Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkansdokument

Här hittar du de gemensamt beslutade samverkansdokumenten mellan Region Västmanland och länets tio kommuner inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstområdet.

Barn och unga

Samverkan kring barn och unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik

Överenskommelse läkarundersökning, tandhalsa.pdf

Då följande bilagor skiljer sig åt beroende på kommuntillhörighet finns de i dokumentarkivet - under Avtal och samverkan - Samverkansdokument - Barn och unga:

  • Bilaga 1 samtycke
  • Bilaga 2 begäran om läkarundersökning
  • Bilaga 3 utlåtande till socialnämnd - läkarundersökning
  • Bilaga 5 begäran om bedömning - tandhälsa
  • Bilaga 6 utlåtande till socialnämnd - tandhälsa 

Bilaga-4-Anvisning-BBIC-lakarundersokning.pdf

Samverkan vid utskrivning

Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft.

Mer om samverkan vid utskrivning

SIP - Samordnad individuell plan

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet som innebär att kommunen och landstinget tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen.

Mer om SIP - Samordnad individuell plan

Övriga dokument

Se respektive område för samverkan.

Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende läkemedel inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland hittar du under läkemedel.

Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende kostnadsfria inkontinenshjälpmedel hittar du under hjälpmedel.

Länsgemensam rutin för tandvård vid stort omvårdnadsbehov hittar du på Tandvårdenhetens hemsida under tandvård.