 20 mars
 • Onsdag 24 april
 • Onsdag 22 maj
 • Onsdag 5 juni
 • Onsdag 28 augusti
 • Onsdag 25 september
 • Onsdag 9 oktober
 • Onsdag 13 november
 • Onsdag 4 december

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden ansvarar för att verkställa Region Västmanlands uppgifter kring den regionala kollektivtrafiken. 

Ledamöter och ersättare i Kollektivtrafiknämnden

Möteshandlingar från Kollektivtrafiknämnden

Sammanträdesdagar 2024

 • Torsdag 15 februari
 • Torsdag 11 april
 • Onsdag 22 maj
 • Torsdag 19 september
 • Torsdag 17 oktober
 • Torsdag 12 december

Kostnämnden

Kostnämnden är en gemensam nämnd mellan Region Västmanland, Region Uppsala och Landstinget Sörmland som har i uppgift att samordna kostverksamheten i länen. 

Nämndens arbete styrs av samverkansavtalet för kostverksamheten. Kosts huvuduppgift är att leverera patientmat till sjukhusen i Västmanlands län, Uppsala län och Södermanland.

Ledamöter och ersättare i Kostnämnden

Möteshandlingar från Kostnämnden

Sammanträdesdagar 2024

 • Onsdag 21 februari
 • Onsdag 29 maj
 • Torsdag 5 september
 • Måndag 2 december 

Patientnämnden

Patientnämndens uppgift är att utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter i vårdkedjan.

Nämndens arbete bidrar till kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården genom:
 • att hjälpa patienter att få den information de behöver för att kunna ta tillvara på sina intressen i hälso- och sjukvården.
 • att bidra till bra kontakter mellan patienter och vårdpersonal.
 • att hjälpa patienter med att vända sig till rätt myndighet.
 • att rapportera iakttagelser och avvikelser som har betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.

Patientnämnden utser också stödpersoner till patienter inom den psykiatriska tvångsvården och ger stödpersonerna möjlighet att utveckla sin kunskap och ger tillfällen till utbyte av erfarenheter.

Ledamöter och ersättare i Patientnämnden

Möteshandlingar från Patientnämnden

Lämna synpunkter och klagomål

Sammanträdesdagar 2024

 • Måndag 19 februari
 • Måndag 8 april
 • Måndag 27 maj
 • Måndag 7 oktober
 • Måndag 4 november 
 • Måndag 2 december 

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden ansvarar för regional utveckling i länet samt leder regionens verksamhet inom kulturområdet, samt är ansvarig styrelse för Tärna folkhögskola.

Ledamöter och ersättare i Regionala utvecklingsnämnden

Möteshandlingar från Regionala utvecklingsnämnden

Sammanträdesdagar 2024 

 • Tisdag 23 januari
 • Onsdag 13 mars
 • Tisdag 21 maj
 • Tisdag 27 augusti
 • Onsdag 16 oktober
 • Tisdag 3 december

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English