Två kvinnor i receptionen

När du inte är nöjd med din vård

Dina klagomål och synpunkter är viktiga. Du kan bidra till att förändra och förbättra vården, så att andra inte drabbas på samma sätt.

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, ska du i första hand vända dig till den verksamhet som ansvarade för din vård. Du kan också vända dig till Patientnämnden, som är fristående och en opartisk instans som finns i alla landsting och regioner. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, utreder klagomål under vissa förutsättningar.

Vänd dig i första hand till de som vårdat dig

Verksamheten som har ansvarat för din vård eller behandling kan bäst förklara vad som har inträffat. Verksamheten ska vid behov vidta åtgärder för att händelsen inte ska inträffa igen.

Som patient har du rätt att bli bemött med respekt av personalen i hälso- och sjukvården. Du ska få en bra vård av god kvalitet. Vårdpersonalen ska också ge dig den information du behöver för att du ska kunna vara delaktig i din vård.

Om du inte är nöjd med den vård som du har fått eller är missnöjd med bemötandet, har du rätt att klaga och lämna synpunkter.

Lämna synpunkter direkt till vården i Västmanland

Dina synpunkter är viktiga för att vi tillsammans ska kunna arbeta för en säkrare vård.

Du som är patient eller anhörig har möjlighet att berätta för oss vad som har fungerat bra eller mindre bra i din kontakt med vården. Lämna gärna förslag på åtgärder eller förbättringar som skulle få vården att fungera bättre. Synpunkterna lämnas till den verksamhet som du har besökt.

Så här gör du för att lämna synpunkter direkt via vår e-tjänst:

  • Välj den enhet som synpunkten/förbättringsförslaget avser under Ansvarig enhet.
  • Ange dina kontaktuppgifter genom knappen Lägg till personuppgift om du vill ha återkoppling på ditt ärende.
  • När du har skickat ditt ärende får du ett lösenord och en länk till ärendet. Länken innehåller även ett ärendenummer. Genom att logga in till ditt ärende kan du både ta emot svar och lämna kommentarer. Beskrivningen om var du hittar ditt ärendenummer och lösenord visas på sista sidan. Läs instruktionen noga och kom ihåg att anteckna både ärendenumret och lösenordet.

Lämna dina synpunkter här

Kontaktuppgifter Patientnämnden i Västmanland

Tänk på att du inte ska skicka konfidentiella uppgifter med e-post eftersom det är ett öppet nät. Konfidentiella uppgifter kan vara uppgifter om din hälsa, vård och personuppgifter. 

Region Västmanland
Regionhuset. Patientnämnden
721 89 Västerås

Boka en telefontid på telefonnummer: 021-17 59 00
E-post: patientnamnden@regionvastmanland.se 

Skicka inga scannade formulär! Skriv ut formuläret och skicka till Patientnämnden per post.

Patientnämndens uppgift är att hjälpa dig som patient eller närstående att föra fram dina klagomål och synpunkter och se till att de blir besvarade. Om du är under 18 år, agerar patientnämnden med hänsyn till din ålder. Patientnämnden kan informera dig om vilka rättigheter du har i vården. De kan också ge dig råd och stöd om du vill söka ersättning för skada du fått i samband med vården. Vi övertar inte ditt problem utan du är helt delaktig i ärendets utredning. Dina problem kan vara en vägvisare för att till exempel förbättra rutiner, organisation och liknande

Lämna ett klagomål till IVO

Kan du av någon anledning inte få svar av verksamheten, eller om du inte har fått ett tillfredställande svar, kan du lämna ditt klagomål till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. För att IVO ska kunna utreda ditt klagomål bör du lämna in det inom två år från det att händelsen inträffat.

IVO utreder bland annat händelser som inneburit att du eller din närstående har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller att någon har avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat självbestämmande, integritet eller rättslig ställning.

Läs mer på www.ivo.se eller kontakta IVO:s upplysningstjänst på telefon 010-788 50 00.

Har du rätt till ekonomisk ersättning?

Om du har drabbats av en skada i vård eller tandvård som hade kunnat undvikas, kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

  • Har skadan inträffat inom offentligt finansierad vård eller tandvård inom landsting eller region, kontaktar du Löf.
  • Om det gäller kommunal hälso- och sjukvård, kontakta din kommun.
  • Gäller det tandvård hos en privattandläkare, kontakta Privattandvårdsupplysningen.
  • Gäller det vård som inte omfattas av landstingets eller regionens patientförsäkring, tar du kontakt med det försäkringsbolag som den privata verksamheten är försäkrad i.
  • Har den som vårdat eller behandlat dig ingen försäkring, kontakta Patientförsäkringsföreningen.
  • Har du blivit skadad av ett läkemedel, kontakta Läkemedelsförsäkringen.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English