Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Grunduppdraget för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att bedriva, planera för och tillhandahålla en jämlik, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom Västmanlands län.

Hälso och sjukvårdsförvaltningen

Inom hälso - och sjukvårdsförvaltningen bedrivs så kallad somatisk vård, specialiserad vård på sjukhus som kan innebära både klinikbesök och inneliggande vård på sjukhus, psykiatrisk vård inklusive rättspsykiatri och habilitering, samt tillhandahållande av hjälpmedel. I uppdraget ingår att remittera vidare patienter som har behov av högspecialiserad riks- och regionvård som inte erbjuds i Region Västmanland. Förvaltningen är också beställare och finansiär av primärvården, det vill säga den vård som bedrivs på vårdcentralerna, i länet.

Uppdraget inom förvaltninen är uppdelat på tre områden akutsjukvård, nära vård och medicinskdiagnostik.Till stöd för verksamheterna finns de två staberna, medicin och planering och utveckling.

 

 

Nära vård

Nära vård utgår från patientens behov av hälso- och sjukvård. Grunden är primärvården, vårdcentralerna, med all den kompetens som de inrymmer. Primärvården ska samspela med sjukhus och kommunala insatser för att vården ska bli så bra som möjligt för patienten.

Nära vård förutsätter ett integrerat arbetssätt mellan primärvård, sjukvård, psykiatri och kommuner. I Västmanland finns fyra noder för den nära vården, Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Noderna ska erbjuda jämlik vård till invånarna med fokus på hälsofrämjande, kroppslig- och psykisk sjukdom.

Akutsjukvård

Akutsjukvård är största delen av den vård som bedrivs på sjukhuset i Västerås. Som patient spelar det ingen roll om en klinik tillhör nära vård eller akutsjukvård. Detta är enbart organisatoriskt.

Här ingår kirurgiska och medicinska specialiteter, operation, anestesi och intensivvård, akutmottagning, medicinsk teknik, ambulanssjukvård, specialisttandvård och onkologi.

Medicinsk diagnostik

Området ansvarar för laboratoriemedicinska specialiteter, radiologi och klinisk fysiologi.

Två staber

Till sitt stöd har förvaltningen två staber en medicinsk stab och en stab för planering och utveckling.Staberna ska ge ett samordnat och kvalificerat stöd till verksamheterna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, invånare och patienter samt ledning och politik.

Den medicinska staben ansvarar för frågor om patientsäkerhet, läkemedelskommitté och sjukvårdsfarmaci, smittskydd och vårdhygien, gaskommitté, chefsfysiker, organdonation samt försäkringsmedicin.

I staben för planering och utveckling ingår enheterna för kunskapsstyrning, vårddigitalisering, vårdgaranti, planering och utveckling samt resursenhet.

 


Kontakt

Förvaltningsledning

Bild på Håkan Wittgren;

Håkan Wittgren

Hälso-/sjukv direktör
021 - 17 41 81
Bild på Liselott Sjöqvist;

Liselott Sjöqvist

Områdeschef akutsjukvård, sjukhusdirektör
021 - 17 50 88

Mattias Damberg

Områdeschef nära vård, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör
021-176834

Jonas Cederberg

Områdeschef medicinsk diagnostik
021-175193

Åke Tenerz

Medicinsk stabschef
021 - 17 42 82

Annette Daneryd

Stabschef planering- och utveckling
021 - 17 57 24

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor