Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hälsocenter

Hälsocentrum Västmanland är en verksamhet som drivs av Region Västmanland, dit du kan hänvisa personer som behöver stöd i att förändra sina matvanor, fysisk aktivitet, sömn, stresshantering, tobaksavvänjning, samt alkohol.

Våra Hälsocenter finns i FagerstaKöpingSala och Västerås. Vi finns även på flera vårdcentraler i länet och är därmed tillgängliga i alla kommuner. Alla länets invånare som har fyllt 16 år kan delta i vår verksamhet.

Vi tar emot FaR recept.

Vi kommer gärna ut till er arbetsplats och presenterar vår verksamhet. Vi kan även hålla i enstaka föreläsningar för personer ni möter i er verksamhet. Kontakta närmaste Hälsocenter för mer information.

Vad gör Hälsocenter?

På Hälsocenter arbetar utbildade hälsovägledare. Genom coachande samtal och gruppaktiviteter vägleder och stöttar vi personer som vill och behöver göra någon form av förändring i sin livsstil. Tillsammans med hälsovägledaren utformas en individuell plan utifrån individens behov och möjligheter. Våra arbetsområden är:

  • Matvanor
  • Fysisk aktivitet
  • Sömn
  • Stresshantering
  • Tobaksavvänjning
  • Alkohol

Hälsocenter arbetar utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor. Vi utgår från evidensbaserade samtals- och gruppledarmetoder så som Lösningsfokus, MI och Mindfulness. Exempel på aktiviteter är Hälsosamtal, föreläsningar och gruppaktiviteter inom bland annat stresshantering, vikt, träning och prova på mindfulness.

Var finns Hälsocenter och till vilket ska jag hänvisa min patient?

Vi finns i Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Vi bedriver även viss verksamhet på vårdcentralerna i Arboga, Hallstahammar, Kolsva, Kungsör, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar.. Boende på andra orter i länet är välkomna att kontakta det center som ligger närmast.

Vem kan jag hänvisa till Hälsocenter?

Hälsocenter vänder sig till alla boende i Västmanlands län som har fyllt 16 år och är i behov av och har motivation till att förbättra sin hälsa.

Kan jag skriva en remiss?

Ja, vi tar emot konsultationsremisser sedan den 1 februari 2017.

Hur kommer den jag hänvisar i kontakt med Hälsocenter?

Vid konsultationsremiss så tar vi kontakt och bokar det första mötet med patienten. Vid övrig hänvisning bokar personen sitt första besök genom att ringa eller maila närmaste Hälsocenter. Vi finns i Fagersta, Köping, Sala och Västerås

Kostar det att gå på Hälsocenter?

Nej, det är gratis att vara deltagare på Hälsocenter med undantag för Tobaksavvänjning (där utgår vanligt patientavgift).

Hur länge kan man vara deltagare på Hälsocenter?

Inskrivna deltagare har möjlighet att delta i aktiviteter och samtal under sex månader. Aktiviteterna anpassas efter deltagarens behov som kartläggs i samtal med hälsovägledaren.

För Hälsocenter journal?

Ja, vi dokumenterar och journalför i Cosmic vilket innebär att den som är deltagare på Hälsocenter har möjlighet att ta del av den dokumentation som förs om honom eller henne.

Hur får jag återkoppling om vad den jag hänvisat har gjort på Hälsocenter?

Remitterade patienter journalförs i Cosmic. Återkoppling gällande övriga hänvisade personer sker via deltagaren själv.

Kontaktuppgifter :

  • Telefon 021-17 64 00 
  • Cosmic Konsultationsremiss eller meddelande 
  • 1177.se Logga in och sök på ”Hälsocenter” (för privatpersoner)