Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Person i slöja titta in i kameran

Medborgarförslag

Om du är folkbokförd i Västmanlands län kan du lämna ett så kallat medborgarförslag för att påverka politiskt. Du kan lämna in ditt förslag eller skicka det via brev eller e-post.

Alla som är folkbokförda i Västmanlands län kan lämna ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer som ännu inte har rösträtt. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Krav på ditt förslag

Ett medborgarförslag

  • ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
  • ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
  • får inte ta upp flera olika ämnen.
  • väcks genom att det lämnas eller skickas till regionens diarium, eller lämnas direkt vid något av regionfullmäktiges sammanträden.

Tre sätt att skicka in ditt förslag

Du kan lämna in ditt förslag eller skicka det via brev eller e-post. Om du vill lämna in förslaget så märker du ditt förslag med ”Medborgarförslag” och lämnar i receptionen i Regionhuset vid Västmanlands sjukhus Västerås.

Det går bra att skicka in förslaget via post. Märk då kuvertet med "Medborgarförslag" och skicka det till:

Region Västmanland
Regionhuset
721 89 Västerås

Du kan också skanna in ditt underskrivna förslag och skicka det med e-post till:

region@regionvastmanland.se

Så här hanteras ditt förslag

När ett medborgarförslag kommit in till regionen registreras det i regionens diarium. Det blir också en allmän offentlig handling, vilket innebär att vem som helst kan ta del av det. Dina personuppgifter kommer däremot inte att synas i protokoll och föredragningslistor som publiceras på Region Västmanlands webbplats.

Medborgarförslaget anmäls på närmast följande fullmäktigesammanträde där regionfullmäktige beslutar om förslaget får ställas och vilket politiskt organ som ska besluta om förslaget. Fullmäktige får ge en styrelse eller annan nämnd i uppdrag att besluta om medborgarförslaget.

Enligt kommunallagen bör beslut kunna fattas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. När medborgarförslaget är färdigberett och beslut ska fattas, kommer du att underrättas. Du som lämnat förslaget har rätt att delta i överläggningarna när ditt ärende behandlas. Ett medborgarförslag kan antingen bifallas, avslås eller anses vara besvarat.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor