Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Material och utbildning

På den här sidan finns skriftlig information eller hjälpmedel som kan ges till patienter och stödja dig som medarbetare. Det finns även information om utbildningar.

Vid samtal om levnadsvanor är olika åtgärder rekommenderade. Åtgärderna kräver olika i både tid och krav på utbildning men den åtgärd alla kan göra är det enkla rådet. Det är ofta det som leder till den åtgärd som är rekommenderad och ska inte underskattas!

Det enkla rådet är kort och standardiserat, det ska vara enkelt ett ge och enkelt att ta emot. Till exempel kan det vara kort information om betydelsen av att ändra en levnadsvana och sedan hänvisning till annan enhet eller vårdgivare. Eller så kan det vara i form av skriftlig information.

Material för dig som vårdgivare

Samtal om hälsa - motivationsguide för samtal om levnadsvanor

Enkla tips för att ditt barn ska må bra. Broschyr att använda i samtal med barn och familjer för att göra mer hälsosamma val.   

Blankett - Fysisk aktivitet på recept, FaR

På HFS-nätverkets hemsida finns både material och filmer att ta del av. 

Tryckt material går att beställa från e-handeln för trycksaker.
Som privat vårdgivare får du tillgång till e-handeln genom att först mejla kommunikation@regionvastmanland.se

Utbildning

För att ha en beredskap att arbeta sjukdomsförebyggande utifrån Socialstyrelsens riktlinjer och kännedom om det hälsofrämjande förhållningssättets innebörd finns olika utbildningar.

​E-utbildning, en introduktion till riktlinjerna, information om levnadsvanors betydelse för hälsan. Bokas via kompetensplatsen.

Introduktionsåret för nya sjuksköterskor erbjuder föreläsningar om hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete ur både patient- och medarbetarperspektiv.

Utbildning i motiverande samtal via Lärcentrum.