Region Västmanland och Agenda 2030

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor

Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är vanligt förekommande. Var fjärde kvinna och var sjätte man någon gång varit utsatt. Våldsutsatthet leder till ett stort lidande och kan ge omfattande konsekvenser för hälsan.

Mäns våld mot kvinnor är ett paraplybegrepp som inkluderar våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution och människohandel. Det finns olika typer av våld, så som fysiskt, psykiskt, sexuellt, försummelse, ekonomiskt och materiellt våld, som alla kan påverka hälsan och kan ge fysiska och psykiska problem på kort och lång sikt för den utsatta.  

Inom hälso- och sjukvården och tandvården har vi ett ansvar att upptäcka och identifiera våld i nära relationer.  Detta kan vi göra genom att ställa frågor om våld och uppmärksamma tecken, för att sedan kunna ge rätt vård och stöd och kunna hänvisa till andra aktörer utifrån patientens behov. 

 

Tillbaka till Region Västmanland och Agenda 2030

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English