Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkan

Genom samverkan och samarbete inom och mellan region och kommun skapas förutsättningar för ett omhändertagande på rätt vårdnivå i samverkan mellan region, kommun, skola och elevhälsan.

Tillsammans skapar vi ett gemensamt vårduppdrag med de givna förutsättningarna att region och kommun:

 • styrs av olika lagar.
 • har olika ersättningsssytem.

Länsgemensam ledningsgrupp

 • Områdeschef Nära vård (ordförande)
 • Programsamordnare (föredragande)
 • Områdeschef Akutsjukvård
 • Områdeschef Diagnostik
 • Socialchef från alla 4 noder
 • Ekonomichef Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Verksamhetschef Förvaltningen för digitaliseringsstöd
 • Verksamhetschef Välfärd och hälsa, Regionala utvecklingsförvaltningen
 • Enhetschef välfärd, Regionala utvecklingsförvaltningen
 • Verksamhetschef Vårdval Primärvård
 • Kommunikatör

Referensgrupper till arbetet med nära vård-utveckling

 • Förvaltningsledning HSF
 • Ledningsgrupp Nära vård
 • Ledningsgrupp Akutsjukvård
 • Ledningsgrupp Diagnostik
 • Chefsforum (socialchefer + skolchefsnätverk)
 • Vårdvalsråd
 • Regional Ledningsgrupp med kommunchefer + Regional utveckling
 • Ledningsgrupp Medicinska staben
 • Kunskapsstyrning
 • Ledningsgrupp Regionala utvecklingsförvaltningen