Sjuksköterska

Våra sommarvikariat är en möjlighet för dig att lära och utvecklas tillsammans med våra verksamheter, samtidigt som du utför viktiga arbetsuppgifter när vår personal får välförtjänt semester och vila.

Inför sommaren anställer vi sjuksköterskor för semestervikariat både med start under våren och sommaren. Det finns stora möjligheter till förlängning och tillsvidareanställning efter ditt vikariat.

Nedan kan du läsa om de arbetsplatser som söker sjuksköterskor. I din ansökan anger du på vilken arbetsplats du önskar jobba. 

Frågor

Om du har frågor eller vill komma i kontakt med en specifik verksamhet kan du maila: rekrytering@regionvastmanland.se

Ambulanssjukvården Västmanland

Om arbetsplatsen

Ambulanssjukvården utgör egen klinik inom område Akutsjukvård vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Verksamheten har 4 ambulansstationer med 16 ambulanser. Ambulanserna utgår från fyra orter, Fagersta, Köping, Sala och Västerås. Ambulanssjukvården utför cirka 40 000 uppdrag varje år.

Ambulanssjukvården i Västmanland driver, tillsammans med ambulanssjukvården i Uppsala och Sörmland larmcentraler i egen regi. Larmcentralerna har ansvaret för prioritering och dirigering och besvarar cirka 65 000 112-samtal per år.

Ambulanssjukvården driver också ett Prehospitalt kompetenscenter, där ambulanssjukvårdens medarbetare utbildas och utbildar, både externt och internt.

Vi bedriver också forskning och utvecklingsarbeten med grund i utförandet av ambulanssjukvård, prioritering och dirigering.

Ambulanssjukvården ansvarar även för SMS-livräddning inom region Västmanland.

Sjuksköterska

Som sjuksköterska inom Ambulanssjukvården möter du patienter i alla åldrar som drabbats av akut sjukdom eller skada. Du bedömer, omhändertar och behandlar patienter i hemmet, på skadeplats och under transport till vårdinrättning. Fokus ligger på god omvårdnad, medicinsk behandling och medmänsklighet i patientmötet. Du arbetar både självständigt och i team, där samarbete och utbyte av kunskaper ska verka för bästa möjliga omhändertagande av sjuka och skadade. Tjänstgöring sker dygnet runt.

Så här beskrivs arbetet av ambulanssjuksköterska Eric;
"Du får snabb feedback och uppskattning på det du gör på ett annat sätt än du kanske får i den övriga vården. Sedan kommer vi varandra nära på passen i bilen. Vi upplever mycket tillsammans så det blir nästan som en andra familj, vi har delat både sorg och glädje. Tjusningen är också att inte veta hur arbetspasset kommer att se ut och att vi möter alla typer av patienter och får uppleva samhällets alla sidor".

Ansök här

Sjukhuset i Fagersta

Om arbetsplatsen

Till sommaren söker vi sjuksköterskor till avdelning 1 på sjukhuset i Fagersta. Sjukhuset i Fagersta är ett mindre sjukhus med en vårdavdelning, medicinmottagning där urologi, gynekologi och ortopedi finns, samt en rehabenhet. Här finns också specialister som öron- näsa- halsmottagning, ögonmottagning, psykiatri och habilitering. Vårdavdelningen har 16 vårdplatser för medicinskt stabila patienter som kommer för eftervård, rehabilitering eller i väntan på kommunala insatser. Patienterna kommer i första hand från avdelningar och akuten i Köping och Västerås. 

På avdelningen arbetar cirka 30 medarbetare som består av undersköterskor, sjuksköterskor, rehabteam, överläkare och underläkare. Från avdelningen utgår även AH verksamhet som innebär avancerad sjukvård i hemmet hos patienterna. Majoriteten av patienterna som är inskrivna i AH är palliativa. Det finns en plats reserverad för dessa patienter på avdelningen vid behov.

Dina arbetsuppgifter

Som sjuksköterska hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i fokus och har ett arbetsledande ansvar i omhändertagande, behandling och omvårdnad av akut sjuka patienter. Kontakt med närstående, läkare och andra vårdgivare är en viktig del av arbetet.

Du är en del av ett multiprofessionellt team som är sammansatt av olika yrkesprofessioner som undersköterskor, sjuksköterskor, rehabteam, överläkare och underläkare. Vi arbetar och rondar i team. 

Ansök här

Sjukhuset i Köping

Om arbetsplatsen

Medicinkliniken i Köping har 64 ordinarie internmedicinska vårdplatser fördelat på 3 vårdavdelningar med olika medicinska inriktningar som kardiologi, blod-, mag-, tarm- och akut strokeenhet med rehabilitering. Vi har också medicinsk akutmottagning, hjärtintensivavdelning och dialysmottagning. Medicinmottagningen har förutom läkarmottagning flera specialiserade sjuksköterskemottagningar, endoskopimottagning. Arbetsterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster är samlade i Rehabenheten.

Medicinkliniken söker sjuksköterskor till:

 • Akuten/ jourmottagning larmgrupp för medicinkliniken Köping.
 • Hjärtintensiven/akutomhändertagande för patienter med sviktande vitala funktioner.
 • Avd 1 - hjärt- och lungsjukvård
 • Avd 2 - stroke och rehabilitering,
 • Avd 3 - hematologi, gastroenterologi och diabetes
 • Nära vård
 • AH-teamet
 • Medicinmottagningen
 • Dialysmottagningen
 • Endoskopimottagningen

Dina arbetsuppgifter 

Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du kommer att arbeta i och vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion. I din ansökan får du möjlighet att ange vilken enhet som du är mest intresserad av. Om du blir en av våra semestervikarier i sommar, blir du en viktig och betydelsefull resurs!

Ansök här

Sjukhuset i Sala

Närsjukvård öst är en klinik som har verksamhet i både Sala och Västerås.

Kliniken driver en rad projekt och utvecklingsarbeten som en del av omställningen till nära vård i Västmanland. Enheterna i Sala har nyligen flyttat till det nybyggda sjukhuset Västmanlands sjukhus Sala.

Närsjukvård öst – Sala ingår nedanstående enheter:

 • Avdelning 1 Sala
 • AH-teamet Sala
 • Medicinmottagningen Sala
 • Närvårdsteamet Sala
 • Rehabenheten Sala

Sala avdelning 1

Här träffar du patienter med olika diagnoser och behov. Hos oss sker närsjukvård i det lilla formatet genom att tillgodose invånarnas behov av basal internmedicinsk specialistvård, specialiserad palliativ vård, avancerad hemsjukvård via AH-team, kvalificerade rehabiliteringsinsatser och mobilt närvårdsteam i samverkan med kommunernas hemsjukvård. 

Dina arbetsuppgifter 

Som sjuksköterska hos oss så kommer du utveckla din förmåga att observera, planera, agera och prioritera. Du ingår i ett arbetsteam som kan bestå av undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare och kurator beroende på vilken enhet du arbetar på. I arbetsteamet kommer du att ha en ledande roll vilket innebär att du samordnar olika vårdinsatser och lägger upp en personcentrerad planering kring patienten.

Efter sommaren finns det möjlighet till fast anställning.

Ansök här

Sjukhuset i Västerås

I din ansökan får du önska den arbetsplats du helst vill jobba på. Läs om arbetsplatserna i Västerås nedan. Gör din ansökan här

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English