Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Förvaltningen består av nära vård, akutsjukvård och medicinsk diagnostik samt staberna för medicin och planering och utveckling.

Hälso och sjukvårdsförvaltningen

Grunduppdraget för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att bedriva, planera för och tillhandahålla en jämlik, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom Västmanlands län.  

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedriver vård inom flera områden, så kallad somatisk vård, specialiserad vård på sjukhus både klinikbesök och inneliggande vård innefattas här. Psykiatri i flera former och habiliteringsverksamhet samt tillhandahållande av hjälpmedel. Förvaltningens uppdrag är uppdelade på tre områden akutsjukvård, nära vård och diagnostik.

Till stöd för vårdverksamheterna finns de två staberna, medicin och planering och utveckling.

 

Akutsjukvård

Akutsjukvård är största delen av den vård som bedrivs på sjukhuset i Västerås samt akutmottagningarna i Sala och Köping. Som patient spelar det ingen roll om en klinik tillhör nära vård eller akutsjukvård. Detta är enbart organisatoriskt.

Här ingår kirurgiska och medicinska specialiteter, operation, anestesi och intensivvård, akutmottagning, medicinsk teknik, ambulanssjukvård, specialisttandvård och onkologi.

Medicinsk diagnostik

Området ansvarar för laboratoriemedicinska specialiteter, radiologi och klinisk fysiologi.

Två staber

Till sitt stöd har förvaltningen två staber en medicinsk stab och en stab för planering och utveckling.Staberna ska ge ett samordnat och kvalificerat stöd till verksamheterna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, invånare och patienter samt ledning och politik.

Den medicinska staben ansvarar för frågor om patientsäkerhet, läkemedelskommitté och sjukvårdsfarmaci, smittskydd och vårdhygien, gaskommitté, chefsfysiker, organdonation samt försäkringsmedicin.

I staben för planering och utveckling ingår enheterna för kunskapsstyrning, vårddigitalisering, vårdgaranti, planering och utveckling samt resursenhet.

 


Kontakt

Förvaltningsledning

Bild på Håkan Wittgren;

Håkan Wittgren

Hälso-/sjukv direktör
021 - 17 41 81
Bild på Liselott Sjöqvist;

Liselott Sjöqvist

Bitr. sjukhusdirektör
021 - 17 50 88

Åke Tenerz

Medicinsk stabschef
021 - 17 42 82

Annette Daneryd

Planering- och utvecklingschef
021 - 17 57 24

Therese Deutsch

Vik. Personalchef
021 - 481 81 45

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor