Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Grunduppdraget för hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att bedriva, planera för och tillhandahålla en jämlik, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård av god kvalitet inom Västmanlands län.

Inom hälso - och sjukvårdsförvaltningen bedrivs så kallad somatisk vård. Det är specialiserad vård på sjukhus som kan innebära både klinikbesök och inneliggande vård på sjukhus, psykiatrisk vård inklusive rättspsykiatri och habilitering, samt tillhandahållande av hjälpmedel. I uppdraget ingår att remittera vidare patienter som har behov av högspecialiserad riks- och regionvård som inte erbjuds i Region Västmanland. Förvaltningen är också beställare och finansiär av privata vårdgivare inom primärvård, specialistvård och tandvård.

Uppdraget inom förvaltningen är uppdelat på tre områden:

  • Akutsjukvård
  • Medicinsk diagnostik och teknik
  • Nära vård

Till stöd för verksamheterna finns de två staberna, medicin och planering och utveckling.

Akutsjukvård

Akutsjukvård är största delen av den vård som bedrivs på sjukhuset i Västerås. Som patient spelar det ingen roll om en klinik tillhör nära vård eller akutsjukvård. Detta är enbart organisatoriskt.

Här ingår kirurgiska och medicinska specialiteter, operation, anestesi och intensivvård, akutmottagning, medicinsk teknik, ambulanssjukvård, specialisttandvård och onkologi.

Medicinsk diagnostik och teknik

Området ansvarar för laboratoriemedicinska specialiteter, radiologi och klinisk fysiologi. Här ingår också Hjälpmedelscentrum samt Medicinsk teknik.

Nära vård

Nära vård utgår från patientens behov av hälso- och sjukvård. Grunden är primärvården, vårdcentralerna, med all den kompetens som de inrymmer. Primärvården ska samspela med sjukhus och kommunala insatser för att vården ska bli så bra som möjligt för patienten.

Nära vård förutsätter ett integrerat arbetssätt mellan primärvård, sjukvård, psykiatri och kommuner. I Västmanland finns fyra noder för den nära vården, Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Noderna ska erbjuda jämlik vård till invånarna med fokus på hälsofrämjande, kroppslig- och psykisk sjukdom.

Två staber

Till sitt stöd har förvaltningen två staber en medicinsk stab och en stab för planering och utveckling. Staberna ska ge ett samordnat och kvalificerat stöd till verksamheterna inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen, invånare och patienter samt ledning och politik.

Medicinsk stab

Den medicinska staben ansvarar för frågor om patientsäkerhet, läkemedelskommitté och sjukvårdsfarmaci, smittskydd och vårdhygien, gaskommitté, chefsfysiker, organdonation samt försäkringsmedicin.

Stab för planering

I staben för planering och utveckling ingår enheterna för kunskapsstyrning, vårddigitalisering, vårdgaranti, planering och utveckling samt resursenhet.


Kontakt

Förvaltningsledning

Lars Almroth

Hälso- och sjukvårdsdirektör
021-17 40 40

Jonas Ekström

Områdeschef nära vård, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör
0224-580 16

Jonas Cederberg

Områdeschef medicinsk diagnostik och teknik, tf. medicinsk stabschef
021-175193

Annette Daneryd

Stabschef planering- och utveckling
021 - 17 57 24

Markus Körberg

HR-chef hälso- och sjukvårdsförvaltningen
021-17 44 86

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English