Delägda bolag

Region Västmanland är delägare i flera bolag, bland annat Svealandstrafiken AB, Tåg i Bergslagen, Almi Företagspartner Mälardalen och Mälardalstrafik.

Svealandstrafiken AB

Svealandstrafiken sköter linje- och stadstrafik med buss i Västmanlands län på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten. Bolaget har också hand om viss skolskjutsverksamhet.

Den allmänna kollektivtrafiken i Västmanland drivs under varumärket VL. Du hittar all information om att resa med kollektivtrafik i Västmanland på VL.se. Bolaget ska från hösten 2019 bedriva linjetrafik med buss som utgår från depåerna i Örebro och Odensbacken.

Svealandstrafiken ägs gemensamt av Region Västmanland och Region Örebro Län. Svealandstrafikens webbplats 

Tåg i Bergslagen

Tåg i Bergslagen arbetar med att samordna och upphandla tågtrafiken i Bergslagsområdet, där till exempel Västerås, Örebro, Falun och Borlänge är viktiga knutpunkter. Trafiken körs av SJ. Bolaget ägs tillsammans med regionerna Gävleborg, Örebro och Dalarna, med uppdelningen 25 procent var.

Almi Företagspartner Mälardalen

Almi Mälardalen arbetar med att stödja företagandet i Västmanlands och Örebro län, bland annat genom att ge finansiering och rådgivning till innovatörer, nyföretagare samt små och medelstora etablerade företag med utvecklingspotential. 

Region Västmanland äger 24,5 procent, Region Örebro län äger 24,5 procent och Almis statliga moderbolag äger 51 procent av bolaget.

Mälardalstrafik AB (Mälab)

Mälab har som uppdrag att förvalta och utveckla den regionala tågtrafiken i Mälardalsregionen. Trafiken körs av SJ. 

Bolaget ägs tillsammans med Region Stockholm (35 procent), Region Sörmland (13 procent), Region Uppsala (13 procent), Region Västmanland (13 procent), Region Örebro län (13 procent) och Region Östergötland (13 procent).

Oslo-Stockholm 2.55

Oslo-Stockholm 2.55 har som mål att det ska etableras tågtrafik mellan Oslo och Stockholm via Mälardalen med en restid under tre timmar. Bolagets uppgift är att verka för en bättre infrastruktur och trafikering. Bolaget ägs gemensamt av Region Västmanland (16,7 procent), Region Värmland, Region Örebro län, Karlstad kommun, Västerås kommun och Örebro kommun.

Övriga delägda bolag

Region Västmanland är också delägare i bolag där ägarandelen är mindre än 10 procent, Transitio (5 procent), Samtrafiken i Sverige (5 procent), Inera (4,7 procent) och Västerås Science Park (2,7 procent).

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English