Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Övriga anmälningar

Anmälan till smittskyddsläkaren av kontakt eller patient som inte följer smittskydslagen kan gälla kontakt som skall lämna prov, patient som inte har fått kännedom om sin diagnos, patient som inte kommer för smittspårning, patient som inte följer förhållningsregler eller patient som inte följer erbjuden medicinsk behandling och detta medför en smittrisk för andra. En sådan anmälan skrivs på den särskilda blanketten och skickas till smittskyddet.

Vid byte av behandlande läkare skickas blanketten som remiss till den läkare som ska ta över behandlingsansvaret för patienten. Den läkare som tar över ansvaret skall bekräfta övertagandet till patientens föregående läkare och också anmäla övertagandet till smittskyddsläkaren. En undertecknad kopia skickas till den föregående läkaren och en till smittskyddet.

Smittskyddslagen innehåller bestämmelser om skydd för befolkningen mot smittsamma sjukdomar bland människor. Den reglerar ansvarsförhållanden och nödvändig samverkan mellan smittskyddsläkare och andra instanser.