Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Samverkansdokument

Här hittar du gemensamt beslutade samverkansdokumenten och överenskommelser mellan Region Västmanland och länets tio kommuner inom hälso- och sjukvård samt socialtjänstområdet.

Barn och unga

En ny länsgemensam överenskommelse om samverkan för barns och ungas hälsa har tagits fram och kommer att beslutas under våren 2022 och därefter publiceras här. Även en ny rutin gällande barn som vårdas utanför det egna hemmet är under framtagande. Dessa dokument kommer ersätta nuvarande samverkansdokument och bilagor som finns nedan på denna sida.

Samverkan kring barn och unga med psykisk funktionsnedsättning och/eller sammansatt social och psykiatrisk problematik

Överenskommelse om hälsoundersökning, tandhälsoundersökning och läkarundersökning för barn och unga som placeras utanför hemmet..pdf

Följande bilagor till överenskommelse om hälsoundersökningar finns i  dokumentarkivet - under Avtal och samverkan - Samverkansdokument - Barn och unga:

  • Bilaga 1 samtycke
  • Bilaga 2 begäran om läkarundersökning
  • Bilaga 3 utlåtande till socialnämnd - läkarundersökning
  • Bilaga 5 begäran om bedömning - tandhälsa
  • Bilaga 6 utlåtande till socialnämnd - tandhälsa 

 

Egenvård

Samverkan vid egenvård

En överenskommelse är framtagen mellan regionen och kommunerna i Västmanland. Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvar vid bedömning av egenvård. Syftet är också att tydliggöra ansvar för att skriva egenvårdsintyg samt att beskriva rutinen för samverkan kring detta.

Samverkan vid egenvård- överenskommelse mellan regionen och kommunerna i Västmanland

Föräldraskap vid kognitiva svårigheter - SUF Västerås

Möter du i ditt arbete föräldrar med kognitiva svårigheter såsom intellektuell funktionsnedsättning, autism eller adhd? Eller möter du deras barn?

 

Du kan få konsultation i specifika ärenden och vägledning kring hur ett anpassat stöd kan utformas av verkstadsgruppen SUF Västerås. För stöd kontakta SUF-representant i berörd verksamhet i överenskommelsen.

 

Överenskommelse kring "Samverkan-Utveckling-Föräldraskap" (SUF)

 

SUF står för Samverkan - Utveckling - Föräldraskap och syftar till att ge stöd till familjer där en eller båda föräldrarna har kognitiva svårigheter. SUF Västerås är en överenskommelse mellan berörda verksamheter från Region Västmanland och Västerås stad. 

 

 

 

 

Samverkan vid utskrivning

Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft.

Mer om samverkan vid utskrivning

SIP - Samordnad individuell plan

Sedan den 1 januari 2010 finns en lagstadgad skyldighet som innebär att kommunen och landstinget tillsammans ska upprätta en samordnad individuell plan (SIP) när den enskilde har behov av stöd med samordning av insatser från båda huvudmännen.

Mer om SIP - Samordnad individuell plan

Övriga dokument

Se respektive område för samverkan.

Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende läkemedel inom hemsjukvård och särskilda boenden i Västmanland hittar du under läkemedel.

Samverkansdokument som beskriver ansvarsfördelning mellan kommuner och regionen avseende kostnadsfria inkontinenshjälpmedel hittar du under hjälpmedel.

Länsgemensam rutin för tandvård vid stort omvårdnadsbehov hittar du på Tandvårdenhetens hemsida under tandvård.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.