Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Forskning

Regionens forskningsinfrastruktur ger support, stöd och service till de forskare och forskningsprojekt som är knutna till regionen. Vi utbildar, handleder och driver egen forskning.

Forskningen är bred och spänner över många fält, framför allt inom hälso- och sjukvården men även inom regionens övriga verksamhetsområden. Vi samverkar med universitet, högskolor, kommuner och näringsliv.

Syftet med forskningen är att studieresultaten ska leda till bättre vård och service för regionens invånare.

I arbetet följer vi Region Västmanlands Forsknings- och innovationsstrategi.

Filmer som förklarar forskning

Varför ska vi forska och innovera

I framtiden behöver vi inte egna ögon - innovation

AI inom patologi

BUP-start. Strukturerat arbetssätt med frågeformulär och intervjuer

Börja forska

Du som är intresserad av att börja forska är välkommen att kontakta oss för en vetenskaplig konsultation. Tjänsten är öppen för dig som är anställd av Region Västmanland eller av en samarbetspartner till regionen och som vill diskutera tankar kring forskningsprojekt. Du behöver ingen färdig forskningsplan, det räcker med en idé. Vi rekommenderar även en vetenskaplig konsultation före ansökan om projektanknytning.

För att boka en konsultation, beskriv ditt ärende i ett mejl till forskning@regionvastmanland.se

Mer information om hur du börjar forska hittar du här.

Lagar och etik för forskning

Biobank​

Du som forskar kan få tillgång till humanbiologiska prover, läs vad som gäller.

För dig som vill ha mer information om biobankslagen rekommenderas följande informationskällor:

​Etikprövning

Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten

​Dataskyddsfrågor

  • PUB-avtal – kommer inom kort
  • Behandling av personuppgifter – registeranmälan ​

När du startar en studie ska en registeranmälan göras för varje dataset eller register som inte är helt avidentifierat, det vill säga om det finns en kodnyckel, läs mer här

Registeranmälan görs till Region Västmanlands dataskyddsombud: ​

Telefon: 021-48 187 80 (internt 18780)

E-post: dataskyddsombudet@regionvastmanland.se

Adress: Dataskyddsombudet Region Västmanland, Regionhuset, 721 89 Västerås.

Vill du veta mer om regionens forskningsprojekt?

Alla kan söka och läsa om pågående projekt i Region Västmanlands projektdatabas.

Om du är forskare och driver ett projekt i regionen ska det registreras i databasen. Det ger dig stöd i din projektdokumentation och utgör underlag för Region Västmanlands forskningsbokslut.

Söka anslag och anknytning

Vi administrerar Region Västmanlands forskningsanslag. För att söka anslag måste du vara anställd i Region Västmanland eller hos en samarbetspartner till regionen.

Om du vill ta del av våra resurser kan du också ansöka om att anknyta ett projekt till Centrum för klinisk forskning.

Om du är registrerad doktorand kan du ansöka om att anknyta ditt doktorandprojekt till oss. 

Alla ansökningar sker via det webbaserade ansökningssystemet Researchweb.

Forskarutbildning, seminarier och vetenskapsmetodik

Region Västmanland bedriver forskarutbildning med handledning för doktorander. 

Vi anordnar:

  • introduktionskurser i vetenskapsmetodik och evidensbaserad medicin på 7,5 högskolepoäng. Du ansöker genom Antagning.se.
  • kurser i vetenskapsmetodik för ST-läkare. Du ansöker via regionens utbildningskatalog.
  • ett brett utbud av seminarier. 

Läs mer om utbildning

Klinikspecifik forskning

Anestesi och intensivvård

Atelektaser under anestesi

Arbetsmiljö

HAPP-19-studien

Cancer

Bröstcancer

CAN-studien

Hjärt- och kärlsjukdomar

SAVa

Psykiatri

SALVe

CoviDep

Tandvård

Forskning inom tandvård

Forskningsorganisationen i Region Västmanland

CIFU forskning

Region Västmanlands forskningsinfrastruktur. Vi ger support, stöd och service till forskare och forskningsprojekt inom regionen. Verksamheten är en del av Region Västmanlands organisation Centrum för Innovation, Forskning och utbildning, där även CIFU Utbildning och Sjukhusbiblioteket ingår. 

​Centrum för klinisk forskning (CKF) 

Ett avtalsbaserat samarbete mellan Region Västmanland och Uppsala universitet om forskningsmöjligheter för regionens personal. Regionens forskningsförordnanden samt interna forskningsmedel är placerade under CKF. 

Arbetet i dessa verksamheter utförs ofta över gränserna.


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.