Person i slöja titta in i kameran

Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Västmanlands län kan lämna ett medborgarförslag för att påverka politiskt. Förslaget kan lämnas in eller skickas in via brev eller e-post.

Alla som är folkbokförda i Västmanlands län kan lämna ett medborgarförslag. Det gäller även barn, ungdomar och personer som ännu inte har rösträtt. Föreningar, sammanslutningar, råd och olika slags organisationer kan däremot inte lämna medborgarförslag.

Krav på ditt förslag

Ett medborgarförslag:

 • Ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer.
 • Ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer.
 • Ska endast innehålla ett ämne.
 • Väcks genom att det lämnas eller skickas till regionens diarium, eller lämnas direkt vid något av regionfullmäktiges sammanträden.

Tre sätt att skicka in ditt förslag

 1. Lämna in förslaget i receptionen i Regionhuset, Västmanlands sjukhus Västerås. Märk ditt förslag med "medborgarförslag". 

 2. Skicka förslaget via post. Märk kuvertet med "Medborgarförslag" och skicka det till:
  Region Västmanland
  Regionhuset
  721 89 Västerås

 3. Skanna in ditt underskrivna förslag och skicka det med e-post till: region@regionvastmanland.se

Så här hanteras ditt förslag

När ett medborgarförslag kommit in till regionen registreras det i regionens diarium. Det blir också en allmän offentlig handling, vilket innebär att vem som helst kan ta del av det. Dina personuppgifter kommer däremot inte att synas i protokoll och föredragningslistor som publiceras på Region Västmanlands webbplats.

Medborgarförslaget anmäls på närmast följande fullmäktigesammanträde där regionfullmäktige beslutar om förslaget får ställas och vilket politiskt organ som ska besluta om förslaget. Fullmäktige får ge en styrelse eller annan nämnd i uppdrag att besluta om medborgarförslaget.

Enligt kommunallagen bör beslut kunna fattas inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. När medborgarförslaget är färdigberett och beslut ska fattas, kommer du att underrättas. Du som lämnat förslaget har rätt att delta i överläggningarna när ditt ärende behandlas. Ett medborgarförslag kan antingen bifallas, avslås eller anses vara besvarat.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English