Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Nära vård i Västmanland

Framtidens Nära vård innebär en hälso- och sjukvård med fokus på person och relation. Den bygger på en tydlig samverkan mellan regionens och kommunernas hälso- och sjukvårdsinsatser. Det blir extra nödvändigt för den som lever med flera sjukdomar eller av olika skäl har många kontakter i vården.

De utmaningar vi har i Västmanland med kompetensförsörjning och kostnadsutveckling känner vi igen från övriga Sverige och andra länder. Hälso- och sjukvårdens struktur byggdes upp för ett annat sjukdomspanorama. Vårdbehoven har förändrats.

Runt om i landet pågår en omställning av hälso- och sjukvården – Omställning till Nära vård. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.

Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv – egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra detta. Allt fler människor lever med långvariga sjukdomar och psykisk ohälsa. Vi befinner oss i början av en situation med en allt äldre befolkning och relativt färre i åldern 20–65 år.

En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov och förutsättningar. Det innebär att se, involvera och anpassa insatserna efter vad som är viktigt för just den personen.

Prenumerera på nyhetsbrevet för Nära vård. Fyll i din mejladress och tryck på Prenumera-knappen för att få nyhetsbrevet. 

E-postadress

Varför en nära vård?

Vi lever längre, ofta med kroniska sjukdomar som gör att behovet av vård delvis förändrats. Vi behöver hitta nya vårdformer som möter västmanlänningarnas framtida behov. De nya vårdformerna behöver vara mer ekonomiskt hållbara över tid då den vård vi bedriver idag är allt för sjukhusberoende och reaktiv och blir därmed kostnadsdrivande.

En god och nära vård utgår från individens behov. Den är relationsbaserad och proaktiv. Samverkan mellan regionen och kommunerna är en förutsättning för en god och nära vård. Patienten ska inte märka av organisationsgränser utan vården ska för den enskilde vara sömlös.

Den ökande ohälsan i Västmanland ställer krav på ett ökat fokus på det sjukdomsförebyggande arbetet. Behovet av sjukdomsförebyggande åtgärder varierar inom vårt län och behöver i större utsträckning anpassas efter befolkningens olika behov. Sjukdomsförebyggande åtgärder ska vara en naturlig del på alla nivåer i den framtida vården.

Utredningen ”Samordnad utveckling för god och nära vård” kom med ett huvudbetänkande i mars 2020. Utredningens målbild är att patienten får en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan. Patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är basen i den Nära vården och samspelar både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen, kommunal hälso- och sjukvård, tandvård, skola och med socialtjänsten.

Vad ska vi göra?

En god och nära vård fokuserar i huvudsak på de patienter och brukare som har behov av samverkan mellan kommun och region. Och det är det vi nu gör, vi samlar vår gemensamma kunskap och kompetens för att skapa förutsättningar för ett sömlöst omhändertagande av länets befolkning. Vi ska samverka och göra detta tillsammans.

En god och nära vård ger möjlighet till:

 • ett vårdutbud anpassat för både befolkningens behov och lokala förutsättningar
 • individuellt anpassad vård utifrån varje patients unika förutsättningar
 • en nära och relationsskapande vård
 • kontinuitet
 • en bättre hälsa hos befolkningen
 • en god samverkan mellan kommun och region
 • ett ökat ansvar för den enskilde i sin hälsa och sjukdom
 • ett omhändertagande på rätt vårdnivå  

Att ovanstående är en god och nära vård är Vi överens om och Vi gör detta tillsammans. Vi är Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammar kommun, Kungsör kommun, Köping kommun, Norberg kommun, Sala
kommun, Skinnskatteberg kommun, Surahammar kommun, Västerås kommun och Region Västmanland. Vi gör det här tillsammans. 

Tillsammans skapar vi framtidens nära vård med patienten i centrum och befolkningens behov i fokus. Tillsammans är vi hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva. Vi har ett relationsskapande förhållningssätt där vi utgår från individens individuella förutsättningar och behov. Genom vårt gemensamma ansvarstagande bidrar vi till en jämlik hälsa. För patienterna skapar vi trygghet och ger möjlighet till självständighet genom ett sömlöst vårdande.    

När ska vi göra det?  

Att etablera nya vårdformer kommer att ta tid, och vi behöver låta det ta tid. Nära vård lanserades som ett program i november 2020. Västmanland har en tidplan och en vision och att uppnå delarna i förflyttningen mot en Nära vård till 2027.

För vilka gör vi det?

Omställningen till nära vård gör vi för länets alla invånare. Genom att vården anpassas utifrån både individens behov och de lokala förutsättningarna ges förutsättningar för en jämlik vård i Västmanland.

Fokus för den nära vården kommer att vara patienter och brukare med behov av samverkan av både regionens och kommunernas resurser. Patienter som är i behov av ett sömlöst vårdande är de/de med:

 • multisjuka äldre
 • barn och vuxna med komplext vårdbehov
 • psykisk ohälsa
 • ohälsosamma levnadsvanor

Hur gör vi det?

Omställningsarbetet har pågått i Västmanland sedan 2018 med ett mer intensivt arbete sedan 2020. Samverkansforum finns etablerade på olika nivåer, både politisk och hos tjänstemännen. En gemensam målbild togs fram tidigt i arbetet och har på senast reviderats till att bli mer konkret om vad som ska ske i omställningsarbetet.

Fokus ligger på utveckling av Närsjukvård, förebyggande och hälsofrämjande samt psykisk ohälsa. Arbetet har hittills främst innefattat projektarbeten av olika slag. Exempel på projekt är skapande av mobila Närvårdsteam i hela länet, både för vuxna och barn. Andra exempel är förbättrade flöden för barn och unga med psykisk ohälsa, äldre med psykisk sjukdom och barn och unga med fetma.

Omställningsarbetet pågår för fullt och flera av de projekt som startade initialt har nu övergått i stationär verksamhet. Däribland Närsjukvårdsteam för vuxna och barn. Processerna hålls samman är processledare för regionen och kommunerna.

Fyra noder

Nära Vård i Västmanland utgår från fyra noder, där det finns ett närsjukhus, kommun och vårdcentral i varje nod:

 • Västerås och Surahammar
 • Köping, Arboga, Kungsör och Hallstahammar
 • Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg
 • Sala

Noderna ska erbjuda jämlik vård för våra invånare med fokus på hälsofrämjande, kroppslig- och psykisk sjukdom.

Stöd i noderna är våra verksamheter med stora krav på samverkan mellan kommun och region.

Tjänstedesign – en metod med användarens behov i fokus

Tjänstedesign är en utvecklingsmetod som utgår från användarens behov och skapar lösningar tillsammans med användare och utförare. I förflyttningen mot en närmare vård utgör den här personcentrerade metoden en naturlig del för att bygga de nya tjänsterna inom framtidens vård med fokus på individen. Vi använder idag tjänstedesign i flera projekt inom programmet Nära vård.

FAQ framtidens Nära vård


Kontakt

Sara Fredin

Processledare
;

Cecilia Von Alten

Processledare

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English