Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Forskning

Regionens forskningsinfrastruktur ger support, stöd och service till de forskare och forskningsprojekt som är knutna till regionen. Vi utbildar, handleder och driver egen forskning.

Forskningen är bred och spänner över många fält, framför allt inom hälso- och sjukvården men även inom regionens övriga verksamhetsområden.
Vi samverkar 
med universitet, högskolor, kommuner och näringsliv.

Syftet med forskningen är att studieresultaten ska leda till bättre vård och service för regionens invånare.

I arbetet följer vi Region Västmanlands Forsknings- och innovationsstrategi -
se länk till höger. 

Filmer som förklarar forskning

Varför ska vi forska och innovera

I framtiden behöver vi inte egna ögon - innovation

AI inom patologi

BUP-start. Strukturerat arbetssätt med frågeformulär och intervjuer

Börja forska

Du som är intresserad av att börja forska är välkommen att kontakta oss för en vetenskaplig konsultation. Tjänsten är öppen för dig som är anställd av Region Västmanland eller av en samarbetspartner till regionen och som vill diskutera tankar kring forskningsprojekt. Du behöver ingen färdig forskningsplan, det räcker med en idé. Vi rekommenderar även en vetenskaplig konsultation före ansökan om projektanknytning.

För att boka en konsultation, beskriv ditt ärende i ett mejl till forskning@regionvastmanland.se

Mer information om hur du börjar forska hittar du här.

Lagar och etik för forskning

Biobank​

Du som forskar kan få tillgång till humanbiologiska prover.​

För dig som vill ha mer information om biobankslagen rekommenderas följande informationskällor: ​

​Etikprövning​

Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning till 
Etikprövningsmyndigheten​.
Om du är osäker på vad som gäller för din studie hittar du mer information här.

​Dataskyddsfrågor​

Om du behöver elektronisk åtkomst till journaluppgifter för din forskning är det viktigt att du känner till lagar och regler kring detta.
Du hittar aktuella dokument i Region Västmanlands ledningssystem:

Innan du startar en studie ska du registrera studien och anmäla personuppgiftsbehandlingen i studien i Region Västmanlands projektdatabas Reserachweb.

Vill du veta mer om regionens forskningsprojekt?

Alla kan söka och läsa om pågående projekt i
Region Västmanlands projektdatabas.

Om du är forskare och driver ett projekt i regionen ska det registreras i databasen. Det ger dig stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Västmanlands forskningsbokslut.

Söka anslag och anknytning

Vi administrerar Region Västmanlands forskningsanslag.
För att 
söka anslag måste du vara anställd i Region Västmanland eller hos en samarbetspartner till regionen.

Om du vill ta del av våra resurser kan du också ansöka om att anknyta ett projekt till Centrum för klinisk forskning.

Om du är registrerad doktorand kan du ansöka om att anknyta ditt doktorandprojekt till oss. 

Alla ansökningar sker via det webbaserade ansökningssystemet Researchweb.

Forskarutbildning, seminarier och vetenskapsmetodik

Region Västmanland bedriver forskarutbildning med handledning för doktorander. 

Vi anordnar:

 • Introduktionskurser i Vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin på
  7,5 högskolepoäng. Du ansöker genom Antagning.se
 • Kurser i Vetenskapsmetodik för ST-läkare.
  Du ansöker via Regionens utbildningskatalog.
 • Ett brett utbud av seminarier. 

Läs mer om utbildning

Klinikspecifik forskning

Anestesi och intensivvård

Atelektaser under anestesi

Arbetsmiljö

HAPP-19-studien

Cancer

Bröstcancer
CAN-studien

Hjärt- och kärlsjukdomar

SAVa

Psykiatri

SALVe
CoviDep

Tandvård

Forskning inom tandvård

Forskningsorganisationen i Region Västmanland

CIFU forskning

Region Västmanlands forskningsinfrastruktur. Vi ger support, stöd och service till forskare och forskningsprojekt inom regionen. Verksamheten är en del av Region Västmanlands organisation Centrum för Innovation, Forskning och utbildning, där även CIFU Utbildning och Sjukhusbiblioteket ingår. 

​Centrum för klinisk forskning (CKF) 

Ett avtalsbaserat samarbete mellan Region Västmanland och Uppsala universitet om forskningsmöjligheter för regionens personal. Regionens forskningsförordnanden samt interna forskningsmedel är placerade under CKF. 

Arbetet i dessa verksamheter utförs ofta över gränserna.

Forskningsmottagningen

Forskningsmottagningen vid Västmanlands sjukhus Västerås är en del av Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning (CIFU). Mottagningen har egna lokaler för att ta emot forskningsdeltagare. Detta ger möjlighet att undersöka större antal forskningsdeltagare utan att konkurrera med övriga sjukhusverksamhetens behov.

Verksamheten hos oss är flexibel och skräddarsys efter aktuella projekt. Mottagningen har även eget laboratorium som är utrustat med patientnära analyser, centrifuger, -20 frys och lågtemperaturfrys.

På mottagningen arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens inom operation, intensivvård och kardiologi - alla med forskningsutbildning inom ICH-GCP (god klinisk prövningssed). Det finns mångårig erfarenhet av forskningssjuksköterskans arbete när det gäller kliniska prövningar, registerstudier och akademisk forskning. Forskningsmottagningen har också en medicinskt ledningsansvarig läkare med särskild kompetens inom kliniska studier och GCP.

Forskningsmottagningen kan erbjuda:

 • Genomförande av forskningsstudier inom olika verksamheter
 • Hjälp med studieupplägg
 • Provtagning, undersökning, intervjuer och tester enligt studieprotokoll
 • Hantering av biologiskt material som centrifugering, alikvotering
 • Utformning och inmatning av data i CRF (Case Report Form)
 • Administrativ hjälp vid forskningsstudier som tex utskick, bokningar och kallelse
 • Kvalitetskontroll av studier
 • DXA - bentäthetsmätning och analys av kroppssammansättning
 • Spirometriundersökning

Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.